U041E Angličtina 7

Vyučující

PhDr. Zuzana Míšková (e-mail: miskova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen pro posluchače, kteří jsou schopni vést jednoduchou konverzaci na běžné téma a jsou na středně pokročilé úrovni angličtiny. Přístupnou formou budou studenti vedeni k aktivnímu rozvíjení všech jazykových dovedností, hlavně mluvení a poslechu/čtení s porozuměním.

Výsledky učení

Studenti budou zvládat konverzaci na středně pokročilé úrovni. Budou schopni porozumět písemným pokynům pro cestující, informacím o zajímavostech, budou schopni domluvit se v případech nouze, vést společenskou konverzaci na běžná témata, dozví se spoustu zajímavostí o rozdílech mezi jednotlivými jazyky obecně, apod.

Obsah předmětu

 1. Revision.
 2. Unit 12.
 3. Unit 12 – Describing countries.
 4. Unit 12 – talking about people´s lives and achievements.
 5. Unit 13.
 6. Unit 13 – talking about electronic gadgets you use.
 7. Unit 13 – using the phone in different situations.
 8. Unit 14.
 9. Unit 14 – expressing opinions.
 10. Unit 14 – responding to opinions.
 11. Unit 14 – having a discussion.
 12. Talking about different habbits and traditions.
 13. Revision.

Literatura – doporučená

 • Murphy R.: Essential English Grammar, Cambridge, ISBN: 13:9780521629164.
 • Tilbury A., Clementson, T.,Hendra, L: English Unlimited, Pre-intermediate, Cambridge University Press,ISBN 978-0-521-69777-4.