U049A Němčina 5

Vyučující

PhDr. Helena Vedralová, Ph.D. (mail: helena.vedralova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Na každotýdenních seminářích jsou účastníci vedeni k rozvíjení všech základních řečových dovedností v oblasti poslechu, čtení, komunikace a psaní. Procvičují se slovní zásoba, frazeologie a výslovnost potřebné pro pokročilé dorozumívání v různých situacích (cestování, dovolená, pobyt v cizině…).

Výstupy z učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni dorozumět se v nejrůznějších i složitějších situacích.

Osnova předmětu

 1. Opakování vybrané gramatiky z učebnice NsÚ L 21, 22, konverzace, aktualita.
 2. NpJŠ 3. L 1 Cestování, opakování slovesných tvarů, konverzace, aktualita.
 3. Orientace v cizím městě, zvláštní významy způs. sloves, konverzace, aktualita.
 4. Zajímavá města německy mluvících zemích, allein/selbst, konverzace, aktualita.
 5. Suvenýry z cest, německé speciality, křížovky, poslech, konverzace, aktualita.
 6. NpJŠ 3. L 2 Nákupy, opakování zvratných sloves, konverzace, aktualita.
 7. Triky supermarketů, opakování imperativu, konverzace, aktualita.
 8. Nákupy v Německu, opakování neodlučitelných předpon, konverzace, aktualita.
 9. Křížovky, poslech, předpony někdy odlučitelné/neodlučitelné, konverzace, aktualita.
 10. NpJŠ 3. L 3 Různé etapy života, opakování préterita, konverzace, aktualita.
 11. Partnerské vztahy, opakování perfekta, konverzace, aktualita.
 12. Rodinné vazby, opakování plusquamperfekta, konverzace, aktualita.
 13. Rozdělení povinností v domácnosti, sousl. časová, poslech, konverzace, aktualita.

Literatura

 • Drmlová, Dana et al. Německy s úsměvem: upraveno podle nových pravidel pravopisu. Část 1 a 2. 5. vyd. Praha: Knihcentrum, 2000. 646 s. ISBN 80-86054-81-0.
 • Drmlová, Dana et al. Německy s úsměvem. 1. vyd. Praha: Agentura JIRCO, 1991. 625 s. ISBN 80-900138-9-9.
 • Drmlová, Dana et al. Německy s úsměvem – nově. 3. vydání. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2011. 431 stran. ISBN 978-80-7238-990-2.
 • Höppnerová, Věra. Němčina pro jazykové školy – nově. 3. díl. Plzeň: Fraus, 2011. 240 s. ISBN 978-80-7238-959-9.