U042A Angličtina 8

Garant

PhDr. Alena Lhotáková (alena.lhotakova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen pro posluchače se střední znalostí angličtiny, tj. použití přítomného, minulého, budoucího a předpřítomného času, modálních sloves, stupňování přídavných jmen, použití členů, podmínkových vět v přítomnosti a částečně v minulosti. V průběhu kurzu se posluchači postupně seznámí s některými výjimkami, rozšíří si slovní zásobu a použití jazyka v konverzaci.

V zimním semestru 2022/2023 se bude používat učebnice Face to Face Intermediate.

Probírané lekce budou obsahovat tato témata:
Gramatika: slovesné časy, tvoření otázky, modální slovesa
Slovní zásoba: adjektiva s předložkou, frázová slovesa, cestování, kolokace „hudba“

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni vyjadřovat se a porozumět angličtině na střední úrovni.

Obsah předmětu

 1. Opakování látky z letního semestru.
 2. Tvoření slov, přípony u přídavných jmen.
 3. Tvoření slov, přípony u podstatných jmen.
 4. Předpřítomný čas prostý a průběhový, opakování a rozšíření.
 5. Cestování, doporučení místa pobytu.
 6. Kolokace slova „hudba“.
 7. Minulý čas prostý a průběhový, opakování a rozšíření.
 8. Předminulý čas – úvod.
 9. Volnočasové aktivity.
 10. Návštěva muzeí a galerií.
 11. Četba, porozumění významu slov podle kontextu.
 12. Vyjádření souhlasu a nesouhlasu v konverzaci.
 13. Zopakování látky probrané v zimním semestru.

Literatura

Cunningham, G. – Redston, C.: Face2face : intermediate. Student’s book. Cambridge, Cambridge University Press, 2013. ISBN 978-1-107-42210-0.