U048 Němčina 3

Vyučující

PhDr. Dana Niklesová, Ph.D. (e-mail: dana.niklesova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Na každotýdenních seminářích jsou účastníci vedeni k rozvíjení všech základních řečových dovedností v oblasti poslechu, čtení, komunikace a psaní. Procvičují se slovní zásoba, frazeologie a výslovnost potřebné pro základní dorozumívání v různých situacích (nákupy, zdraví…).

Výstupy z učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni dorozumět se v nejrůznějších jednoduchých situacích.

Osnova předmětu a hodinové dotace

  1. Kontakty, korespondence – telefon, email, SMS. Na poště – k čemu využíváme ještě dnes poštu? (4 hodiny)
  2. Obyvatelstvo světa – geografické názvy, jazyky, kontinenty, názvy moří, řek a oceánů. (4 hodiny)
  3. Cesta do ciziny – program, cestovní dokumenty, orientace v terénu dle plánu města, jízda taxíkem. (4 hodiny)
  4. Berlín – Praha – Vídeň – hlavní města států, památky, prohlídka města s průvodcem. (4 hodiny)
  5. Kulturní život ve městě – divadla, koncerty, kina, výstavy. (4 hodiny)
  6. Můj denní program -hygiena, vstávání, cvičení, denní činnosti, koníčky. (6 hodin)