U046E Francouzština 5

Vyučující

PhDr. Blanka Volfová (volfova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen posluchačům se znalostmi francouzštiny na středně pokročilé úrovni a cílem je nadále rozšiřovat tyto znalosti a získávat nové dovednosti a schopnosti co nejlépe komunikovat v nejrůznějších životních situacích (rozšiřování slovní zásoby, prohlubování znalostí gramatiky, poznávání francouzských reálií). V kurzu se postupuje pozvolným tempem s neustálým opakováním probraných jevů a obratů. Je ideální pro zájemce, kteří si přejí oprášit svoje zapomenuté znalosti, ale i pro ty, kteří se třeba nedávno začali učit francouzsky a chtěli by systematicky pokračovat. Výuka bude probíhat na základě učebních materiálů i různorodých autentických dokumentů v písemné i zvukové podobě.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni dorozumět se jednoduchým způsobem a komunikovat v různých životních situacích.

Obsah předmětu

 1. Téma: cestování, letní pobyty. Gramatika: trpný rod.
 2. Téma: současná situace ve Francii. Gramatika: subjonctif – opakování.
 3. Téma: film a fotografie. Gramatika: užívání minulých časů v popisu a vyprávění.
 4. Téma: kniha a literatura. Gramatika: samostatná zájmena tázací a přivlastňovací.
 5. Téma: rodina, výchova, mezigenerační střety. Gramatika: přídavná jména vyjadřující hodnocení, protiklady.
 6. Téma: francouzská móda. Gramatika: vyjádření množství.
 7. Téma: každodenní život, současné změny, významná výročí. Gramatika: zájmena neurčitá.
 8. Téma: zvířata a jejich prostředí. Gramatika: rozdíly v užívání přechodníku a příčestí přítomného.
 9. Téma: ekologie a životní prostředí. Gramatika: vyjádření děje pomocí „faire + infinitif“.
 10. Téma: mladí podnikatelé a jejich projekty. Gramatika: vyjádření účelu a důsledku.
 11. Téma: školství, vzdělávání v České republice a ve Francii. Gramatika: stupňování přídavných jmen a příslovcí, věty časové.
 12. Téma: francouzské písně. Gramatika: adjectif verbal.
 13. Téma: doprava ve městě a na venkově. Gramatika: futur antérieur.