U042B Angličtina 9

Vyučující

PhDr. Zuzana Míšková (zuzana.miskova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen pro posluchače, kteří dosáhli středně pokročilé úrovně angličtiny. Přístupnou formou budou studenti vedeni k aktivnímu rozvíjení všech jazykových dovedností, tj. poslechu, čtení, zejména pak mluvení, porozumění a psaní.

Během hodin se studenti dozví mnoho zajímavého i o studiu cizích jazyků obecně, o tom, proč a čím se jazykové systémy liší. Budou používány i články z oblasti reálií anglicky mluvících zemí.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni mluvit anglicky na středně pokročilé úrovni o všech běžných tématech. Získají jistotu při jazykové komunikaci potřebné např. při cestování.

Obsah předmětu

 1. Opakování.
 2. Unit 8.
  1. Grammar: multi-word verbs.
  2. Vocabulary: describe objects.
  3. Talk about attitudes and possessions.
 3. Unit 9.
  1. Grammar: real and unreal conditionals.
  2. Vocabulary: describe problems in the home.
 4. Unit 10
  1. Grammar: Verb patterns and tenses.
  2. Vocabulary: complaints. talk about your memories.
 5. Unit 11 A.
  1. Grammar: Reported speech.
  2. Vocabulary: talk about truth and lies.
 6. Opakování.

Literatura

 • Tilbury A., Clementson, T.,Hendra, L: English Unlimited, Intermediate, Cambridge University.