U041E Angličtina 6

Vyučující

PhDr. Zuzana Míšková (e-mail: miskova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen pro posluchače, kteří jsou schopni vést jednoduchou konverzaci na běžné téma a jsou na mírně pokročilé úrovni angličtiny. Přístupnou formou budou studenti vedeni k aktivnímu rozvíjení všech jazykových dovedností, hlavně mluvení a poslechu/čtení s porozuměním..

Výsledky učení

Studenti budou zvládat konverzaci na mírně pokročilé úrovni. Budou schopni porozumět písemným pokynům pro cestující, informacím o zajímavostech, budou schopni domluvit se v případech nouze, vést společenskou konverzaci na běžná témata, dozví se spoustu zajímavostí o rozdílech mezi jednotlivými jazyky obecně, apod. 

Obsah předmětu

V zimním semestru 2018/19 budou probrány lekce 8.2- 10.2 učebnice Tilbury A., Clementson, T.,Hendra, L: English Unlimited, Pre-intermediate, Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-69777-4. Učebnice bude k zakoupení v prodejně učebnic v budově VŠE, čímž se zajití, že všichni studenti budou mít stejné vydání a zároveň jim bude poskytnuta sleva. Jako doplňková literatura je doporučena kniha Murphy R.: Essential English Grammar, Cambridge.

  • Gramatika: opakování, rozšíření, procvičování a upevňování systému anglických časů, trpný rod, porovnávání, atd.
  • Témata: Talking about travelling, banks, weather, energy, giving advice, getting instructions, shopping, feelings etc.

Kromě toho budou studenti používat autentické materiály, např. uzpůsobené novinové články, knižní průvodce, pokyny pro cestující např. na letišti, v hotelu, apod. Kurz je zaměřen velmi prakticky a klade velký důraz na konverzaci. Zároveň budeme hovořit o reáliích anglicky mluvících zemích apod.

Literatura – doporučená

  • Murphy R.: Essential English Grammar, Cambridge, ISBN: 13:9780521629164.
  • Tilbury A., Clementson, T.,Hendra, L: English Unlimited, Pre-intermediate, Cambridge University Press,ISBN 978-0-521-69777-4.