U042A Angličtina 8

Garant

PhDr. Alena Lhotáková (alena.lhotakova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen pro posluchače se střední znalostí angličtiny, tj. použití přítomného, minulého, budoucího a předpřítomného času, modálních sloves, stupňování přídavných jmen, použití členů, podmínkových vět v přítomnosti a částečně v minulosti. V průběhu kurzu se posluchači postupně seznámí s některými výjimkami, rozšíří si slovní zásobu a použití jazyka v konverzaci.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni vyjadřovat se a porozumět angličtině na střední úrovni.

Obsah předmětu

 1. intonace, dělené věty
 2. život v přírodě, cestování
 3. časté chyby ve slovní zásobě
 4. formální výrazy v písemném projevu
 5. složená podstatná jména
 6. vaření, recepty, restaurace
 7. adjektiva končící na -ed, -ing
 8. tvoření slov- pokračování
 9. humor, vyprávění humorných příhod
 10. homophones, homographs
 11. stížnost – ústní i písemná forma
 12. další frázová slovesa, srovnávání
 13. závěrečné opakování

Literatura

Oxenden, C. – Latham-Koenig. C, New English File Intermediate, Oxford University Press, 2008. ISBN 978-0-19-451910-6.