U041D Angličtina 6

Garant

PaedDr. Zdena Marešová (e-mail: maresm@vse.cz)

Zaměření předmětu

Studenti budou mít nadále možnost osvojovat si komunikativní dovednosti tak, aby byli schopni zvládnout běžnou konverzaci. K tomu bude využívána nejen učebnice, ale i řada doplňkových textů, vycházejících hlavně z angloamerických reálií a sloužící k dalším konverzačním tématům.

Výsledky učení

Po absolvování této úrovně by studenti měli být schopni se jednoduchou formou domluvit a konverzovat na základní témata společenského styku s použitím základních gramatických jevů a porozumět mluvenému slovu.

Obsah předmětu

 1. Opakování
  1. Gramatika – časy, modální slovesa, souvětí, stupňování, test
  2. Konverzační témata – homes, moving
  3. Doplňková literatura – analýza, diskuse
 2. Unit 12 – dokončení
  1. Gramatika – past tense – simple x continuous
  2. Unit 12 – People and places
  3. Doplňková literatura – analýza, diskuze
 3. Unit 12
  1. Gramatika – present perfect simple x past tense
  2. Unit 12 – Describing visited countries
  3. Doplňková literatura – analýza, diskuze
 4. Unit 13
  1. Gramatika – simple and continuous tenses
  2. Unit 13 – introduction
  3. Doplňková literatura – analýza. diskuze
 5. Unit 13
  1. Gramatika – modals
  2. Unit 13 – Use of electronic gadgets
  3. Doplňková literatura – analýza, diskuze
 6. Unit 13
  1. Gramatika – časové věty, stupňování
  2. Unit 13 – Phones in different situations
  3. Doplňková literatura – analýza, diskuze
 7. Unit 13
  1. Gramatika – podmínkové věty
  2. Unit 13 – Past habits
  3. Doplňková literatura – analýza, diskuze
 8. Unit 13
  1. Gramatika – trpný rod
  2. Unit 13 – Changes in technologies
  3. Doplňková literatura – analýza, diskuze
 9. Unit 14
  1. Gramatika – trpný rod
  2. Unit 14 – A matter of opinion
  3. Doplňková literatura – analýza, diskuze
 10. Unit 14
  1. Gramatika – infinitivy a gerundia
  2. Unit 14 – Discussions, meetings
  3. Doplňková literatura – analýza, diskuze
 11. Unit 14
  1. Gramatika – used to do , would
  2. Unit 14 – Discuss imaginary opinions
  3. Doplňková literatura – analýza, diskuze
 12. Unit 14
  1. Gramatika – opakování časů, modálních sloves
  2. Unit 14 – Také part in a meeting
  3. Doplňková literatura – analýza, diskuze
 13. Unit 14
  1. Gramatika – opakování souvětí, trpného rodu
  2. Unit 14 – Have a debate
  3. Doplňková literatura – analýza, diskuze

Literatura

 • základní
  CLEMENTSON, T. — HENDRA, L A. — REA, D. — TILBURY, A. English unlimited : B1 : pre-intermedite. Coursebook with e-Portfolio. Cambridge. Cambridge University Press 2010. ISBN 978-0-521-69777-4.
 • doporučená
  Murphy R.: Essential English Grammar, Cambridge, ISBN: 13:9780521629164.