U041 Angličtina 1

Vyučující

PhDr. Zuzana Míšková (zuzana.miskova@vse.cz)

Zaměření

Kurz pro velmi mírně pokročilé, kteří mají zájem o uvedení do anglického jazyka a reálií anglicky mluvícího světa. Jde především o praktické uplatnění získaných znalostí. Učebnice je doplňována aktuálním online studijním materiálem od Cambridge University Press, OneStopEnglish apod.

Výsledky učení

Účastníci kurzu získají základní slovní zásobu. Seznámí se také s gramatikou a osvojí si jednoduchou konverzaci. Výslovnost, přítomný čas, jednoduchý minulý čas, budoucí čas, podmiňovací způsob. Navazuje na látku probranou v letním semestru. budou schopni rozumět jednoduchým textům a vést konverzaci na běžná témata.

Osnova

 1. Já a moje rodina.
 2. Můj byt, můj domov.
 3. Město ve kterém žiji.
 4. Země ve které žiji, kam rád/a jezdím.
 5. Můj denní program.
 6. Čím jsem byl/a.
 7. Koníčky a zábava. Hobbies and entertainment.
 8. Co jsem zažil/a zajímavého.
 9. Jak pozvat přátele. Krátký mail nebo telefonní hovor.
 10. Cestování: V hotelu nebo restauraci. Travel: At the hotel or restaurant.
 11. Z dovolené. Jednoduché dialogy. While on vacation. Simple dialogue.
 12. Svátky a jak je slavíme my a jak se slaví v Británi/USA.
 13. Opakování.

Literatura

DOFF, A. English unlimited. A1 starter, Coursebook with e-Portfolio Cambridge Cambridge University Press 2010 978-0-521-72633-7.