U046D Francouzština 4

Vyučující

PhDr. Lenka Vodňanská (lenka.vodnanska@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen pro středně pokročilé posluchače francouzštiny. Navazuje na kurz Francouzština 4 ze ZS 2021/22, kdy jsme dokončili učebnici M. Pravdové (Francouzština pro začátečníky). Nadále budeme pracovat s učebnicí téže autorky Francouzštiny pro pokročilé samouky 1 (2. vyd. 2017) – viz Literatura.
Kromě stálého procvičování už osvojených jevů bude zaměřen  na další rozšiřování základních komunikativních dovedností z běžného života v rámci uvedených tematických okruhů. Ty je možné doplnit podle přání posluchačů. Pozornost bude zaměřena také na francouzské reálie s využitím ukázek z literatury,fr. šansonů a aktualit z frankofonních médií.

Výsledky předmětu

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni:

 • komunikovat v přítomnosti, minulosti a budoucnosti,
 • vyjádřit přání, pocity, pochybnost, nejistotu,
 • požádat o informace a podat informace o kulturních a jiných zajímavostech,
 • dorozumět se v běžných životních situacích (mluvit s svých zálibách, volném čase, cestování, sportování, kultuře, popsat zajímavá místa, lidi, příběhy).

Obsah

 1. Opakovací lekce, konverzace – cestování.
 2. Práce s autentickými dokumenty, ukázka fr. aktualit.
 3. Nepřímá otázka, souvztažná zájmena.
 4. Práce s literárním (písňovým) textem.
 5. Počasí, klimatické změny. Ekologie.
 6. Opakování subjunktivu : vyjádření obav, pochybnosti. Použití ve vedlejších větách.
 7. Vyjádření předčasnosti. Předminulý čas.
 8. Přehled nepravidelných sloves.
 9. Subjunktiv / infinitiv/ indikativ.
 10. Zájmena neurčitá. Vyjádření trvání, počátku a ukončení činnosti.
 11. Kulturní aktuality, TV reportáž.
 12. Filmové ukázky – vyprávění příběhu.
 13. Hravé aktivity, fr. písně.

Způsob výuky

Lekce v učebnici budou doplňovány autentickými materiály (audionahrávky, videa, texty)

Učebnice

 • PRAVDOVÁ. M. Francouzština pro začátečníky (Le français pour vous) Praha. Leda 2006. ISBN 80-85927-10-1.
 • PRAVDOVÁ, M. Francouzština pro začátečníky. Žákovský sešit = Le français pour vous. Praha, Leda
 • 2006. ISBN 80-85927-91-8.
 • LEROY-MIQUEL, C.: Grammaire en dialogues : niveau intermédiaire. Paris. CLE international 2007. ISBN 978-2-09-035216-0.