U044 Angličtina 12

Garant

PhDr. Alena Lhotáková (alena.lhotakova@vse.cz)

Zaměření předmětu

V zimním semestru 2020/2021 se bude dále používat učebnice New English File Advanced. Od posluchačů se očekává znalost anglické mluvnice. Pravidla gramatiky se budou dále opakovat a rozšiřovat. Nová slovní zásoba bude zahrnovat další frázová slovesa, idiomy, problémy spojené se sportem, četba literatury, vyprávění obsahu knihy.
Vyučující bude nadále doplňovat učebnici dalšími studijními materiály.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou posluchači schopni hovořit a diskutovat na různá témata na velmi pokročilé úrovni.

Obsah předmětu

 1. Opakování gramatiky a slovní zásoby z letního semestru.
 2. Podstatná jména, tvoření složenin.
 3. Strava, příprava jídla, recepty.
 4. Kuchyně v zahraničí, jejich obliba.
 5. Přídavná jména -ed, -ing.
 6. Četba, obsah přečtené knihy.
 7. Tvoření slov různých slovních druhů.
 8. Použití výrazů so, such, homographs.
 9. Srovnávání, humor, popis příhody.
 10. Britské humoristické knihy, srovnání s českými.
 11. Sport, fair play ve sportu.
 12. Britská literatura, osobní zkušenosti.
 13. Opakování látky letního semestru.

Literatura

 • Oxenden C., Latham-Koemig Ch., New English File Advanced.