U043 Angličtina 11

Garant

PhDr. Alena Lhotáková (alena.lhotakova@vse.cz)

Zaměření předmětu

V zimním semestru 2019/20 se začala používat učebnice Face 2 Face Upper-intermediate. Během letního semestru se budou opakovat a rozšiřovat slovesné časy v přítomnosti a v minulosti, opakovaná činnost v minulosti, vyjádření pocitů a názoru, bude se diskutovat o zdravé výživě a stravování, životním stylu, zdvořilostních výrazech.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou posluchači schopni domluvit se v každodenních situacích a diskutovat na různá témata na vyšší střední úrovni.

Obsah předmětu

 1. opakování gramatiky a slovní zásoby ze zimního semestru
 2. opakovaná činnost v minulosti a vyjádření stavu v minulosti
 3. vyjádření pocitu a názoru
 4. tvorba slov – přípony
 5. stravování, zdravá výživa
 6. zdravá výživa – pokračování
 7. kontroverzní názory a diskuze
 8. zdvořilé odmítnutí, vyjádření nesouhlasu
 9. psaní dopisů, formální a neformální jazyk
 10. životní styl a diskuze
 11. frázová slovesa, výslovnost – vázání hlásek
 12. slovní zásoba -zločin a kriminalita
 13. opakování a shrnutí probrané látky

Literatura

 • CUNNINGHAM, G. – REDSTON, C.: Face2face : upper intermediate. Student’s book. Cambridge. Cambridge University Press, 2013. ISBN 978-1-107-42201-8.