U041B Angličtina 4

Garant

Mgr. Šárka Baštýřová (sarka.bastyrova@vse.cz)

Zaměření předmětu

U posluchačů tohoto kurzu se předpokládá se znalost učebnice English Unlimited Starter A1, ale vyučující bude zároveň brát v úvahu potřeby posluchačů v kurzu a přizpůsobí jim rychlost práce.

Výsledky učení

Posluchači by po absolvování kurzu měli zvládnout základní komunikaci na téma: každodenní činnosti, koníčky a záliby, cestování, mezilidské vztahy a práce.

Obsah předmětu

 1. Revision.
  1. Opakování slovní zásoby z předchozího kurzu (základní konverzační fráze, představení se, cestování, koníčky).
  2. Opakování gramatiky z předchozího kurzu (čas přítomný prostý a průběhový, minulý čas u pravidelných a některých nepravidelných sloves).
 2. 2.Unit 4A Lookalikes.
  1. Slovní zásoba a konverzace na téma film.
  2. Předpřítomný čas.
 3. Unit 4B My music.
  1. Slovní zásoba na téma hudba.
  2. Procvičování předpřítomného času a srovnání s časem minulým.
 4. Unit 4C TV or not TV.
  1. Slovní zásoba a konverzace na téma: televize.
  2. Předpřítomný čas – procvičování.
 5. 4D What do you think?
  1. Opakování.
  2. Konverzace – fráze k vyjádření souhlasu a nesouhlasu.
 6. 5A A Crowded Planet.
  1. Vyjadřování budoucnosti.
  2. Slovní zásoba na téma životní prostředí.
 7. 7.5B Never too old.
  1. Slovní zásoba na téma plány do budoucnosti.
  2. Gramatika – will x be going to.
 8. 8.5C Conservation works.
  1. Opakovaní budoucího času, slovesa se závislými předložkami.
  2. Slovní zásoba – životní prostředí.
 9. 5D A Charity Event.
  1. Konverzace na téma charita.
 10. 6A Teenagers.
  1. Slovní zásoba – přídavná jména pro popis charakteru.
  2. Gramatika – srovnávání.
 11. 6B Roles people play.
  1. Slovní zásoba na téma mezilidské vztahy.
  2. Gramatika – superlativy.
 12. 6C Family Business.
  1. Opakování slovní zásoby dané lekce.
  2. Radio Drama.
  3. Záporné předpony u přídavných jmen in-, un-, dis, im-.
 13. 6D Call me back!
  1. Opakování.
  2. Slovní zásoba na téma telefonování.

Literatura

 • základní
  DOFF, A. English unlimited. A1 starter, Coursebook with e-Portfolio Cambridge. Cambridge. University Press. ISBN 2010 978-0-521-72633-7.
 • doporučená
  MURPHY, R. Essential grammar in use : self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. Cambridge. Cambridge University Press 2005. ISBN 0-521-55928-6.