U044A Angličtina 13

Vyučující

PhDr. Jana Poláková (polakova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen posluchačům, kteří si chtějí prohloubit znalosti angličtiny a procvičit konverzaci na úrovni Advanced. Na cvičeních a zadaných textech si procvičí a dále rozvinou nejen znalosti gramatiky , ale také si rozšíří slovní zásobu a především získají lepší schopnost porozumět textu jak písemnému, tak mluvenému. Konverzace na daná témata je pro tento kurz zásadní. Základní učebnicí je National Geographic LIFE/ADVANCED.

Výsledky učení

Po absolvování kurzu budou studenti pohotověji reagovat na daná témata a plynně o nich diskutovat a budou schopni bez problémů absolvovat i čtení složitějších článků.

Obsah předmětu

 1. Unit 1, Lessons for Life.
 2. Unit 1a,Learning from the past.
 3. Unit 1b,What makes us who we are?
 4. Unit 1c Immportal words.
 5. Unit 1d How did you get into that?
 6. Unit 1e, Your first day.
 7. Unit 1f, Arctic wisdom.
 8. Review and memory booster.
 9. Unit 2, More than a job.
 10. Unit 2a,Living off the sea.
 11. Unit 2b,Smokejumpers.
 12. Unit 2c,Daring, defient and free.
 13. A wrap up, summary, cvonversation.