U044B Angličtina 14

Předmět není zařazen do rozvrhu hodin.

Garant

Mgr. Zdena Novotná, Ph.D.

Zaměření

Kurz je určen mírně pokročilým až pokročilým studentům angličtiny, kterým poskytne možnost procvičit si konverzaci v anglickém jazyce během praktických každodenních situací, včetně cestování nebo současného dění. Volně navazuje na kurz Angličtina 11 z letního semestru 2017. Účastníci kurzu jsou vedeni k rozvoji hlavních jazykových dovedností – rozhovory, poslech, čtení, psaní.

Výsledky učení

V kurzu si posluchači osvojí anglickou konverzaci. Získají standardní slovní zásobu, která jim umožní dorozumět se a komunikovat v běžných životních situacích.

Obsah

Konverzace, tematické okruhy, interpretace článků a příspěvků v médiích. Probírané lekce jsou doplňovány audio či video materiály dle aktuálních potřeb.

Témata (budeme probírat během jedné či více lekcí):

 1. Mé město, co na něm mám rád/a. Praha/Vaše rodné město.
  My city and what I like about it. Prague/your hometown.
 2. Rodina. Family.
 3. Profese, práce či zaměstnání. Profession, job or employment.
 4. Počasí a roční období. Weather and different seasons of the year.
 5. Sport, zdraví. Sports, health.
 6. Kultura (divadlo, kino, TV, koncerty, literatura). Popište nedávný zážitek.
  Cultural activities (theater, cinema, TV, concerts, literature). Describe a recent experience.
 7. Svátky a tradice: Jak slavíme? Holidays and traditions: How do we celebrate?
 8. V restauraci: Kuchyně, jídlo, objednání. At the restaurant: Cuisine, food, how to order.
 9. Dovolená, cestopisy. Vacation, travel books.
 10. Současné dění: Co Vás zaujalo? Current events: What has caught your interest?

Seznam literatury

 • Tesařová, K. (2016). Neklasický průvodce klasickým věděním o jazykové interakci.
  In: Naše řeč. 99 (1): 45-49.
 • Fictumová, J. et al. (2015). Angličtina: konverzace pro pokročilé. Brno: Barrister & Principal.
 • Kollmannová, L. (2005). Angličtina nejen pro samouky. Voznice (ČR): LEDA.
 • Nollen, T. (2005). Czech Republic: Culture Shock! A Survival Guide to Customs and Etiquette. Portland,