U041A Angličtina 2

Garant

Mgr. Šárka Baštýřová (sarka.bastyrova@vse.cz)

Zaměření předmětu

U posluchačů tohoto kurzu se předpokládá se znalost lekcí 1-5 učebnice English Unlimited Starter A1, ale vyučující bude zároveň brát v úvahu potřeby posluchačů v kurzu a přizpůsobí jim rychlost práce.

Výsledky učení

Posluchači by po absolvování kurzu měli zvládnout základní komunikaci na téma: každodenní činnosti, koníčky a záliby, cestování.

Obsah předmětu

Probírané lekce 6–8
Gramatika:

 • přítomný čas v kladných a záporných větách,
 • přítomný čas v otázkách
 • minulý čas pravidelných a některých základních nepravidelných sloves
 • minulý čas v otázkách a v záporu

Slovní zásoba:

 • každodenní činnosti,
 • koníčky,
 • cestování.

Vyučující bude v hodinách používat další doplňkové a rozšiřující materiály.

Literatura

 • základní
  DOFF, A. English unlimited. A1 starter, Coursebook with e-Portfolio Cambridge. Cambridge. University Press. ISBN 2010 978-0-521-72633-7.
 • doporučená
  MURPHY, R. Essential grammar in use : self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. Cambridge. Cambridge University Press 2005. ISBN 0-521-55928-6.