U049A Němčina 5

Vyučující

PhDr. Helena Vedralová, Ph.D. (mail: helena.vedralova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Na každotýdenních seminářích jsou účastníci vedeni k rozvíjení všech základních řečových dovedností v oblasti poslechu, čtení, komunikace a psaní. Procvičují se slovní zásoba, frazeologie a výslovnost potřebné pro pokročilé dorozumívání v různých situacích (cestování, dovolená, pobyt v cizině…).

Výstupy z učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni dorozumět se v nejrůznějších i složitějších situacích.

Osnova předmětu

 1. NpJŠ 3: L 5: Místa vhodná pro sňatky. Věty se spojkou indem. Konverzace, aktualita.
 2. Německé svatební zvyky. Souhrnná cvičení. Konverzace, aktualita.
 3. NpJŠ 3: L 6: Zaměstnání. Infinitiv s zu. Konverzace, aktualita.
 4. Volba povolání. Infinitiv minulý, krácení vedlejších vět se spojkou „dass“ a „ohne dass“. Konverzace, aktualita.
 5. Práce v hotelu. Infinitiv minulý s modálními slovesy. Konverzace, aktualita.
 6. Žádost o místo, formality. Křížovka, konverzace, aktualita.
 7. Souhrnná cvičení. Konverzace, aktualita.
 8. NpJŠ 3: L 7: Nové trendy v životním stylu. Konverzace, aktualita.
 9. Různé popisy životního stylu, asociogramy. Konverzace, aktualita.
 10. Interview o práci a životním stylu. Vedlejší věty vztažné. Konverezace, aktualita.
 11. Zaměření mladých Evropanů. Vedlejší věty přípustkové. Konverzace, aktualita.
 12. Zdravý životní styl. Zevšeobecňovací vedlejší věty přípustkové. Konverzace, aktualita.
 13. Souhrnná cvičení. Opakování gramatiky L 6 a 7. Konverzace, aktualita.

Literatura

 • Drmlová, Dana et al. Německy s úsměvem: upraveno podle nových pravidel pravopisu. Část 1 a 2. 5. vyd. Praha: Knihcentrum, 2000. 646 s. ISBN 80-86054-81-0.
 • Drmlová, Dana et al. Německy s úsměvem. 1. vyd. Praha: Agentura JIRCO, 1991. 625 s. ISBN 80-900138-9-9.
 • Drmlová, Dana et al. Německy s úsměvem – nově. 3. vydání. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2011. 431 stran. ISBN 978-80-7238-990-2.
 • Höppnerová, Věra. Němčina pro jazykové školy – nově. 3. díl. Plzeň: Fraus, 2011. 240 s. ISBN 978-80-7238-959-9.