U044 Angličtina 12

Garant

PhDr. Alena Lhotáková (alena.lhotakova@vse.cz)

Zaměření předmětu

V zimním semestru 2019/2020 se bude dále používat učebnice New English File Advanced. Od posluchačů se očekává znalost mluvnických časů, podmínkových vět v přítomnosti a minulosti, stupňování, trpného rodu a modálních sloves, použití členů. Pravidla gramatiky se budou dále opakovat a rozšiřovat. Nová slovní zásoba bude zahrnovat další frázová slovesa, idiomy, problémy imigrace, životní prostředí a ochrana zvířat, cestování.

Vyučující bude nadále doplňovat učebnici dalšími studijními materiály.

Ke konci letního semestru bylo probráno 5 lekcí z učebnice.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou posluchači schopni hovořit a diskutovat na různá témata (životní prostředí, příroda, domácí mazlíčci, imigrace) na velmi pokročilé úrovni.

Obsah předmětu

 1. Opakování gramatiky z minulého semestru, slovesa smyslového vnímání, infinitiv a gerundium.
 2. Opakování slovní zásoby, zdraví a medicína, tvoření slov.
 3. Vyjadřování pomocí všech budoucích časů v angličtině.
 4. Diskuze na téma cestování a turistika, rozšiřování slovní zásoby k tématu.
 5. Četba článků z turistických příruček a konverzace o destinacích z nich.
 6. Homofona v angličtině, výslovnost znělých a neznělých souhlásek.
 7. Elipsa a nahrazování slov pomocným slovesem, výslovnost.
 8. Slovní zásoba na téma příroda a ochrana zvířat, jejich chování v přírodě a domácnosti.
 9. Život v zahraničí, diskuze o vlastních zkušenostech, problémy s tím spojené.
 10. Způsoby vyjadřování zdůraznění části věty, dělené zdůraznění.
 11. Anglické idiomy na téma přírody, zvířat a ochrany životního prostředí.
 12. Imigrace, četba textu z knihy na toto téma.
 13. Shrnutí látky probrané v průběhu semestru.

Literatura

 • Oxenden C., Latham-Koemig Ch., New English File Advanced.