U041B Angličtina 4

Garant

Mgr. Šárka Baštýřová (sarka.bastyrova@vse.cz)

Zaměření předmětu

U posluchačů tohoto kurzu se předpokládá se znalost učebnice English Unlimited Starter A1, ale vyučující bude zároveň brát v úvahu potřeby posluchačů v kurzu a přizpůsobí jim rychlost práce.

Výsledky učení

Posluchači by po absolvování kurzu měli zvládnout základní komunikaci na téma: každodenní činnosti, koníčky a záliby, cestování, mezilidské vztahy a práce.

Obsah předmětu

 1. Revision
  1. Opakování slovní zásoby z předchozího kurzu (základní konverzační fráze, představení se, cestování, koníčky)
  2. Opakování gramatiky z předchozího kurzu (čas přítomný prostý a průběhový, minulý čas u pravidelných a některých nepravidelných sloves)
 2. Unit 1A Life stories
  1. Opakování slovesných tvarů a otázek.
  2. Celebrity profile – Jamie Oliver.
 3. Unit 1B Super commuters
  1. Slovní zásoba na téma dojíždění do práce.
  2. Procvičování otázek.
 4. Unit 1C Time off
  1. Slovní zásoba a konverzace na téma : volný čas.
  2. Frekvenční adverbia
 5. 1D Small talk
  1. Opakování.
  2. Konverzace – fráze k zahájení a ukončení konverzace.
 6. 2A Beginnings
  1. Minulý čas prostý
  2. Fráze spojené s vyjadřováním minulosti.
 7. 2B How we met
  1. Slovní zásoba na téma mezilidské vztahy
  2. Minulý čas průběhový – kladné i záporné věty, otázky.
 8. 2C Coincidences
  1. Opakovaní minulého času průběhového.
  2. Slovní zásoba – přídavná jména.
 9. 2D Internet dating
  1. Konverzace na téma mezilidské vztahy.
 10. 3A Getting qualified
  1. Slovní zásoba na téma práce, zaměstnání.
  2. Gramatika – have to/had to.
 11. 3B Job hunting
  1. Slovní zásoba na téma zaměstnání.
  2. Přítomný čas prostý a průběhový, slovesa dějová a stavová.
 12. 3C What a job!
  1. Opakování slovní zásoby dané lekce.
  2. Slovotvorba – koncovky podstatných jmen.
  3. Opakování přítomného času prostého a průběhového.
 13. 3D I am really sorry
  1. Opakování koncovek podstatných jmen.
  2. Konverzace na téma omluva a slib.

Literatura

 • základní
  DOFF, A. English unlimited. A1 starter, Coursebook with e-Portfolio Cambridge. Cambridge. University Press. ISBN 2010 978-0-521-72633-7.
 • doporučená
  MURPHY, R. Essential grammar in use : self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. Cambridge. Cambridge University Press 2005. ISBN 0-521-55928-6.