U049 Němčina 4

Vyučující

Mgr. Zuzana Gelnarová (e-mail gelnar@vse.cz)

Zaměření předmětu

Na každotýdenních seminářích jsou účastníci vedeni k rozvíjení všech základních řečových dovedností v oblasti poslechu, čtení, komunikace a psaní. Procvičují se slovní zásoba, frazeologie a výslovnost potřebné pro pokročilejší dorozumívání v různých situacích (cestování, dovolená…).

Výstupy z učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni dorozumět se v nejrůznějších i složitějších situacích.

Osnova předmětu a hodinové dotace

  1. Cestování po naší zemi, dopravní prostředky.
  2. Plánování cesty, mapy, průvodce, google, ubytování.
  3. Cesty do zahraničí, země EU, země světa, oblíbené destinace.
  4. Cestování s cestovní kanceláří, letenky, vouchery, výměna peněz.
  5. Na návštěvě na Slovensku, historické a ekonomické vztahy obou zemí, slovenština.
  6. Významné památky a zajímavosti ne Slovensku, Vysoké a Nízké Tatry.
  7. Cesty do termálních lázní, okolní země jako turistické cíle.
  8. Služební cesta do zahraničí, formality, dárky, komunikace s hostitelem, zvyklosti v cizí zemi.