U041B Angličtina 2

Vyučující

PhDr. Zuzana Míšková (zuzana.miskova@vse.cz)

Zaměření

Kurz pro velmi mírně pokročilé, kteří mají zájem o uvedení do anglického jazyka a reálií anglicky mluvícího světa. Jde především o praktické uplatnění získaných znalostí. Učebnice je doplňována aktuálním online studijním materiálem od Cambridge University Press, OneStopEnglish apod.

Výsledky učení

Účastníci kurzu získají základní slovní zásobu. Seznámí se také s gramatikou a osvojí si jednoduchou konverzaci. Výslovnost, přítomný čas, jednoduchý minulý čas, budoucí čas, podmiňovací způsob. Navazuje na látku probranou v letním semestru. budou schopni rozumět jednoduchým textům a vést konverzaci na běžná témata.

Osnova

 1. Co je nového v naší rodině – What’s new in my family.
 2. Můj byt, můj domov – byt nebo dům? Výhody a nevýhody. A flat or a house? Advantages and disadvantages.
 3. Město ve kterém žiji, popis trasy podle mapy – My town, describing the route.
 4. Cestování – Travelling.
 5. Cestování různými dopravními prostředky, rezervace letenek – Travelling by different means of transport, booking flight tickets.
 6. Čtyři roční období, počasí – Four seasons, weather.
 7. Volný čas a kulturní akce – Leisure and cultural event.
 8. Nakupování – Shopping.
 9. Komunikace přes sociální media -Social media.
 10. Cestování: V hotelu nebo restauraci. Travel: At the hotel or restaurant.
 11. Řešení jednoduchých problémů – řešení stížností.
 12. Moje plány na léto – My plans for summer.
 13. Opakování.

Literatura

DOFF, A. English unlimited. A1 starter, Coursebook with e-Portfolio Cambridge Cambridge University Press 2010 978-0-521-72633-7.