U043 Angličtina 10

Garant

PhDr. Alena Lhotáková

Zaměření předmětu

V letním semestru 2017/18 se pokračovalo v používání učebnice New English File Upper -intermediate. Od posluchačů se tedy očekává všeobecná znalost celé učebnice New English File Intermediate, tj. přítomný, minulý, budoucí a předpřítomný čas, modální slovesa a podmínkové věty v přítomnosti a minulosti, gerundium a infinitiv. Osvojená slovní zásoba zahrnuje témata jídlo a restaurace, sport, doprava a cestování, hudba, media, peníze, počasí, některá frázová slovesa a popis osobnosti.

 

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu by posluchači měli být schopni domluvit se na středně pokročilé úrovni.

Obsah předmětu

Do konce letního semestru byly probrány lekce 1 – 5, částečně lekce 6.

V zimním semestru 2018/2019 se bude dále používat učebnice New English File Upper-intermediate, Student´s Book a Workbook.

Probírané lekce budou obsahovat tato témata:

  • Gramatika: nepřímá řeč, členy, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, vztažné věty, přací věty.
  • Slovní zásoba: život ve městech, vyjádření pocitů, věda, frázová slovesa, kolokace a předpony, obchod a reklama.

V letním semestru 2017/2018 se bude dále používat učebnice New English File Upper-intermediate, Student´s Book a Workbook.

Vyučující bude rozšiřovat slovní zásobu doplňkovými materiály.

Literatura

  • Oxenden, C. – Latham-Koenig. C, New English File Upper-intermediate, Oxford University Press, 2008. ISBN 978-0-19-451957-1.