U042C Angličtina 9

Vyučující

PhDr. Jana Poláková (katedra anglického jazyka)

Zaměření předmětu

Kurz je určen pro posluchače, kteří chtějí pokračovat se studiem angličtiny na středně pokročilé úrovni. Přístupnou formou budou studenti vedeni k aktivnímu rozvíjení všech jazykových dovedností, tj. poslechu, čtení, mluvení a psaní.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni mluvit anglicky na středně pokročilé úrovni.

Obsah předmětu

V zimním semestru 2018/19 bude probírána lekce 7A, 7B, 7C učebnice New English File Intermediate. Budou využívány i doplňkové materiály, včetně videí.

  • Grammar: 3rd conditional, question tags, indirect questions, phrasal verbs.
  • Vocabulary: making adjectives and adverbs, compound noun, television, phrasal verbs.

The four language skills – reading, writing, listening and speaking – will be developed with coursebook activities and supplemented with topical materials, including videos, selected by the lecturer. These materials will also be used as sources for developing student awareness of vocabulary and grammar in various realistic contexts.

Literatura

  • OXENDEN, C. – LATHAM-KOENIG, C. New English file: Intermediate. Student´s book. Oxford: Oxford University Press, 2006. ISBN 978-0-19-451910-6.