U049 Němčina 4

Vyučující

Mgr. Zuzana Gelnarová (e-mail gelnar@vse.cz)

Zaměření předmětu

Na každotýdenních seminářích jsou účastníci vedeni k rozvíjení všech základních řečových dovedností v oblasti poslechu, čtení, komunikace a psaní. Procvičují se slovní zásoba, frazeologie a výslovnost potřebné pro pokročilejší dorozumívání v různých situacích (cestování, dovolená…).

Výstupy z učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni dorozumět se v nejrůznějších i složitějších situacích.

Osnova předmětu a hodinové dotace

  1. Dovolená, prázdniny, cestování doma i v cizině – informace o zemi, kam cestuji, nejdůležitější památky, cestovní kanceláře.
  2. Oblíbené destinace, dovolená v horách nebo u moře. Dopravní prostředky.
  3. Můj volný čas: můj byt, moje koníčky, kultura, další vzdělávání, sport, U3V a nabídka kurzů.
  4. Praha jako hlavní město státu, sídlo vlády a prezidenta, jednotlivé úřady a ministerstva. Procházka historickou Prahou.
  5. Moje rodné město a jeho okolí, moje oblíbená místa v Čechách i v cizině.
  6. Možnosti dnešních studentů pracovat a studovat v zahraničí. Studijní programy. Význam cizích jazyků.