U046B Francouzština 2

Vyučující

PhDr. Janka Priesolová, CSc. (janka.priesolova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen pro studenty s mírně pokročilou znalostí francouzštiny a navazuje na kurz Francouzština 2 z LS 2021/22. Procvičí základy francouzské gramatiky a běžné slovní zásoby tak, aby byli schopni se dorozumět jednoduchým způsobem v běžných každodenních situacích v přítomnosti, budoucnosti a minulosti (popsat běžné činnosti, mluvit o pracovních, kulturních a sportovních aktivitách, orientovat se v prostoru). Lekce 12-15 francouzské učebnice VITE ET BIEN 1. Probírané okruhy budou doplňovány podle přání a konkrétních potřeb posluchačů.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni de dorozumět jednoduchým způsobem a komunikovat v základních životních situacích:

 • popsat denní aktivity v přítomnosti, minulosti a budoucnosti
 • mluvit o kulturních, pracovních, sportovních a jiných aktivitách
 • charakterizovat osoby a jejich vlastnosti a záliby
 • popsat město, jeho památky a orientovat se v něm
 • popsat rozdíly mezi francouzskými a českými reáliemi

Obsah předmětu

 1. Popis běžných činnosti v minulém čase (passé composé s avoir a être).
 2. Popis aktuální činnosti (přítomný průběhový čas).
 3. Orientace ve městě (předložky).
 4. Francouzské historické regiony a jejich specifika.
 5. V kanceláři, organizace schůze; slovesa savoir a connaitre.
 6. Popis a charakteristika osob a jejich vlastností; přídavná jména.
 7. Mluvit o svých zálibách.
 8. Sportovní aktivity.
 9. Sport a zdraví.
 10. Nesamostatná zájmena 3. pádu (nepřímý předmět).
 11. Nesamostatná zájmena 4. pádu (přímý předmět).
 12. Jednoduchý budoucí čas (futur simple).
 13. Francouzské písně.

Literatura

MIQUEL, C. Vite et bien 1, A1-A2 : méthode, rapide, pour adultes. 2.vyd. Paris: CLE international, 2018. ISBN 9782090385236.