U046C Francouzština 3

Vyučující

PhDr. Lenka Vodňanská (lenka.vodnanska@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen mírně pokročilým, přičemž navazuje na kurz Francouzština 3 ze ZS 2021/22, kdy bylo probráno 25 lekcí z učebnice M. Pravdová: Francouzština pro začátečníky. Dále budeme pracovat s učebnicí téže autorky Francouzština pro pokročilé samouky 1 (2. vyd. 2017) – viz Literatura.

Kurz posluchačům  poskytne možnost domluvit se v praktických denních situacích. Vedle nezbytného procvičování a opakování  výslovnosti a pravopisu se budou probírat základy gramatiky a pomocí nejběžnější slovní zásoby se budou nacvičovat komunikační dovednosti pro kontakt s frankofonními mluvčími, porozumění slyšenému při sledování video a audio dokumentů.

Probírané lekce a okruhy mohou být doplňovány podle přání a konkrétních potřeb posluchačů.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou  studenti schopni dorozumět se jednoduchým způsobem a komunikovat v základních životních situacích.

Obsah předmětu

Lekce 23 (dokončení) – L. 25:

 1. Lekce 25 (dokončení) L. 26 : Opakování gramatických jevů (zájmenné předměty,členy, slovesné časy a způsoby).
 2. Četba kratšího literárního textu, jeho vyprávění. Vlastní vyprávění minulé události.
 3. Popis fotografie, kresby – vytvoření legendy, příběhu (práce ve dvojici či skupině).
 4. Vyjádření podobnosti, jinakosti,popis a charakteristika osob.
 5. Další použití subjunktivu. Subjuntiv minulý. Subjunktiv ve vedlejších větách.
 6. Vyjádření pravděpodobnosti přání, pokynu, zákazu.
 7. Infinitiv minulý, vyjádření předčasnosti, předminulý čas.
 8. Fonetika a fonologická diskriminace.
 9. Zájmena vztažná jednoduchá a složená.
 10. Nákupy, móda.
 11. Srovnání, vyjádření různé míry vlastnosti. Hodnocení kvality.
 12. Řešení nepříjemné situace, vyřízení reklamace.
 13. Francouzské šansony, poezie, kratší povídky.

Literatura

 • PRAVDOVÁ, M. Francouzština pro začátečníky (Le français pour vous). Praha. Leda 2006. ISBN 80-85927-10-1.