U042B Angličtina 9

Vyučující

PhDr. Zuzana Míšková (zuzana.miskova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen pro posluchače, kteří dosáhli středně pokročilé úrovně angličtiny. Přístupnou formou budou studenti vedeni k aktivnímu rozvíjení všech jazykových dovedností, tj. poslechu, čtení, zejména pak mluvení, porozumění a psaní.

Během hodin se studenti dozví mnoho zajímavého i o studiu cizích jazyků obecně, o tom, proč a čím se jazykové systémy liší. Budou používány i články z oblasti reálií anglicky mluvících zemí.Texty z učebnice budou doplňovány autentickými texty a texty z on-line zdrojů. Budou schopni vést konverzaci o běžných životních situacích a současných tématech.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni mluvit anglicky na středně pokročilé úrovni o všech běžných tématech. Získají jistotu při jazykové komunikaci.

Obsah předmětu

 1. Revision from the previous semester.
 2. Our society and current challenges.
  1. Grammar: verb patterns.
 3. Asking for after-sale service,Complaining about goods and services, describing a problem.
 4. How to sound politely, formal and informal English.
 5. How to make a polite request, asking for information, offering help.
 6. Difference between 2 generations, Changing hobbies and interests in one’s life.
  1. Grammar: reported speech.
  2. Vocabulary: truth and lies.
 7. Reporting what people say.
  1. Grammar: Reported speech.
 8. Making suggestions and advice, giving arguments.
 9. How to explain past actions, talking about experience.
 10. Reading and listening to English news.
  1. talk about an interest or activity
  2. grammar reported questions
 11. Reading and understanding manuals, giving instructions.
 12. Revision of grammar: Workbook – part I.
 13. Revisionof grammar: Workbook – part II.

Literatura

 • Tilbury A., Clementson, T.,Hendra, L: English Unlimited, Intermediate, Cambridge University.