U048 Němčina 3

Vyučující

PhDr. Dana Niklesová, Ph.D. (e-mail: dana.niklesova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Na každotýdenních seminářích jsou účastníci vedeni k rozvíjení všech základních řečových dovedností v oblasti poslechu, čtení, komunikace a psaní. Procvičují se slovní zásoba, frazeologie a výslovnost potřebné pro základní dorozumívání v různých situacích (nákupy, zdraví…).

Výstupy z učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni dorozumět se v nejrůznějších jednoduchých situacích.

Osnova předmětu a hodinové dotace

 1. Kulturní život ve městě – divadla, koncerty, kina, výstavy.
  1. Vstupenky, vstupné, možnosti.
 2. Můj denní program – hygiena, vstávání, cvičení, denní činnosti, koníčky.
  1. Préteritum a perfektum nepravidelných sloves.
 3. Volný čas – nákupy, stravování, cestování.
  1. Cestovní formality.
 4. Sport a sportovní aktivity.
  1. Druhy sportu.
 5. Zdraví a zdravotnictví.
  1. U lékaře, pojištění, péče o nemocného.