U041 Angličtina 1

Vyučující

PhDr. Adriana Krásová

Zaměření

Kurz pro začátečníky, kteří mají zájem o uvedení do anglického jazyka. Jde především o praktické uplatnění získaných znalostí.

Výsledky učení

Účastníci kurzu získají základní slovní zásobu. Seznámí se také s gramatikou a osvojí si jednoduchou konverzaci. Výslovnost, přítomný čas, jednoduchý minulý čas, budoucí čas, podmiňovací způsob.

Osnova

 1. Úvod do anglického jazyka. Představení se. Introduction to the English language. Personal introductions.
 2. Rozdílné psaní a výslovnost. Differences in writing and pronunciation.
 3. Co mohu říci o této místnosti, či obrázku. What can I say about this room/picture.
 4. Ze života: Můj den. Daily life: My usual day.
 5. Já a moje rodina. My family and I.
 6. Koníčky a zábava. Hobbies and entertainment.
 7. Jídlo a zvyky: Velká Británie vs. USA. Food and customs: Great Britain vs. the USA.
 8. Cestování: V hotelu nebo restauraci. Travel: At the hotel or restaurant.
 9. Z dovolené. Jednoduché dialogy. While on vacation. Simple dialogue.
 10. Blahopřání k svátku. Jak to říci. Congratulations — How to say it.
 11. Současné dění: Co Vás zajímá? Current events: What are you interested in?

Literatura

DOFF, A.: English unlimited. A1 starter, Coursebook with e-Portfolio. Cambridge. Cambridge University Press, 2010. ISBN 978-0-521-72633-7.