U042C Angličtina 10

Vyučující

PhDr. Jana Poláková (jana.polakova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen pro posluchače, kteří chtějí pokračovat ve studiu angličtiny na pokročilé úrovni. Přístupnou formou budou studenti vedeni k aktivnímu rozvíjení všech jazykových dovedností, tj. poslechu, čtení, mluvení a psaní.
V letním semestru 2019/20 se budeme soustřeďovat na aktuální témata vedená články z National Geographic. Hlavní důraz bude kladen na zlepšování komunikativních schopností a obohacování slovní zásoby. Budou využívány i doplňkové materiály, včetně videí.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni mluvit anglicky na pokročilé úrovni.

Obsah předmětu

 1. Workbook: Unit 3 Water
  1. Underwater, reading on assignment
  2. Grammar: Past simple and past continuous
 2. Workbook: Unit 3 Water
  1. Problems and rescues
  2. Hurricane Mitch
 3. Workbook: Unit 3 Water
  1. Bottled water
  2. Real life, telling stories
 4. Workbook: Unit 3 Water
  1. What a weekend!
  2. Titanic fanatics trip to Belfast
 5. Workbook: Unit 3 Water
  1. Wordbuilding: Adverbs
  2. Learning skills: Keeping a journal
 6. Unit 4 Opportunities
  1. Fast lane to the future
  2. Grammar: Predictions with will
 7. Unit 4 Opportunities
  1. Important decisions in people’s lives
  2. Grammar: Future forms
 8. Unit 4 Opportunities
  1. better life
  2. Critical thinking: Arguments
 9. Unit 4 Opportunities
  1. A better life in China
  2. Environmental issues in China
 10. Unit 4 Opportunities
  1. Vocabulary: Job requirements
  2. Real life: Making and responding to requests
 11. Unit 4 Opportunities
  1. CV Curriculum vitae
  2. Covering letter
 12. Unit 4 Opportunities
  1. Confucianism in China
  2. Video: China
 13. Unit 4 Opportunities
  1. Country’s culture
  2. Review

Literatura

 • H. Stephenson, P. Dummett, J. Hughes: Life Intermediate. National Geographic Learning.