U042C Angličtina 10

Vyučující

PhDr. Jana Poláková (jana.polakova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen pro posluchače, kteří chtějí pokračovat ve studiu angličtiny na pokročilé úrovni. Přístupnou formou budou studenti vedeni k aktivnímu rozvíjení všech jazykových dovedností, tj. poslechu, čtení, mluvení a psaní.

V zimním semestru 2019/20 se budeme soustřeďovat na aktuální témata vedená články z National Geographic. Hlavní důraz bude kladen na zlepšování komunikativních schopností a obohacování slovní zásoby. Budou využívány i doplňkové materiály, včetně videí.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni mluvit anglicky na pokročilé úrovni.

Obsah předmětu

 1. Unit 1a.
  1. Grammar: Present simple and present continuous.
  2. Vocabulary: Time expressions.
  3. Reading: Colours around the world.
 2. Unit 1b.
  1. Grammar: Stative verbs.
  2. Vocabulary: Feelings and personal states.
  3. Reading: The colour red.
  4. Listening: A family event in Brunei.
 3. Unit 1c.
  1. Grammar: Question forms, word-building: noun and verb to noun
  2. Vocabulary: The roles we play
  3. Listening: Quiz about colours and their meaning
  4. Speaking: Routines and leisure activities
 4. Unit 1d.
  1. Grammar: Question forms.
  2. Listening: opening and closing conversations.
  3. Writing: A website profile, criteria for writing.
  4. Video:Peruvian weavers.
 5. Unit 2a.
  1. Grammar: Present perfect simple (already, just, yet).
  2. Vocabulary: Global cultures; emotions.
  3. Listening: Arts events.
  4. Reading: Why people around the world dance.
 6. Unit 2b.
  1. Grammar: Verb patterns: -ing form and to + infinitive.
  2. Vocabulary: Describing performances; emotions.
  3. Listening: A radio show about world fusion music.
  4. Speaking: New releases performing changes.
 7. Unit 2c.
  1. Vocabulary: Word-building: adjective and noun.
  2. Reading: Globalisation.
  3. Speaking: A world together.
  4. Writing: A profile writing skill: linking ideas /1/.
 8. Unit 2d.
  1. Writing: A profile.
  2. Vocabulary: A world of music.
  3. Reading: A dance across America.
  4. Video: Taiko master.

Literatura

 • OXENDEN, C. – LATHAM-KOENIG, C. New English file: Intermediate. Student´s book. Oxford: Oxford University Press, 2006. ISBN 978-0-19-451910-6.