U046F Francouzština 6

Vyučující

Mgr. Zora Kidlesová (e-mail: kidles@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen pokročilým posluchačům, kteří případně již absolvovali kurz pro středně pokročilé (není podmínkou) a zvládli základní gramatické a komunikační dovednosti. Cílem je porozumět mluvenému slovu v základních oblastech lidských činností. Číst složitější texty, rozumět slyšenému a viděnému projevu a rozvíjet komunikační dovednosti (řečové i písemné).

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni komunikovat v různých životních situacích, porozumět složitějším textům a nahrávkám, upevní si gramatické struktury, budou znát reálie Francie a francouzsky mluvících zemí.

Obsah

  1. Rozvoj komunikačních dovedností, opakování vybraných mluvnických jevů, práce s autentickými materiály (poslech, video, novinové články, četba na pokračování).
  2. Communication progressive: Les renseignement, se renseigner, localiser, parlr des lieux.
  3. Les achats, hésiter, faire des comparaisons.
  4. Les contacts quotidiens, donner des instructions, insister, contester.
  5. La conversation, actes de paroles.
  6. La sociabilité, proposer, inviter, accueillir, regretter.
  7. Les opinions, dire du bien, critiquer, donner des conseils.

Způsob výuky

Vybrané lekce v učebnici budou doplňovány autentickými materiály (audionahrávky, videa, texty).

Učebnice

Le Nouvel Édito B1 (výběrem).