U046C Francouzština 3

Vyučující

PhDr. Lenka Vodňanská (lenka.vodnanska@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen mírně pokročilým, přičemž navazuje na kurz Francouzština 3 z LS 2018/19, kdy bylo probráno 20 lekcí z učebnice M. Pravdová: Francouzština pro začátečníky.

Kurz posluchačům  poskytne možnost domluvit se v praktických denních situacích. Vedle nezbytného procvičování a opakování  výslovnosti a pravopisu se budou probírat základy gramatiky a pomocí nejběžnější slovní zásoby se budou nacvičovat komunikační dovednosti pro kontakt s frankofonními mluvčími.

Probírané lekce a okruhy mohou být doplňovány podle přání a konkrétních potřeb posluchačů.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou  studenti schopni dorozumět se jednoduchým způsobem a komunikovat v základních životních situacích.

Obsah předmětu

Lekce 20 (dokončení) – 22

 1. Opakování gramatických jevů (zájmenné předměty, slovesné časy).
 2. Opakování členů (dělivý člen, výrazy množství).
 3. Gastronomie, kuchařské recepty, národní tradice.
 4. Přehled minulých časů, vyjádření nedávné minulosti, imperfektum.
 5. Vyprávění krátkého příběhu, seznámení s kratšími literárními ukázkami.
 6. Přehled zájmen, zájmeno EN.
 7. Lidské tělo, péče o zdraví.
 8. Fonetika a fonologická diskriminace.
 9. Zájmena vztažná a neurčitá.
 10. Tvoření subjunktivu.
 11. Vyjádření nutnosti, vůle, přání, rozkazu.
 12. Infinitivní vazby.
 13. Nákupy. Vyjádřit srovnání, doporučení, radu.

Literatura

Pravdová, M. Francouzština pro začátečníky (Le français pour vous). Praha. Leda 2006. ISBN 80-85927-10-1.