U046B Francouzština 2

Vyučující

PhDr. Lenka Vodňanská (e-mail: lenka.vodnanska@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen velmi mírně pokročilým či tzv. faux-débutants, přičemž navazuje na kurz Francouzština 2 ze ZS 2019/20, kdy bylo probráno 19 lekcí z učebnice M. Pravdová: Francouzština pro začátečníky. Kurz posluchačům  poskytne možnost domluvit se jednoduchým způsobem v praktických denních situacích. Vedle nezbytného procvičování  výslovnosti a pravopisu se budou probírat základy gramatiky a pomocí nejběžnější slovní zásoby se budou nacvičovat komunikační dovednosti pro kontakt s frankofonními mluvčími, porozumění slyšenému – vybraným zprávám a aktualitám z médií ap.

Probírané lekce a okruhy mohou být doplňovány podle přání a konkrétních potřeb posluchačů.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou  studenti schopni dorozumět se jednoduchým způsobem a komunikovat v základních životních situacích.

Obsah předmětu

Lekce 19 (dokončení) – 21

 1. Opakování probrané gramatiky (slovesné časy, zájmena)
 2. L. 19 : konverzace o bydlení, svých preferencích, ideální byt
 3. L. 19 : hraní rolí : hledáme, nabízíme pronájem bytu, využití platforem
 4. Práce s autentickými materiály, inzeráty, video dokumenty
 5. L. 20 : opakování min. času složeného, blízká minulost
 6. L. 20 : slovesa 2. třídy, odvozování slov, lexikální cvičení
 7. L. 20 : dělivý člen, vyjádření části celku, výrazy množství
 8. L. 20 : konverzace v restauraci, recepty
 9. Francouzská gastronomie, video dokumenty
 10. L. 21 : nepravidelná slovesa
 11. L. 21 : přehled zájmenných předmětů, zájmeno EN
 12. L. 21 : imperfektum
 13. Opakování. Ukázky z literatury

Literatura

PRAVDOVÁ M.: Francouzština pro začátečníky = Le français pour vous. Praha, LEDA 2006. ISBN 80-85927-10-1.