U041E Angličtina 7

Vyučující

PhDr. Zuzana Míšková (e-mail: miskova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen pro posluchače, kteří jsou schopni vést jednoduchou konverzaci na běžné téma a jsou na středně pokročilé úrovni angličtiny. Přístupnou formou budou studenti vedeni k aktivnímu rozvíjení všech jazykových dovedností, hlavně mluvení a poslechu/čtení s porozuměním.

Výsledky učení

Studenti budou zvládat konverzaci na středně pokročilé úrovni. Budou schopni porozumět písemným pokynům pro cestující, informacím o zajímavostech, budou schopni domluvit se v případech nouze, vést společenskou konverzaci na běžná témata, dozví se spoustu zajímavostí o rozdílech mezi jednotlivými jazyky obecně, apod.

Obsah předmětu

 1. Revision.
 2. Unit 12 – final part – vague language.
 3. Unit 13.1. – use the phone in different situations.
 4. Unit 13.2. Talk about past habits and states.
 5. Unit 13.3. talking about electronic gadgets you use.
 6. Unit 14.1 – responding to opinions.
 7. Unit 14.2 – having a discussion.
 8. Unit 14.3 – Talking about different habits and traditions.
 9. Unit 14.4 – expressing opinions.
 10. Unit 14 – Revision.
 11. Revision – Workbook Units 1-4.
 12. Revision – Workbook Units 5 – 9.
 13. Revision Workbook Units 10 – 14.

Literatura – doporučená

 • Murphy R.: Essential English Grammar, Cambridge, ISBN: 13:9780521629164.
 • Tilbury A., Clementson, T.,Hendra, L: English Unlimited, Pre-intermediate, Cambridge University Press,ISBN 978-0-521-69777-4.