U041 Angličtina 2

Vyučující

PhDr. Jana Poláková (polakova@vse.cz)

Zaměření

Čtvrtý semestr kurzu pro mírně pokročilé, kteří mají zájem o pokračování výuky anglického jazyka. Jde především o praktické uplatnění získaných znalostí.

Výsledky učení

Účastníci kurzu prohlubují základní slovní zásobu. Seznámí se také s gramatikou a osvojí si jednoduchou konverzaci. Výslovnost, přítomný čas, jednoduchý minulý čas, budoucí čas, podmiňovací způsob, množné číslo, základní slovník.

Osnova

 1. Můj den. Say how you spend your time.
  1. Věci, které často děláš. Things that you often do.
  2. Příslovce: často, někdy, nikdy. Often, sometimes, never
 2. Co máš a co nemáš rád. What you like and do not like.
  1. Co lidé dělají. How people spend their time.
  2. Co mají lidé rádi a co neradi. What people like and don´t like.
 3. Slovesa spojená s aktivitou. Activity verbs.
  1. Tvoření záporu a otázky významových sloves. I don’t… Do I…?
  2. Poslech: What you like and don´t like.
  3. A restaurant guide.
 4. Co jíme a pijeme. What we eat and drink.
  1. V restauraci. At the restaurant.
  2. Popis restaurace. Describing a restaurant.
  3. Jak si v restauraci objednat. How to order in the restaurant.
 5. O lidech. About us.
  1. Zeptat se lidí, co dělají a co se jim líbí. Ask people what they do and what they like.
  2. Podstatná jména, slovesa, přídavná jména. Nouns, verbs, adjectives.
  3. Poslech: V restauraci. Listening: At the restaurant.
 6. Věci, které kupujeme. Things that can be bought.
  1. Vybírej a kupuj věci. Choose and buy things.
  2. Identifikuj běžné předměty. Identify common objects.
  3. V obchodě. In shops.
 7. Ceny věcí. Prices.
  1. Zeptej se na cenu. Ask how much it is.
  2. Popiš své oblečení. Describe your clothes.
  3. Čísla, ceny. Numbers, prices.
 8. Barvy. Colours.
  1. Oblečení, barvy. Clothes, colours.
  2. Omluvit se. Sorry, excuse me.

Literatura

DOFF, A.: English unlimited. A1 starter, Coursebook with e-Portfolio. Cambridge. Cambridge University Press, 2010. ISBN 978-0-521-72633-7.