U044 Angličtina 11

Garant

PhDr. Alena Lhotáková

Zaměření předmětu

V letním semestru 2017/2018 se dále používala učebnice New English File Advanced. Od posluchačů se očekává znalost mluvnických časů, podmínkových vět v přítomnosti a minulosti, stupňování, trpného rodu a modálních sloves, použití členů. Osvojená slovní zásoba zahrnuje frázová slovesa, popis obsahu knihy, mezilidské vztahy, rodinné vztahy, finance, popis osobnosti, historie. Vyučující doplňuje učebnici dalšími studijními materiály.

Ke konci letního semestru byly probrány lekce 1 až 3, částečně lekce 4.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování by studenti měli být schopni domluvit se na pokročilé úrovni.

Obsah předmětu

V zimním semestru 2018/19 se bude nadále používat NEF Advanced.

Obsahem výuky bude:

  • Gramatika: rozšíření podmínkových vět, infinitiv a gerundium, příslovce, slovesa smyslového vnímání, další frázová slovesa.
  • Slovní zásoba: složená přídavná jména, tvoření slov, historie, medicína a zdraví, slovesa pohybu.

Vyučující bude opět rozšiřovat slovní zásobu doplňkovými materiály.

Literatura

  • Oxenden C., Latham-Koemig Ch., New English File Advanced.