U044A Angličtina 12

Vyučující

Ing. Matthew David Huntley, BSc (rodilý mluvčí)

Zaměření předmětu

Kurz je určen posluchačům, kteří si chtějí prohloubit znalost angličtiny a procvičit si konverzaci s rodilým mluvčím. Na cvičeních si zopakují, procvičí a dále budou rozvíjet jak znalosti gramatiky, tak i slovní zásobu, ale především čtení a poslech a následnou komunikaci na dané téma.

Učební materiál je doplňován čtením a poslechy z online zdrojů (texty a videa z UK a USA televize a rádia, noviny a časopisy).

 

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni pohotově reagovat na dotazy, číst s porozuměním a diskutovat na dané téma.

Obsah předmětu

V zimním semestru 2018/19 bude probírán modul 11 a 12 z uvedené literatury (Cutting Edge Upper Intermediate (B2-C1)). Učební materiál je doplňován čtením a poslechy z online zdrojů (texty a videa z UK a USA televize a rádia, noviny a časopisy).

  • Grammar: hypothetical situations in the present; hypothetical situations in the past; reported speech.
  • Vocabulary: speaking about medical science; reporting verbs; giving opinions; the media, expressions with speak and talk.

The four language skills – reading, writing, listening and speaking – will be developed with coursebook activities and supplemented with topical materials, including videos, selected by the instructor. These materials will also be used as sources for developing student awareness of vocabulary and grammar in various realistic contexts.

Literatura

  • CUNNINGHAM, S. – MOOR, P. New cutting edge : upper intermediate. Students‘ book. Harlow. Pearson 2005. ISBN 1-405-85230-5.