U041A Angličtina 3

Vyučující

PhDr. Jana Poláková (polakova@vse.cz)

Zaměření

Tento kurz je určen pro mírně pokročilé, kteří mají zájem o pokračování výuky anglického jazyka na mírně pokročilé úrovni a pomalým tempem. Důkladně se procvičuje slovní zásoba a probírané gramatické jevy. Jde především o praktické procvičování gramatických jevů a o jednoduchou konverzaci. Výuka je doplněna o čtení krátkých textů. Tento kurz není určen pro úplné začátečníky.

Výsledky učení

Účastníci kurzu si prohlubují základní slovní zásobu. Naučí se základní gramatiku a osvojí si jednoduchou konverzaci. Procvičuje se výslovnost, přítomný čas prostý, jednoduchý minulý čas, přítomné a minulé otázky, minulý čas nepravidelných sloves, zápor v přítomném čase prostém a přítomném čas průběhovém, základní slovní zásoba; bude se procvičovat tvorba a použití přítomného času průběhového a použití vztažných zájmen. Důraz je kladen na jednoduchou konverzaci.

Osnova

 1. Opakování látky z minulého semestru: minulý čas; přítomný čas průběhový; pozvání a odpovědi na pozvání.
 2. Volný čas; co právě dělám a co budu dělat.
 3. Návštěva Káhiry; ukazovací zájmena this, that, these, those.
 4. Životy lidí, můj život.
 5. Životy slavných lidí (Leonardo da Vinci, Mahathma Gandhi, Louis Armstrong).
 6. Životy slavných lidí (Mao Zedong, Leo Tolstoy, Frida Kahlo).
 7. Život a dílo Picassa.
 8. Londýňané vypráví o svém životě a o tom, odkud pocházejí.
 9. Jak se stát milionářem.
 10. Práce dobrovolníka na Galapágách.
 11. Významná data v životě jednotlivců.
 12. Slavení narozenin napříč kulturami.
 13. Opakování látky: významné mezníky v mém životě; životy slavných lidí; číslovky a roky; otázky: when, how long, how, what.

Literatura

DOFF, A.: English unlimited. A1 starter, Coursebook with e-Portfolio. Cambridge. Cambridge University Press, 2010. ISBN 978-0-521-72633-7.