U041B Angličtina 3

Vyučující

Mgr. Zdena Novotná, Ph.D.

Zaměření

Kurz pro mírně až středně pokročilé. Volně navazuje na kurz Angličtina 2 (U041B) ze zimního semestru 2017/2018. Je určen všem, kteří již mají s angličtinou základní zkušenosti, pro ty z Vás, kteří se jí chtějí nadále věnovat. Posluchači se seznámí s psanou komunikací, procvičí gramatiku a aktivní konverzaci.

Výsledky učení

Účastníci kurzu si rozšíří slovní zásobu, prohloubí znalosti gramatiky a procvičí jednoduchou anglickou konverzaci. Správná výslovnost, přítomný čas, jednoduchý minulý čas, podmiňovací způsob.

Obsah výuky

Vybraná gramatická cvičení, tematická konverzace, četba a rozbor jednoduchých článků. Lekce jsou průběžně doplňovány audio či video materiály dle aktuálních potřeb.

Osnova

  1. Úvod do kurzu. Představení se. Introduction to the course. Personal introductions.
  2. Rodina a každodenní život. Family and everyday life.
  3. Spojení profese s koníčky. Combining profession with personal hobbies.
  4. Sezonní: Svátky, tradice. Seasonal: Holidays, traditions.
  5. Cestování: Národnost, kultura, komunikace. Travel: Nationality, culture, communication.
  6. Ve společnosti. In the social setting.
  7. Současné dění: Co Vás zajímá? Current events: What are you interested in?
  8. Všeobecné znalosti: dějiny, zeměpis, umění, atd. General knowledge: history, geography, art, etc.

Seznam literatury

  • Soars, J. – Soars. L. (2013). New Headway Beginner Student’s Book. London: Oxford University Press. Fourth edition. (Kapitoly v 2. polovině knihy, navazující na lekce probrané v rámci kurzu Angličtina 2 U041B.)