U044 Angličtina 12

Garant

PhDr. Alena Lhotáková (alena.lhotakova@vse.cz)

Zaměření předmětu

V letním semestru 2019/2020 se bude dále používat učebnice New English File Advanced. Od posluchačů se očekává znalost anglické mluvnice. Pravidla gramatiky se budou dále opakovat a rozšiřovat. Nová slovní zásoba bude zahrnovat další frázová slovesa, idiomy, problémy spojené se sportem, četba literatury, vyprávění obsahu knihy.
Vyučující bude nadále doplňovat učebnici dalšími studijními materiály.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou posluchači schopni hovořit a diskutovat na různá témata na velmi pokročilé úrovni.

Obsah předmětu

 1. opakování gramatiky a slovní zásoby z minulého semestru
 2. podstatná jména – složeniny
 3. příprava jídla, recepty
 4. kuchyně různých zemí
 5. přídavná jména -ed, -ing, spojování slov
 6. informace o obsahu přečtené knihy
 7. tvoření slov – podstatná jména, přídavná jména a slovesa
 8. výrazy so, such, homographs
 9. srovnávání, humor, vyprávění humorné příhody
 10. úryvky z britských humoristických knih, srovnání s českými
 11. fair play ve sportu, upozornění na chybu
 12. vlastní zkušenosti s četbou britské literatury
 13. opakování látky probrané v průběhu semestru

Literatura

 • Oxenden C., Latham-Koemig Ch., New English File Advanced.