U046C Francouzština 3

Vyučující

PhDr. Lenka Vodňanská (lenka.vodnanska@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen mírně pokročilým, příp. tzv. faux-débutants přičemž navazuje na kurz Francouzština 3 z LS 2017/18, kdy bylo probráno 16 lekcí z učebnice M. Pravdová: Francouzština pro začátečníky. Kurz posluchačům  poskytne možnost domluvit se jednoduchým způsobem v praktických denních situacích. Vedle nezbytného procvičování a opakování  výslovnosti a pravopisu se budou probírat základy gramatiky a pomocí nejběžnější slovní zásoby se budou nacvičovat jednoduché fráze a dialogy pro vyjádření denních situací a programu, přání či žádosti apod.

Probírané lekce a okruhy mohou být doplňovány podle přání a konkrétních potřeb posluchačů.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou  studenti schopni dorozumět se jednoduchým způsobem a komunikovat v základních životních situacích.

Obsah předmětu

 1. Gramatika
  1. Nepravidelná slovesa.
  2. Tázací zájmena. Zdůraznění větného členu.
  3. Příslovce, stupňování přídavných jmen a příslovcí.
  4. Vyjádření místa – zajmenné příslovce Y.
  5. Fonetika, fonologická diskriminace.
 2. Slovní zásoba a témata (dotace 0/14)
  1. Paříž a její památky. Geografie Francie. Významná města a turistické cíle.
  2. Cestování, dopravní prostředky. Informovat se, rezervovat, řešit různé situace.
  3. Společenské fráze : v rodině, na návštěvě, popis bytu. Vyjádřit nepochopení, zájem.
  4. Program pro volný čas, sport.
  5. Francouzská kultura, umělecké památky. Písně, ukázky literatury.
  6. Práce s autentickými materiály.

Literatura

Pravdová, M. Francouzština pro začátečníky (Le français pour vous). Praha. Leda 2006. ISBN 80-85927-10-1.