U042A Angličtina 8

Garant

PhDr. Alena Lhotáková (alena.lhotakova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen pro posluchače s nižší střední znalostí angličtiny, tj. použití přítomného, minulého, budoucího a předpřítomného času, některých modálních sloves, stupňování přídavných jmen a jednoduchého použití členů.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni vyjadřovat se a porozumět angličtině na střední úrovni.

Obsah předmětu

 1. Pasivum, minulé příčestí.
 2. Návštěva kina, filmy, obsah filmu.
 3. Vztažné věty určující a neurčující.
 4. Typy zaměstnání, slavní lidé.
 5. Výrazy společenského života, výslovnost.
 6. Podmínkové věty v minulosti.
 7. Podmínkové věty pokračování.
 8. Větný přízvuk, tvoření přídavných jmen a příslovcí.
 9. Nepřímé otázky.
 10. Složená podstatná jména.
 11. Frázová slovesa, televizní pořady.
 12. Další frázová slovesa, vyjádření omluvy.
 13. Opakování.

Literatura

Oxenden, C. – Latham-Koenig. C, New English File Intermediate, Oxford University Press, 2008. ISBN 978-0-19-451910-6.