U044 Angličtina 12

Garant

PhDr. Alena Lhotáková (alena.lhotakova@vse.cz)

Zaměření předmětu

V zimním semestru 2022/2023 se bude používat učebnice Face to Face Advanced. Od posluchačů se očekává znalost anglické mluvnice. Pravidla gramatiky se budou dále opakovat a rozšiřovat. Nová slovní zásoba bude zahrnovat další frázová slovesa, idiomy, pořadí přídavných jmen ve větě, četba anglické literatury.

Vyučující bude nadále doplňovat učebnici dalšími studijními materiály.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou posluchači schopni hovořit a diskutovat na různá témata na velmi pokročilé úrovni.

Obsah předmětu

 1. Opakování látky probrané v letním semestru.
 2. Frázová slovesa – zdraví.
 3. Charakterové vlastnosti: kladná a záporná přídavná jména.
 4. Zdvořilostní fráze ve společenském styku.
 5. Zdravý životní styl, eufemismy.
 6. Inverze v anglických větách.
 7. Fráze vyjadřující budoucnost.
 8. Diskuze o televizních pořadech, hodnocení.
 9. Kolokace, synonyma v angličtině.
 10. Denní tisk, anglické noviny, zprávy na internetu.
 11. Denní tisk – pokračování.
 12. Tvoření slov – předpony a přípony.
 13. Shrnutí a opakování látky zimního semestru.

Literatura

 • BELL, J. – CLEMENTSON, T. – CUNNINGHAM, G. – REDSTON, C. Face2face : advanced. Student’s book. Cambridge. Cambridge University Press, 2013.
  ISBN 978-1-107-67934-4.