U040A Italština 5

Vyučující

PhDr. Zdenka Sládková (zdenka.sladkova@vse.cz)

Zaměření

Kurz je určen posluchačům se znalostí italštiny na úrovni 15 – 16 lekcí níže uvedené učebnice, kteří si své dosavadní znalosti zopakují a procvičí a dále je budou rozvíjet. Rozšíří si svou slovní zásobu a znalost gramatických jevů a zdokonalí dovednost komunikace.

Probírané lekce a tematické okruhy jsou doplňovány audio a videomateriály a rozvíjeny podle přání a aktuálních potřeb posluchačů.

Obsah

 1. Rodiče a děti. Dělivý člen.
 2. Sport. Vztažná zájmena.
 3. Jazyk sportovních zpráv. Trpný rod. Přechodník přítomný.
 4. Procházka městem. Konjunktiv imperfekta.
 5. Pražské památky. Podmínkové souvětí 2. typu.
 6. Řím a jeho památky.
 7. Návštěva restaurace. Konjunktiv trapassata.
 8. Italské menu. Podmínkové souvětí 3. typu.
 9. Politický život. Souslednost časová.
 10. Italské politické strany. Evropská unie.
 11. Vývoj Itálie po druhé světové válce. Zkratky významných institucí.
 12. Passato remoto. Italo Calvino, pohádka.
 13. Opakování a procvičování probrané látky.

Literatura

V. Pospíšilová, E. Ferrarová, M. Ferrarová: Učebnice současné italštiny. 1. díl. Computer Press a.s., Brno. ISBN 978-80-251-1956-3.