U047 Němčina 2

Vyučující

PhDr. Dana Niklesová, Ph.D.

Zaměření předmětu

Na každotýdenních 2-hodinových seminářích jsou účastníci vedeni k eventuálnímu zopakování základů kdysi studovaného jazyka a dále hlavně k rozvíjení všech základních jazykových dovedností v oblasti poslechu, čtení a komunikace. Procvičuje se slovní zásoba, frazeologie a výslovnost potřebné pro základní dorozumívání v různých situacích (cestování, nákupy, restaurace, hotel, služby atd.).

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou účastníci kurzu schopni dorozumět se a mluvit německy.

Osnova předmětu a hodinové dotace

  1. První kontakty, pozdravy, zdvořilostní fráze. (7 hodin)
  2. Rodina, rodinné vztahy. (7 hodin)
  3. Návštěva z Německa, Rakouska. (6 hodin)
  4. Advent, tradice vánoc u nás a v německy mluvících zemích. (6 hodin)