U046F Francouzština 6

Vyučující

Mgr. Zora Kidlesová (e-mail: kidles@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen pokročilým posluchačům, kteří případně již absolvovali kurz pro středně pokročilé (není podmínkou) a zvládli základní gramatické a komunikační dovednosti. Cílem je porozumět mluvenému slovu v základních oblastech lidských činností. Číst složitější texty, rozumět slyšenému a viděnému projevu a rozvíjet komunikační dovednosti (řečové i písemné).

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni komunikovat v různých životních situacích, porozumět složitějším textům a nahrávkám, upevní si gramatické struktury, budou znát reálie Francie a francouzsky mluvících zemí.

Obsah

 1. Komunikace v běžných životních situacích.
  1. Povídat si.
  2. Mluvnice – užití zájmena On.
  3. Konverzace na aktuální téma.
 2. Komunikace v běžných životních situacích.
  1. Běžná konverzace pokrač.
  2. Mluvnice – vztažná zájmena ou, que.
  3. Konverzace na aktuální téma.
 3. Komunikace v běžných životních situacích.
  1. Běžná témata rozhovoru s kolegy, na ulici, úřadě.
  2. Mluvnice – nepřímý předmět vyjádřený zájmenem.
  3. Konverzace na aktuální téma.
 4. Komunikace v běžných životních situacích.
  1. Opakování dosud probraných témat – Bilan.
  2. Mluvnice – test.
  3. Konverzace na aktuální téma (podle návrhu studentů).
 5. Komunikace v běžných životních situacích.
  1. Jak navrhnout řešení problému.
  2. Mluvnice – účelové věty.
  3. Konverzace na aktuální téma (novinový článek, video).
 6. Komunikace v běžných životních situacích.
  1. Návrhy (pokračování).
  2. Mluvnice – sloveso dire, zesílení záporu.
  3. Konverzace na aktuální téma (podle návrhu studentů).
 7. Komunikace v běžných životních situacích.
  1. Pozvání.
  2. Mluvnice – minulý kondicionál, užití.
  3. Konverzace na aktuální téma.
 8. Komunikace v běžných životních situacích.
  1. Pozvání písemnou formou.
  2. Mluvnice – zájmeno en.
  3. Konverzace na aktuální téma.
 9. Komunikace v běžných životních situacích.
  1. Přijímání návštěv.
  2. Mluvnice – sloveso servir.
  3. Konverzace na aktuální téma stravovací zvyklosti.
 10. Komunikace v běžných životních situacích.
  1. Vyjádřit překvapení.
  2. Mluvnice – předbudoucí čas.
  3. Konverzace na aktuální téma.
 11. Komunikace v běžných životních situacích.
  1. Jak vyjádřit lítost, výčitku.
  2. Mluvnice – podmínkové souvětí, minulý kondicionál.
  3. Konverzace na aktuální téma.
 12. Komunikace v běžných životních situacích.
  1. Kladné hodnocení (události, práce, atd).
  2. Mluvnice – francouzské předložky.
  3. Konverzace na aktuální téma (lidské kvality).
 13. Komunikace v běžných životních situacích.
  1. Vyjádření kritického stanoviska.
  2. Mluvnice – vyjádření důsledku.
  3. Konverzace na aktuální téma (kulturní události).

Způsob výuky

Vybrané lekce v učebnici budou doplňovány autentickými materiály (audionahrávky, videa, texty).

Učebnice

La France au quotidien, Grammaire progressive du francais Perfectionnement.