U036B Španělština 4

Vyučující

doc. PhDr. Vlasta Hlavičková, CSc. (e-mail: vlasta.hlavickova@vse.cz)

Obsah

Kurz je určen pro středně pokročilé zájemce, kteří mají zájem rozšířit si své konverzační možnosti. Pozornost bude věnována především vyjadřování svého názoru, přání, pocitů a potřeb. Součástí bude nácvik porozumění kratším zprávám ze španělského denního tisku, jejich komentování a stručnému shrnutí.

Výstupy z učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni komunikovat v běžných životních situacích a vyjádřit své názory, přání, požadavky a problémy. Seznámí se s jednoduchou písemnou korespondenci.

Osnova

 1. Fiestas populares en Espaňa. VEN lekce 9. Aktuální zprávy.
  1. Španělský folklor. Fiestas populares.
  2. Krátká aktuální zpráva. Četba a překlad.
 2. Canciones y danzas populares. VEN lekce 9.
  1. Canciones populares con letra.
  2. Aktuální zpráva ze španělského tisku.
  3. Nejčastěji používaná nepravidelná slovesa.
 3. Nuestra casa. Bydlení a vybavení bytu. VEN lekce 10.
  1. Vybavení bytu. Domácí spotřebiče.
  2. Krátké aktuální zprávy ze španělského tisku.
  3. Subjuntiv přítomný.
 4. Nuestra casa. VEN lekce 10.
  1. Bydlení ve městě, na venkově.
  2. Krátké zprávy z tisku.
  3. Tázací zájmena qué, cuál. Podmínkové souvětí skutečné.
 5. Compras. Nákupy. VEN lekce 11.
  1. Nákupní možnosti, prodejny, nákupní centra.
  2. Krátké zprávy ze španělského tisku – shrnutí.
  3. Rozkazovací způsob (opakování). Zdvořilá žádost.
 6. Compras. Viernes negro. VEN lekce 11.
  1. Akce a slevy. Viernes negro. Placení kartou, v hotovosti.
  2. Četba aktuálních zpráv ze španělského tisku.
  3. Subjuntiv po spojkách a slovesech.
 7. Compras en línea. VEN lekce 11.
  1. Nákupy on-line, e-shopy.
  2. Aktuální zprávy ve španělském tisku. Stručné shrnutí.
  3. Vyjadřování prosby, zákazu, doporučení. Používání subjuntivu.
 8. Consultorio de psicología. Studium. VEN lekce 12.
  1. Školský systém ve Španělsku. Povolání.
  2. Aktuální zprávy ze španělského tisku a jejich komentování.
  3. Vyjádření názoru, souhlasu, nesouhlasu. Subjuntiv a kondicionál.
 9. Consultorio de psicología. VEN lekce 12.
  1. Vlastnosti a povahové rysy.
  2. Četba a komentování aktuálních zpráv ze španělského tisku.
  3. Příslovce a příslovečná určení. Srovnávání.
 10. La cultura y el arte. Kultura a umění ve Španělsku. VEN lekce 12.
  1. Osobnosti španělské kultury, významná díla.
  2. Četba aktuálních zpráv. Vyjádření názoru.
  3. Úvod do korespondence, soukromé dopisy.
 11. Španělsko. Cesta po Španělsku.
  1. Cestovní kancelář, program cesty, doprava.
  2. Gratulace, vyjádření soustrasti.
  3. Opakování vybraných jevů.
 12. Hotel a hotelové služby.
  1. Ubytovací možnosti. Hotel a hotelové služby.
  2. Objednávka ubytování.
  3. Opakování probrané látky.
 13. Dovolená ve Španělsku.
  1. Cestovní pojištění. Reklamace.
  2. Písemná reklamace. Anketa spokojenosti klienta.
  3. Opakování vybraných gramatických jevů.

Literatura

 • HLAVIČKOVÁ, V. — REJZEK, V. — ŠPINKOVÁ, E.: Španělština I. Část 1. Praha, Oeconomica 2004. ISBN 80-245-0751-X.
 • MORENO, Concha, TUTS Martina. Espaňol en el hotel. Madrid, SGEL 2011.