U041 Angličtina 2

Vyučující

PhDr. Jana Poláková (polakova@vse.cz)

Zaměření

Třetí semestr kurzu pro začátečníky, kteří mají zájem o pokračování výuky anglického jazyka. Jde především o praktické uplatnění získaných znalostí.

Výsledky učení

Účastníci kurzu získají základní slovní zásobu. Seznámí se také s gramatikou a osvojí si jednoduchou konverzaci. Výslovnost, přítomný čas, jednoduchý minulý čas, budoucí čas, podmiňovací způsob, množné číslo, základní slovník.

Osnova

 1. Setkávání lidí. Arrange to meet people.
  1. Popis ulice. Describe a street.
  2. Kde se ve měste nacházíte. Say where you are in a town.
 2. Vyjadřování času. Ask and say the time.
  1. Kdy máte čas? Say when you are free.
  2. Kde a kdy se setkáme? Say where and when to meet.
 3. Jak trávím volný čas. Say how you spend your time.
  1. Slovesa spojená s aktivitou. Activity verbs.
  2. Tvoření záporu a otázky významových sloves. I don’t… Do I…?
  3. Co dělám ve volném čase. What I do when I am free.
 4. Reklama. Advertisements.
  1. Země a národnosti. Countries and nationalities.
  2. Co máš rád a co ne. What you like and don’t like.
  3. Zeptejte se lidí, jak tráví svůj volný čas a co mají rádi. Ask how people spend their time and what they like.
 5. V restauraci 1. At the restaurant 1.
  1. Popis restaurace a kavárny. Describe a restaurant or café.
  2. Požádejte o pití v restauraci a kavárně. Ask for a drink in a restaurant or café.
  3. Co jíte rádi v restaurace. What you eat in a restauraci.
 6. V restauraci 2. At the restaurant 2.
  1. Jak se chovat v restauraci. A restaurant guide.
  2. Jídlo a pití. Food and drinks.
  3. Jak často chodím do restaurace. How often I go to the restaurant.
 7. O vás. About you.
  1. Podstatná jména, slovesa, přídavná jména. Nouns, verbs, adjectives.
  2. Zvuky v anglické výslovnosti: e, ee a ea. Sounds in English pronounciation and spelling: e, ee and ea.
  3. Popis. Write a description.
 8. Napříč kulturami. Across cultures.
  1. Pití čaje v Turecku, Británii a Japonsku. Drinking tea in Turkey, Britain and Japan.
  2. Opakování látky. Language review.

Literatura

DOFF, A.: English unlimited. A1 starter, Coursebook with e-Portfolio. Cambridge. Cambridge University Press, 2010. ISBN 978-0-521-72633-7.