U044A Angličtina 13

Vyučující

PhDr. Adriana Krásová (adriana.krasova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen posluchačům, kteří si chtějí prohloubit znalost angličtiny a procvičit si konverzaci se zkušeným vyučujícím. Na cvičeních si zopakují, procvičí a dále budou rozvíjet jak znalosti gramatiky, tak i slovní zásobu, ale především čtení a poslech a následnou komunikaci na dané téma.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni pohotově reagovat na dotazy, číst s porozuměním a diskutovat na probíraná aktuální témata.

Obsah předmětu

 1. Relationships.
 2. Family situations.
 3. Storytelling.
 4. Science and technology.
 5. Art and creativity.
 6. Development.
 7. Alternative travel.
 8. Natural resources.
 9. The news.
 10. Talented people.
 11. Customs and behaviour.
 12. Knowledge and learning.
 13. The economy.

Literatura

 • Life BRE Upper Intermediate WB + WB Audio CD PKG 9781133315469.