U046C Francouzština 3

Vyučující

PhDr. Lenka Vodňanská (lenka.vodnanska@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen mírně pokročilým, přičemž navazuje na kurz Francouzština 3 ze ZS 2018/19, kdy bylo probráno 18 lekcí z učebnice M. Pravdová: Francouzština pro začátečníky.
Kurz posluchačům  poskytne možnost domluvit se v praktických denních situacích. Vedle nezbytného procvičování a opakování  výslovnosti a pravopisu se budou probírat základy gramatiky a pomocí nejběžnější slovní zásoby se budou nacvičovat komunikační dovednosti pro kontakt s frankofonními mluvčími.
Probírané lekce a okruhy mohou být doplňovány podle přání a konkrétních potřeb posluchačů.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou  studenti schopni dorozumět se jednoduchým způsobem a komunikovat v základních životních situacích.

Obsah předmětu

 1. Gramatika
  1. Nepravidelná slovesa.
  2. Fonetika, fonologická diskriminace.
  3. Dva zájmenné předměty. Množné číslo substantiv a adjektiv – nepravidelné tvary.
  4. Vyjádření časových údajů, přibližného počtu.
   Dělivý člen. Odvozování slov.
  5. Slovesa 2. třídy. Vyjádření nedávné minulosti.
 2. Slovní zásoba a témata
  1. Geografie a reálie Francie. Významná města, turistické cíle.
  2. Cestování. Nákupy. Restaurace. Informovat se, objednat, řešit různé situace.
  3. Společenské fráze : v rodině, na návštěvě, popis bytu. Vyjádřit nepochopení, omluvu, zájem.
  4. Gastronomie ve Francii a u nás.
  5. Francouzská kultura, umělecké památky. Písně, ukázky literatury.
   Práce s autentickými materiály.

Literatura

Pravdová, M. Francouzština pro začátečníky (Le français pour vous). Praha. Leda 2006. ISBN 80-85927-10-1.