U042B Angličtina 9

Vyučující

PhDr. Zuzana Míšková (zuzana.miskova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen pro posluchače, kteří dosáhli středně pokročilé úrovně angličtiny. Přístupnou formou budou studenti vedeni k aktivnímu rozvíjení všech jazykových dovedností, tj. poslechu, čtení, zejména pak mluvení, porozumění a psaní.

Během hodin se studenti dozví mnoho zajímavého i o studiu cizích jazyků obecně, o tom, proč a čím se jazykové systémy liší. Budou používány i články z oblasti reálií anglicky mluvících zemí.Texty z učebnice budou doplňovány autentickými texty a texty z on-line zdrojů.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni mluvit anglicky na středně pokročilé úrovni o všech běžných tématech. Získají jistotu při jazykové komunikaci.

Obsah předmětu

 1. Opakování
 2. Unit 11
  • Grammar: reported speech
  • Vocabulary: truth and lies
 3. Unit 11 – summarizing what people say
  • Grammar: Reported speech
 4. Unit 11 -writing a factual report
 5. Unit 11 – review
 6. Unit 12
  • talk about an interest or activity
  • grammar reported questions
 7. Unit 12 – making polite requests
 8. Unit 12 – Small talks, collaborative tasks
 9. Unit 12 – review
 10. Unit 13 – talking about mistakes
  • Grammar: should have/shouldn´t have ….
 11. Unit 13 – suggesting alternatives
 12. Unit 13 – writing emails giving information
 13. Unit 13 – review

Literatura

 • Tilbury A., Clementson, T.,Hendra, L: English Unlimited, Intermediate, Cambridge University.