U046D Francouzština 4

Vyučující

PhDr. Jana Priesolová, CSc. (e-mail priesolo@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen pro mírně pokročilé posluchače francouzštiny. Navazuje na kurz Francouzština 4 z LS 2018/19 látkou od 24. lekce učebnice M. Pravdové (Francouzština pro začátečníky). Kromě stálého procvičování už osvojených jevů bude zaměřen  na další rozšiřování základních komunikativních dovedností z běžného života v rámci uvedených tematických okruhů. Ty je možné doplnit podle přání posluchačů. Pozornost bude zaměřena také na francouzské reálie s využitím úryvků ze současných francouzských filmů.

Výsledky předmětu

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni:

 • jednoduchým způsobem komunikovat v přítomnosti, minulosti a budoucnosti
 • vyjádřit přání, pocity, pochybnost, nejistotu
 • požádat o informace a podat informace o kulturních a jiných zajímavostech
 • dorozumět se v běžných životních situacích (mluvit s svých zálibách, volném čase, cestování, sportování, kultuře, popsat zajímavá místa, lidi, příběhy)

Obsah

 • Témata
  • Volný čas a zájmy (kultura a sport).
  • Cestování a turistika (oblíbené destinace).
  • Poznávací a pobytové zájezdy, prázdniny v přírodě.
  • Rezervace jízdenek, letenek, hotelu, reklamace.
  • Popis osobnosti (lidské vlastnosti, chování), mezilidské vztahy.
  • Popsat příběh, reprodukovat obsah filmu.
  • Francouzské písně a filmy.
 • Gramatika
  • Vyjádření vůle, pocitů, pochybnosti a nejistoty.
  • Vyjádření minulosti konjunktivem a infinitivem.
  • Jak vyjádřit „který“ (quel – lequel) a „každý“ (chaque – chacun) – tvary nesamostatné a samostatné.
  • Vyjádření otázky (kdo,co) – jednoduchá a opisná zájmena, nepřímá otázka.
  • Zájmena un autre – d´autres, l´autre – les autres.
  • Nepravidelná slovesa.

Způsob výuky

Lekce v učebnici budou doplňovány autentickými materiály (audionahrávky, videa, texty)

Učebnice

 • PRAVDOVÁ. M. Francouzština pro začátečníky (Le français pour vous) Praha. Leda 2006. ISBN 80-85927-10-1.
 • PRAVDOVÁ, M. Francouzština pro začátečníky. Žákovský sešit = Le français pour vous. Praha, Leda
 • 2006. ISBN 80-85927-91-8.
 • LEROY-MIQUEL, C.: Grammaire en dialogues : niveau intermédiaire. Paris. CLE international 2007. ISBN 978-2-09-035216-0.