U046B Francouzština 2

Vyučující

PhDr. Lenka Vodňanská (e-mail: lenka.vodnanska@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen velmi mírně pokročilým či tzv. faux-débutants, přičemž navazuje na kurz Francouzština 2 ze LS 2018/19, kdy bylo probráno 17 lekcí z učebnice M. Pravdová: Francouzština pro začátečníky. Kurz posluchačům  poskytne možnost domluvit se jednoduchým způsobem v praktických denních situacích. Vedle nezbytného procvičování  výslovnosti a pravopisu se budou probírat základy gramatiky a pomocí nejběžnější slovní zásoby se budou nacvičovat komunikační dovednosti pro kontakt s frankofonními mluvčími.

Probírané lekce a okruhy mohou být doplňovány podle přání a konkrétních potřeb posluchačů.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou  studenti schopni dorozumět se jednoduchým způsobem a komunikovat v základních životních situacích.

Obsah předmětu

Lekce 17 – 19

 1. Opakování probrané gramatiky (slovesné časy, zájmena).
 2. L. 17 : odvozování příslovcí, stupňování přídavných jmen, zájmeno Y.
 3. L. 17 : cestování po jižní Francii, historické česko-francouzské kontakty.
 4. L. 17 : práce s autentickými materiály, připravit turistický okruh po památkách
 5. L. 18 : dialogy, jeu de rôle – organizace návštěvy kulturní akce.
 6. L. 18 : opakování zájmen, číslovek, slovesných časů, předložkových vazeb.
 7. L. 18 : kulturně-historický kvíz o Francii.
 8. Práce s ukázkami z literatury.
 9. Francouzský šanson
 10. L. 19 : Dva zájmenné předměty.
 11. L. 19 : Nepravidelné tvoření množ. čísla podstatných a přídavných jmen.
 12. L. 19 : Vybavení bytu, bydlení.
 13. L. 19 : Na návštěvě, zdvořilostní fráze. Opakování.

Literatura

PRAVDOVÁ M.: Francouzština pro začátečníky = Le français pour vous. Praha, LEDA 2006. ISBN 80-85927-10-1.