U037 Portugalština 1

Vyučující

Mgr. Eva Schalková

Obsah

Kurz je určen pro úplné začátečníky, kterým dá základy evropské portugalštiny, díky kterým by měli být schopni domluvit se základním způsobem v běžných životních situacích.

Zasvěcení do výslovnosti a pravopisu s upozorněním na rozdílné výslovnosti v Evropě, Brazílii a Africe. Poté budou probrány základy gramatiky, nejběžnější fráze nutné pro základní domluvu, to znamená vyjádření souhlasu a nesouhlasu, základní popis, jednoduché otázky a odpovědi a samozřejmě pozdravy.

Předpokládá se probrání 4 lekcí základní učebnice doplněné o autentické materiály.

Osnova

 • Úvod do výslovnosti a gramatiky.
  • Člen určitý a neurčitý.
  • Rod.
  • Osobní zájmena.
  • Nepravidelná slovesa.
  • Tvoření množného čísla.
  • Časování pravidelných sloves.
  • Přechylování podstatných a přídavných jmen.
  • Přivlastňovací zájmena.
  • Základní číslovky.
 • Pozdravy.
 • Popis osoby.
 • Národnosti.
 • Restaurace.
 • Byt.

Literatura

PhDr. Jaroslava Jindrová, PhDr. Ludmila Mlýnková, Mgr. Eva Schalková Portugalština  LEDA, ISBN 80-85927-94-2 (vyšlo několik vydání).