U043 Angličtina 11

Garant

PhDr. Alena Lhotáková (alena.lhotakova@vse.cz)

Zaměření předmětu

V letním semestru 2019/20 se začala používat učebnice Face 2 Face Upper-intermediate. Během zimního semestru se budou opakovat a rozšiřovat slovesné časy v přítomnosti a v minulosti, opakovaná činnost v minulosti, vyjádření pocitů a názoru, bude se diskutovat o zdravé výživě a stravování, životním stylu, zdvořilostních výrazech.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou posluchači schopni domluvit se v každodenních situacích a diskutovat na různá témata na vyšší střední úrovni.

Obsah předmětu

 1. Opakování gramatiky a slovní zásoby z letního semestru.
 2. Vyjádření stavu v minulosti, opakování činnosti v minulosti.
 3. Vyjádření názoru a pocitu, dotaz na názor.
 4. Tvoření slov – suffixy.
 5. Strava, zdravá výživa a živ. styl.
 6. Zdravá výživa a živ. styl- pokračování.
 7. Vyjádření názoru, vedení diskuze.
 8. Slov. zásoba k odmítnutí a vyjádření nesouhlasu.
 9. Formální a neformální jazyk v písemném projevu.
 10. Životní styl dnešní doby.
 11. Frázová slovesa, vázání hlásek.
 12. Kriminalita, trestné činy.
 13. Opakování probrané látky v semestru.

Literatura

 • CUNNINGHAM, G. – REDSTON, C.: Face2face : upper intermediate. Student’s book. Cambridge. Cambridge University Press, 2013. ISBN 978-1-107-42201-8.