U042C Angličtina 10

Vyučující

PhDr. Jana Poláková (jana.polakova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen pro posluchače, kteří chtějí pokračovat ve studiu angličtiny na pokročilé úrovni. Přístupnou formou budou studenti vedeni k aktivnímu rozvíjení všech jazykových dovedností, tj. poslechu, čtení, mluvení a psaní.
V letním semestru 2019/20 se budeme soustřeďovat na aktuální témata vedená články z National Geographic. Hlavní důraz bude kladen na zlepšování komunikativních schopností a obohacování slovní zásoby. Budou využívány i doplňkové materiály, včetně videí.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni mluvit anglicky na pokročilé úrovni.

Obsah předmětu

 1. Unit 3 Water.
  1. Women in Kenya spend up to five hours a day fetching water.
  2. When things go wrong in the water.
 2. Unit 3 Water.
  1. Water and recreation.
  2. Listening: Rafting
 3. Unit 3 Water.
  1. Grammar: Past simple and past continuous.
 4. Unit 3 Water.
  1. Return to Titanic.
  2. The interview with the man who discovered the wreck of Titanic.
  3. Grammar: Past perfect simple
 5. Unit 3 Water.
  1. Love and death in the sea.
  2. Critical thinking: Reading between the lines
  3. Speaking: Unforgettable experience.
 6. Unit 3 Interesting language.
  1. Writing: What a weekend!
  2. Real life telling stories
  3. Pronunciation: regular and irregular verbs
 7. Unit 3 One village makes a difference.
  1. Video: The Yamuna River is the city´s main source of drinking water.
  2. Discuss the pictures.
  3. Discuss the video.
 8. Unit 3 Review.
  1. Surfing.
  2. Grammar: Past tense of regular and irregular verbs.
  3. Real life. Telling a story.

Literatura

 • H. Stephenson, P. Dummett, J. Hughes: Life Intermediate. National Geographic Learning.