U040 Italština 4

Vyučující

PhDr. Zdenka Sládková (zdenka.sladkova@vse.cz)

Zaměření

Kurz je určen posluchačům se znalostí italštiny na úrovni 11 – 12 lekcí níže uvedené učebnice, kteří si své dosavadní znalosti zopakují a procvičí a dále je budou rozvíjet. Rozšíří si svou slovní zásobu a znalost gramatických jevů a zdokonalí dovednost komunikace.

Probírané lekce a tematické okruhy jsou doplňovány audio a videomateriály a rozvíjeny podle přání a aktuálních potřeb posluchačů.

Obsah

 1. Život ve městě a na venkově.  Podmiňovací způsob přítomný a minulý.
 2. Librino, symbol ghetta. Minulý infinitiv.
 3. Přání a sny, dříve a dnes.
 4. Cestování. Italský jízdní řád.
 5. Stupňování přídavných jmen a příslovcí.
 6. Italské stereotypy o cizincích.
 7. Návštěva úřadů. Jednání v bance a na poště.
 8. Rozkazovací způsob.
 9. Využití sloves „bastare“, „bisognare“, „occorrere“. Základní počítačová terminologie.
 10. Návštěva u lékaře. V lékárně.
 11. Části lidského těla. Dvojí rod podstatných jmen.
 12. Konjunktiv přítomný a minulý. Faktitivní vazby.
 13. Opakování a procvičování probrané látky.

Literatura

V. Pospíšilová, E. Ferrarová, M. Ferrarová: Učebnice současné italštiny. 1. díl. Computer Press a.s., Brno. ISBN 978-80-251-1956-3.