U047 Němčina 1

Vyučující

PhDr. Dana Niklesová, Ph.D. (mail: dana.niklesova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Na každotýdenních seminářích jsou účastníci vedeni k eventuálnímu zopakování základů kdysi studovaného jazyka a dále hlavně k rozvíjení všech základních jazykových dovedností v oblasti poslechu, čtení, komunikace a psaní. Procvičují se slovní zásoba, frazeologie a výslovnost potřebné pro základní dorozumívání v různých situacích (cestování, nákupy, restaurace, hotel, služby atd.).

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni dorozumět se a mluvit německy.

Osnova předmětu a hodinové dotace

 1. První kontakty, pozdravy, zdvořilostní fráze.
 2. Rodina, rodinné vztahy.
 3. Návštěva z Německa, Rakouska.
 4. Návštěva Čecha v německy mluvící zemi.
 5. Doprava, dopravní prostředky, orientace v terénu.
 6. Hodina němčiny – činnosti.
 7. V restauraci, veřejné stravování.
 8. Speciality německé kuchyně.
 9. Speciality české kuchyně.
 10. Bydlení, sociální zabezpečení.
 11. U lékaře, nemoci, lázně, wellnes.
 12. Sportovní aktivity.
 13. Nakupování v obchodních domech.