U046B Francouzština 2

Vyučující

PhDr. Lenka Vodňanská (e-mail: lenka.vodnanska@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen velmi mírně pokročilým či tzv. faux-débutants, přičemž navazuje na kurz Francouzština 2 ze ZS 2019/20, kdy bylo probráno 19 lekcí z učebnice M. Pravdová: Francouzština pro začátečníky. Kurz posluchačům  poskytne možnost domluvit se jednoduchým způsobem v praktických denních situacích. Vedle nezbytného procvičování  výslovnosti a pravopisu se budou probírat základy gramatiky a pomocí nejběžnější slovní zásoby se budou nacvičovat komunikační dovednosti pro kontakt s frankofonními mluvčími, porozumění slyšenému – vybraným zprávám a aktualitám z médií ap.

Probírané lekce a okruhy mohou být doplňovány podle přání a konkrétních potřeb posluchačů.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou  studenti schopni dorozumět se jednoduchým způsobem a komunikovat v základních životních situacích.

Obsah předmětu

 1. Lekce 19 (dokončení): Opakování probrané gramatiky (slovesné časy, zájmena).
 2. Práce s autentickými materiály, inzeráty, video dokumenty.
 3. Lekce 20 : opakování min. času složeného, blízká minulost.
 4. Lekce 20 : slovesa 2. třídy, odvozování slov, lexikální cvičení.
 5. Lekce 20 : dělivý člen, vyjádření části celku, výrazy množství.
 6. Lekce 20 : konverzace v restauraci, recepty.
 7. Francouzská gastronomie, video dokumenty.
 8. Lekce 21 : nepravidelná slovesa.
 9. Lekce 21 : přehled zájmenných předmětů, zájmeno EN.
 10. Lekce 21 : imperfektum.
 11. Lidské tělo. U lékaře.
 12. Vyprávění příhody: řešení nepříjemné situace, stížnost, reklamace.
 13. Ukázky z literatury. Fr. písně a poezie.

Literatura

PRAVDOVÁ M.: Francouzština pro začátečníky = Le français pour vous. Praha, LEDA 2006. ISBN 80-85927-10-1.