U043 Angličtina 11

Garant

PhDr. Alena Lhotáková (alena.lhotakova@vse.cz)

Zaměření předmětu

V zimním semestru 2022/23 se bude používat učebnice Face to Face Upper-intermediate.

Gramatika: frázová slovesa, vyjadřování budoucnosti, vztažné věty určující a neurčující, srovnání.

Slovní zásoba: tvorba slov, vyjádření souhlasu a nesouhlasu, názoru, četba tisku a literatury, diskuze na různá témata, složená přídavná jména a srovnání, fráze se slovesem „take“.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou posluchači schopni domluvit se v každodenních situacích a diskutovat na různá témata na vyšší střední úrovni.

Obsah předmětu

 1. Opakování gramatiky a slovní zásoby z letního semestru.
 2. Použití infinitivu a gerundia.
 3. Složená přídavná jména, tvoření.
 4. Fráze se slovesem „take“.
 5. Modální slovesa, jejich použití v přítomnosti a minulosti.
 6. Oblečení, móda.
 7. Charakter, přídavná jména pro jeho popis.
 8. Tipy pro zahraniční turisty v České republice.
 9. Slovesa pro vyjádření aktivity a stavu.
 10. Použití předpon při tvoření slov.
 11. Cestování, letiště, nádraží.
 12. Výrazy spojené s telefonováním, textovými zprávami.
 13. Opakování probrané látky v zimním semestru.

Literatura

 • Cunningam, G. – Redston, C.: Face2face: upper intermediate. Student’s book. Cambridge. Cambridge University Press, 2013. ISBN 978-1-107-42201-8.