U043 Angličtina 11

Garant

PhDr. Alena Lhotáková (alena.lhotakova@vse.cz)

Zaměření předmětu

V letním semestru 2018/19 se dokončila učebnice New English File. V zimním semestru 2019/20 se začne používat učebnice Face to Face Upper-intermediate. Během semestru se budou opakovat a rozšiřovat slovesné časy v přítomnosti a v minulosti, hovořit na téma celosvětového používání angličtiny, způsobů její výuky a cestování. Budou se probírat další frázová slovesa a opakovat používání pomocných sloves.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou posluchači schopni domluvit se při cestování a diskutovat na různá témata na vyšší střední úrovni.

Obsah předmětu

 1. Opakování gramatiky a slovní zásoby z minulého semestru.
 2. Úvod do nové učebnice Face to Face Upper-intermediate.
 3. Systém přítomných a minulých časů v angličtině, procvičení a rozšíření.
 4. Používání angličtiny v různých zemích světa – text, poslech a diskuze.
 5. Vzdělávání, různé metody a systémy, slovní zásoba.
 6. Pomocná slovesa, shrnutí použití.
 7. Frázová slovesa, opakování a rozšíření, testování a jazykové zkoušky.
 8. Konverzační výrazy, výslovnost.
 9. Denní režim, zdravý životní styl.
 10. Vyjádření častosti, s ní spojená slovní zásoba.
 11. Opakovaná činnost v minulosti, vyjádření pocitu.
 12. Cestování do zahraničí, získání informace.
 13. Zopakování probrané látky celého semestru.

Literatura

 • Oxenden, C. – Latham-Koenig. C, New English File Upper-intermediate, Oxford University Press, 2008. ISBN 978-0-19-451957-1.