U041A Angličtina 3

Garant

PhDr. Adriana Krásová (adriana.krasova@vse.cz)

Zaměření

U posluchačů tohoto kurzu se předpokládá znalost angličtiny na úrovni Beginners a absolvování kurzů Angličtina 1 a Angličtina 2.

Výsledky učení

Posluchači by po absolvování kurzu měli zvládnout základní komunikaci na téma: každodenní činnosti, rodina, koníčky a záliby, cestování a práce.

Osnova

 1. Revision
  1. Opakování slovní zásoby z předchozího kurzu (základní konverzační fráze, představení se).
  2. Opakování gramatiky z předchozího kurzu.
 2. Unit 3 – Families.
  1. Possesive´s, information about family.
 3. Unit 3b – Special Occasions.
  1. Nepravidelný plurál.
  2. Procvičování otázek.
 4. Unit 3f – Families in the world.
  1. Video – watching and understanding, prepositions.
 5. Unit 4 – Cities
  1. Places in a town, prepositions of place
 6. 4A – Tourist information.
  1. Days of the week, questions words
 7. 4c Time zones.
  1. Modal verb – can.
 8. 4f – Video – Places in the world.
  1. Grammar revision.
 9. Unit 5 – Inventions.
  1. Skills and abilities.
 10. 5b – Technology and me.
  1. adjective+noun, adverbs.
  2. Gramatika – have to/had to.
 11. 5d – Asking about prices.
  1. Money, prices, shopping.
 12. 5f – What´s your favourite gadget?
  1. Questions, answers, understanding of native speakers.
 13. Units 3,4,5 – revision.
  1. Revision of vocabulary and grammar.

Literatura

 • MURPHY, R.: Essential grammar in use : self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. Cambridge. Cambridge University Press 2005. ISBN 0-521-55928-6.
 • Stephenson, Helen: LIFE, Beginner, Cegage Learning, ISBN 978-1-133-31568-1