U046D Francouzština 4

Vyučující

PhDr. Lenka Vodňanská (lenka.vodnanska@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen pro středně pokročilé posluchače francouzštiny. Navazuje na kurz Francouzština 4.

z ZS 2023/24, kdy jsme pracovali s učebnicí Marie Pravdové Francouzština pro pokročilé samouky 1 (2. vyd. 2017 – viz Literatura). ze které jsme probrali lekce 1 -5, přičemž zařazujeme aktuální témata z oblasti kultury, reálií, společnosti apod.

Kromě stálého procvičování už osvojených jevů bude zaměřen  na další rozšiřování základních komunikativních dovedností z běžného života v rámci uvedených tematických okruhů. Ty je možné doplnit podle přání posluchačů. Pozornost bude zaměřena také na francouzské reálie s využitím ukázek z literatury, francouzských šansonů a aktualit z frankofonních médií.

Výsledky předmětu

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni:

 • komunikovat v přítomnosti, minulosti a budoucnosti,
 • vyjádřit přání, pocity, pochybnost, nejistotu,
 • požádat o informace a podat informace o kulturních a jiných zajímavostech,
 • dorozumět se v běžných životních situacích (mluvit s svých zálibách, volném čase, cestování, sportování, kultuře, popsat zajímavá místa, lidi, příběhy),
 • sledovat aktuality z frankofonních médií.

Obsah

 1. Opakovací lekce, konverzace(zážitky příjemné i nepříjemné a jejich řešení).
 2. Práce s autentickými dokumenty, sledování a komentování fr. aktualit z oblasti kultury i společnosti. Vyjádřit vlastní názor, argumentovat.
 3. Moderní formy komunikace. Reklama. Vyjádření příčiny.
 4. Některé lexikální zvláštnosti FRJ.
  Práce s literárním (písňovým) textem.
 5. Počasí a klimatické změny. Ekologie, ekologický aktivismus. Diskuse, argumentace.
 6. Opakování subjunktivu přítomného i minulého. Vyjádření obav, pochybnosti. Použití ve vedlejších větách.
 7. Vyjádření přípustky. Gérondif.
 8. Vyjádřit srovnání. Popis různých typů bydlení. Inzeráty.
 9. Subjunktiv / infinitiv/ indikativ.
 10. Vyjádření trvání, počátku a ukončení činnosti. Přísloví.
 11. Kulturní aktuality, TV reportáž.
  Fonetické zvláštnosti FRJ.
 12. Opakovací lekce. Filmové ukázky.
 13. Francouzské písně, hravé aktivity, poezie.

Způsob výuky

Lekce v učebnici budou doplňovány autentickými materiály (audionahrávky, videa, texty)

Učebnice

 • LEROY-MIQUEL, C.: Grammaire en dialogues : niveau intermédiaire. Paris. CLE international. 2007. ISBN 978-2-09-035216-0.
 • PRAVDOVÁ Marie : Francouzština pro pokročilé samouky 1 (2. vyd.) Leda 2017.ISBN 978-80-7335-468-8.