U041D Angličtina 6

Garant

PaedDr. Zdena Marešová (e-mail: maresm@vse.cz)

Zaměření předmětu

Studenti budou mít možnost osvojit si základní komunikativní dovednosti tak, aby byli schopni zvládnout běžnou konverzaci např. při cestování. K tomu bude využívána nejen učebnice, ale i řada autentických materiálů (např. knižní průvodce, pokyny pro cestující v letadle, apod.)

Výsledky učení

Po absolvování této úrovně by studenti měli být schopni se jednoduchou formou domluvit a konverzovat na základní témata společenského styku s použitím základních gramatických jevů a porozumět mluvenému slovu.

Obsah předmětu

 1. Opakování
  1. Gramatika – časy, modální slovesa, souvětí, stupňování
  2. Konverzační téma – Things, Feelings
 2. Unit 10
  1. Introduction – A place to live
  2. Gramatika – past tense – simple x continuous
 3. Unit 10
  1. Hotels and Business Hotels
  2. Gramatika – present perfect simple x past tense
 4. Unit 10
  1. Social networking
  2. Gramatika – future
 5. Unit 10
  1. Making arrangements
  2. Gramatika – collocations with make, conditional clauses
 6. Unit 10
  1. Understanding English
  2. Gramatika – direct x indirect questions
 7. Unit 11
  1. Spaces – moving
  2. Gramatika – passive tenses
 8. Unit 11
  1. A dream house
  2. Gramatika – past, present and future – simple x continuous forms
 9. Unit 11
  1. Le Corbusier – world architecture
  2. Gramatika – comparatives
 10. Unit 11
  1. Problems
  2. Gramatika – adverbs of frequency
 11. Unit 11
  1. Neighbours
  2. Gramatika – prepositions
 12. Unit 11
  1. Complaints about accommodations
  2. Gramatika – conditionals
 13. Revision

Literatura

 • základní
  CLEMENTSON, T. — HENDRA, L A. — REA, D. — TILBURY, A. English unlimited : B1 : pre-intermedite. Coursebook with e-Portfolio. Cambridge. Cambridge University Press 2010. ISBN 978-0-521-69777-4.
 • doporučená
  Murphy R.: Essential English Grammar, Cambridge, ISBN: 13:9780521629164.