U042B Angličtina 9

Vyučující

PhDr. Zuzana Míšková (zuzana.miskova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen pro posluchače, kteří dosáhli středně pokročilé úrovně angličtiny. Přístupnou formou budou studenti vedeni k aktivnímu rozvíjení všech jazykových dovedností, tj. poslechu, čtení, zejména pak mluvení, porozumění a psaní.

Během hodin se studenti dozví mnoho zajímavého i o studiu cizích jazyků obecně, o tom, proč a čím se jazykové systémy liší. Budou používány i články z oblasti reálií anglicky mluvících zemí.Texty z učebnice budou doplňovány autentickými texty a texty z on-line zdrojů.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni mluvit anglicky na středně pokročilé úrovni o všech běžných tématech. Získají jistotu při jazykové komunikaci.

Obsah předmětu

 1. Opakování.
 2. Unit 10.1 – talk about what you remember.
  1. Grammar: verb patterns.
 3. Unit 10.2.- complain about goods and services.
 4. Unit 10.3 – make a complaint politely.
 5. Unit 10- review.
 6. Unit 11.1.
  1. Grammar: reported speech.
  2. Vocabulary: truth and lies.
 7. Unit 11.2 – summarizing what people say.
  1. Grammar: Reported speech
 8. Unit 11.3 -writing a factual report.
 9. Unit 11 – review.
 10. Unit 12.1.
  1. talk about an interest or activity
  2. grammar reported questions
 11. Unit 12.2 – making polite requests.
 12. Unit 12.3 – Small talks, collaborative tasks.
 13. Unit 12 – review.

Literatura

 • Tilbury A., Clementson, T.,Hendra, L: English Unlimited, Intermediate, Cambridge University.