U046E Francouzština 5

Vyučující

PhDr. Blanka Volfová (volfova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen posluchačům se znalostmi francouzštiny na mírně pokročilé úrovni a cílem je nadále rozšiřovat tyto znalosti a získávat nové dovednosti a schopnosti co nejlépe komunikovat v nejrůznějších životních situacích (rozšiřování slovní zásoby, prohlubování znalostí gramatiky, poznávání francouzských reálií). V kurzu se postupuje pozvolným tempem s neustálým opakováním probraných jevů a obratů. Je ideální pro zájemce, kteří si přejí oprášit svoje zapomenuté znalosti, ale i pro ty, kteří se třeba nedávno začali učit francouzsky a chtěli by systematicky pokračovat. Výuka bude probíhat na základě učebních materiálů i různorodých autentických dokumentů v písemné i zvukové podobě.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni dorozumět se jednoduchým způsobem a komunikovat v různých životních situacích.

Obsah předmětu

 • Gramatika
  • Vlastní jména, zeměpisné názvy – členy a předložky.
  • Přímá a nepřímá řeč, souslednost časová.
  • Odvozování slov.
  • Věty s dvěma osobními zájmeny předmětnými (doubles pronoms), zájmena „y“ a „en“.
  • Rozkazovací způsob se zájmeny (COD,COI).
  • Nepravidelná slovesa.
  • Subjonctif přítomný a minulý.
  • Zájmena vztažná a neurčitá.
  • Věty podmínkové.
  • Věty účelové.
  • Infinitiv přítomný a minulý.
  • Užívání minulých časů: passé composé / imparfait / plus-que-parfait.
  • Kondicionál přítomný a minulý.
  • Trpný rod.
 • Témata
  • Současná aktuální témata.
  • Kulturní a sportovní události ve Francii, svátky a výročí.
  • Francouzské písně.
  • Literatura, četba.
  • Média, média ve Francii.
  • Mezinárodní setkávání – země, národnosti.
  • Francouzské regiony.
  • Francouzská kuchyně, gastronomie, stolování.
  • Životní prostředí, klima a klimatické změny.
  • Pojištění, pojistná událost.
  • Tvary a formy.
  • Nápisy a značky; vyjádření zákazu.