U041C Angličtina 5

Garant

PhDr. Alena Lhotáková (alena.lhotakova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen pro posluchače, kteří jsou schopni vést jednoduchou konverzaci na běžné téma a potřebují hlavně rozšířit slovní zásobu. Přístupnou formou budou vedeni k aktivnímu rozvíjení všech jazykových dovedností, hlavně mluvení a poslechu/čtení s porozuměním.

Výsledky učení

Posluchači budou po úspěšném absolvování kurzu schopni získat informaci při cestování, hovořit na základní úrovni s použitím přítomného a minulého času prostého a průběhového o své rodině, filmu, divadle, přátelích a svých zájmech.

Obsah předmětu

 1. Opakování látky z letního semestru.
 2. Tvoření otázek, vyjádření dotazu, získání informace.
 3. Slovní zásoba k cestování, dopravní prostředky.
 4. Slovní zásoba k cestování a dopravní prostředky – pokračování.
 5. Stupňování příd. jmen a příslovcí, srovnávání údajů.
 6. Použití nepravidelného slovesa – to get.
 7. Vyjádření dotazu, souhlasu a nesouhlasu.
 8. Vyprávění obsahu filmu, knihy.
 9. Předložky místní, časové.
 10. Vyjádření návrhu, předložka about.
 11. Napsání pozvánky a odpovědi na ni.
 12. Slovní zásoba – cestování, letiště.
 13. Opakování probrané látky.

Literatura

 • doporučená
  • Murphy R.: Essential English Grammar, Cambridge, ISBN: 13:9780521629164.
  • Tilbury, A. English Unlimited Elementary Coursebook with e-Portfolio. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. ISBN 9780521697729.