U042A Angličtina 8

Garant

PhDr. Alena Lhotáková (alena.lhotakova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen pro posluchače s nižší střední znalostí angličtiny, tj. použití přítomného, minulého, budoucího a předpřítomného času, některých modálních sloves, stupňování přídavných jmen a jednoduchého použití členů.

V zimním semestru 2018/2019 se pokračovalo s výukou učebnice New English File Intermediate a bylo probráno prvních pět lekcí. Posluchači si rozšířili a procvičili tvoření otázek, použití přítomného a minulého prostého a průběhového času, předpřítomného času, stupňování přídavných jmen, užívání podmínkových vět a použití členů a tvoření slov.

Slovní zásoba obsahovala: tvoření slov, odvozování slov, jídlo a restaurace, rodina, cestování, rodina, vzdělávání, bydlení, práce a některá frázová slovesa.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování by studenti měli být schopni vyjadřovat se a porozumět angličtině na střední úrovni.

Obsah předmětu

V letním semestru 2018/2019 budeme pokračovat se zavedenou učebnicí New English File Intermediate, Student´s Book a Workbook do lekce 5, částečně 6.

Probírané lekce budou obsahovat tato témata:

  • Gramatika: nepřímá řeč, pasivum, vztažné věty určující a neurčující, další frázová slovesa
  • Slovní zásoba: tvoření podstatných jmen, nákupy, filmy a divadlo, používání spojek a předložek
  • Vyučující bude v hodinách používat další doplňkové a rozšiřující materiály.

Literatura

Oxenden, C. – Latham-Koenig. C, New English File Intermediate, Oxford University Press, 2008. ISBN 978-0-19-451910-6.