U047A Němčina 2

Vyučující

PhDr. Helena Vedralová, Ph.D. (mail: helena.vedralova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Na každotýdenních seminářích jsou účastníci vedeni k eventuálnímu zopakování základů kdysi studovaného jazyka a dále hlavně k rozvíjení všech základních jazykových dovedností v oblasti poslechu, čtení, komunikace a psaní. Procvičují se slovní zásoba, frazeologie a výslovnost potřebné pro základní dorozumívání v různých situacích (cestování, nákupy, restaurace, hotel, služby atd).

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni dorozumět se a mluvit německy.

Osnova předmětu a hodinové dotace

 1. Opakování – matka moudrosti.
 2. NsÚ L. 5: Veřejne stravování, v restauraci.
 3. NsÚ L 6: Bydlení, sociální zabezpečení.
 4. Život na koleji.
 5. Stěhování do nového bytu.
 6. Život na sídlišti a v centru města.
 7. Inzeráty v médiích, formuláře.
 8. NsÚ L 7: Zdravotnictví, ochrana zdraví.
 9. U lékaře, nemoci.
 10. Lázně, wellnes.
 11. Zdravá výživa.
 12. Nákupy, oblečení, móda, dárky.
 13. Vánoční zvyky v Německu a v České republice.

Literatura

 • Drmlová, Dana et al. Německy s úsměvem – nově. 3. vydání. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2011. 431 stran. ISBN 978-80-7238-990-2.