U047A Němčina 2

Vyučující

PhDr. Helena Vedralová, Ph.D. (mail: helena.vedralova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Na každotýdenních seminářích jsou účastníci vedeni k eventuálnímu zopakování základů kdysi studovaného jazyka a dále hlavně k rozvíjení všech základních jazykových dovedností v oblasti poslechu, čtení, komunikace a psaní. Procvičují se slovní zásoba, frazeologie a výslovnost potřebné pro základní dorozumívání v různých situacích (cestování, nákupy, restaurace, hotel, služby atd).

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni dorozumět se a mluvit německy.

Osnova předmětu a hodinové dotace

 1. Návštěva z Německa, Rakouska.
 2. Návštěva Čecha v německy mluvící zemi.
 3. Doprava, dopravní prostředky, orientace v terénu.
 4. V restauraci, veřejné stravování.
 5. Speciality české kuchyně.
 6. Speciality německé kuchyně.
 7. Bydlení, sociální zabezpečení.
 8. U lékaře, nemoci, lázně, wellnes.
 9. Sportovní aktivity.
 10. Nákupy doma a v zahraničí.
 11. Rodinné oslavy, party s přáteli.
 12. Inzeráty v médiích, formuláře.
 13. Významné osobnosti z německy mluvících zemí.