U046D Francouzština 4

Vyučující

PhDr. Jana Priesolová, CSc. (priesolo@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen pro mírně pokročilé posluchače francouzštiny. Navazuje na kurz Francouzština 4 z LS 2017/18 látkou od 22. lekce učebnice M. Pravdové (Francouzština pro začátečníky). Kromě stálého procvičování už osvojených jevů bude zaměřen  na další rozšiřování základních komunikativních dovedností z každodenního života v rámci uvedených tematických okruhů. Ty je možné doplnit podle přání posluchačů. Pozornost bude zaměřena také na srovnání českého a francouzského kulturního prostředí.

Výsledky předmětu

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni:

 • jednoduchým způsobem komunikovat v přítomnosti, minulosti a budoucnosti,
 • vyjádřit přání, pocity, pochybnost, nejistotu a účel (pomocí konjunktivu),
 • dorozumět se v běžných životních situacích (kde a jak nakupovat, jak telefonovat, popsat počasí, vyjádřit názor – co se líbí/nelíbí, požádat o dovolení),
 • podat informace o kulturních a jiných zajímavostech.

Obsah

 • Témata
  • Nákupy v obchodním domě (oddělení, co a jak nakupovat)
  • Nákupy v obchodních řetězcích a malých obchodech.
  • Telefonování (telefonní čísla, telefonický rozhovor).
  • Počasí (aktuálni a v různých ročních obdobích).
  • Studia a U3V.
  • Francouzská kultura a písně.
 • Gramatika
  • Konjunktiv přítomný a minulý.
  • Vztažná zájmena (qui, que, DONT).
  • Zájmenné adverbium EN.
  • Nahrazování podstatného jména zájmenem.
  • Infinitiv složený.
  • Nepravidelná slovesa.

Způsob výuky

Lekce v učebnici budou doplňovány autentickými materiály (audionahrávky, videa, texty)

Učebnice

 • Pravdová. M. Francouzština pro začátečníky (Le français pour vous) Praha. Leda 2006. ISBN 80-85927-10-1.
 • Pravdová M. Francouzština pro začátečníky. Žákovský sešit = Le français pour vous. Praha, Leda
  2006. ISBN 80-85927-91-8.