U042A Angličtina 8

Garant

PhDr. Alena Lhotáková (alena.lhotakova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen pro posluchače se střední znalostí angličtiny, tj. použití přítomného, minulého, budoucího a předpřítomného času, modálních sloves, stupňování přídavných jmen, použití členů, podmínkových vět v přítomnosti a částečně v minulosti. V průběhu kurzu se posluchači postupně seznámí s některými výjimkami, rozšíří si slovní zásobu a použití jazyka v konverzaci.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni vyjadřovat se a porozumět angličtině na střední úrovni.

Obsah předmětu

 1. Opakování látky z letního semestru, intonace, dělené věty.
 2. Život v přírodě a trávení volného času, cestování.
 3. Obvyklé chyby ve slovní zásobě.
 4. Rozdíly mezi formálními a neformálními výrazy v písemném projevu.
 5. Podstatná jména a složeniny.
 6. Slovní zásoba – vaření, recepty, restaurace.
 7. Přídavná jména končící na -ed, -ing.
 8. Tvoření slov, předpony, přípony.
 9. Humor, vyprávění příběhu, reprodukce textu.
 10. Homophona.
 11. Ústní a písemná stížnost.
 12. Frázová slovesa – rozšíření, srovnávání.
 13. Opakování probrané látky.

Literatura

Oxenden, C. – Latham-Koenig. C, New English File Intermediate, Oxford University Press, 2008. ISBN 978-0-19-451910-6.