U039 Italština – konverzace

Vyučující

PhDr. Zdenka Sládková (zdenka.sladkova@vse.cz)

Zaměření

Kurz je určen středně pokročilým posluchačům, kteří si rozvinou a zdokonalí své komunikační schopnosti, rozšíří si svou slovní zásobu a znalost frazeologie. Budou připravovat prezentace na jednotlivá témata. o kterých budou vzájemně debatovat.

Probírané tematické okruhy budou doplňovány audio a videomateriály a rozvíjeny podle přání a aktuálních potřeb posluchačů.

Obsah

  1. Prezentace, seznámení, společenský kontakt.
  2. Rodina.
  3. Bydlení.
  4. Práce, povolání.
  5. Volný čas.
  6. Cestování.
  7. Kultura.
  8. Sport aj.