U041C Angličtina 5

Garant

PhDr. Alena Lhotáková (alena.lhotakova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je určen pro posluchače, kteří jsou schopni vést jednoduchou konverzaci na běžné téma a potřebují hlavně rozšířit slovní zásobu. Přístupnou formou budou vedeni k aktivnímu rozvíjení všech jazykových dovedností, hlavně mluvení a poslechu/čtení s porozuměním.

Výsledky učení

Posluchači budou po úspěšném absolvování kurzu schopni získat informaci při cestování, hovořit na základní úrovni s použitím přítomného a minulého času prostého a průběhového o své rodině, filmu, divadle, přátelích a svých zájmech.

Obsah předmětu

 1. Opakování látky ze zimního semestru
 2. vyjádření dotazu, získání informace
 3. cestování, dopravní prostředky
 4. cestování a dopravní prostředky – pokračování
 5. stupňování, srovnávání údajů
 6. použití slovesa- to get
 7. dozy v případě neporozumění obsahu promluvy
 8. film, vyprávění obsahu
 9. předložky místa a času
 10. vyjádření návrhu, souhlas a nesouhlas
 11. předložka – about, napsání pozvánky a odpovědi na ni
 12. letiště a s ním spojené výrazy
 13. Opakování

Literatura

 • doporučená
  • Murphy R.: Essential English Grammar, Cambridge, ISBN: 13:9780521629164.
  • Tilbury, A. English Unlimited Elementary Coursebook with e-Portfolio. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. ISBN 9780521697729.