U041D Angličtina 5

Garant

PaedDr. Zdena Marešová (e-mail: maresm@vse.cz)

Zaměření předmětu

Studenti budou mít možnost osvojit si základní komunikativní dovednosti tak, aby byli schopni zvládnout běžnou konverzaci např. při cestování. K tomu bude využívána nejen učebnice, ale i řada autentických materiálů (např. knižní průvodce, pokyny pro cestující v letadle, apod.)

Výsledky učení

Po absolvování této úrovně by studenti měli být schopni se jednoduchou formou domluvit a konverzovat na základní témata společenského styku s použitím základních gramatických jevů a porozumět mluvenému slovu.

Obsah předmětu

Kurz bude pokračovat rozšiřováním a procvičováním další slovní zásoby, konverzace, poslechu a dalších gramatických jevů.

Obsah předmětu pro ZS 2018/19:

  • opakování témat minulého semestru – konverzace, gramatika,
  • následně pokračování výuky na základě učebnice – lekce 6 – 9
    (témata Energy, City life, Things, Feelings).

Gramatika:
Průběžné opakování a procvičování základních časů (přítomný, předpřítomný, minulý, budoucí – v prosté i průběhové formě, otázky přímé a nepřímé, podmětné a předmětné, fixní předložkové vazby, počitatelnost, modální slovesa, souvětí

Doplňkové činnosti:
Úvodní opakovací test, poslechová cvičení, videa, časopisecké texty, písemné domácí úkoly a jejich následná analýza v hodině. Studenti mají připraven na každý unit anglicko – český slovník (pro zjednodušení domácí přípravy). Studentům vyučující zadává a opravuje pravidelné domácí úkoly vztahující se k probírané látce.

Literatura

  • základní
    CLEMENTSON, T. — HENDRA, L A. — REA, D. — TILBURY, A. English unlimited : B1 : pre-intermedite. Coursebook with e-Portfolio. Cambridge. Cambridge University Press 2010. ISBN 978-0-521-69777-4.
  • doporučená
    Murphy R.: Essential English Grammar, Cambridge, ISBN: 13:9780521629164.