U041C Angličtina 5

Garant

PhDr. Alena Lhotáková (alena.lhotakova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen pro posluchače, kteří jsou schopni vést jednoduchou konverzaci na běžné téma a chtějí zahájit studium mírně pokročilé úrovně angličtiny. Přístupnou formou budou studenti vedeni k aktivnímu rozvíjení všech jazykových dovedností, hlavně mluvení a poslechu/čtení s porozuměním.

Výsledky učení

Posluchači budou po úspěšném absolvování kurzu schopni získat informaci při cestování, hovořit na základní úrovni s použitím přítomného a minulého času o své rodině, přátelích a zájmech.

Obsah předmětu

 1. Opakování U 4,5.
 2. Opakování U6, slovní zásoba zaměstnání, studium.
 3. Přítomný čas průběhový.
 4. Vyjádření množství, neurčité číslovky.
 5. Aktivity ve volném čase, popis činnosti.
 6. Členové rodiny, přátelé.
 7. Sloveso have got, popis osoby.
 8. Mezilidské vztahy, sloveso like.
 9. Vyjádření názoru a jeho zdůvodnění.
 10. Žádání o informaci, běžné dotazy.
 11. Stupňování přídavných jmen a příslovcí.
 12. Slovní zásoba spojená s cestováním, koupí jízdenky.
 13. Opakování.

Literatura

 • doporučená
  • Murphy R.: Essential English Grammar, Cambridge, ISBN: 13:9780521629164.
  • Tilbury, A. English Unlimited Elementary Coursebook with e-Portfolio. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. ISBN 9780521697729.