U036B Španělština 4

Vyučující

doc. PhDr. Vlasta Hlavičková, CSc. (e-mail: vlasta.hlavickova@vse.cz)

Obsah

Kurz je určen pro středně pokročilé zájemce, kteří mají zájem rozšířit si své konverzační možnosti. Pozornost bude věnována především vyjadřování svého názoru, přání, pocitů a potřeb. Součástí bude nácvik porozumění kratším zprávám ze španělského denního tisku, jejich komentování a stručnému shrnutí.

Výstupy z učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni komunikovat v běžných životních situacích a vyjádřit své názory, přání, požadavky a problémy. Seznámí se s jednoduchou písemnou korespondenci.

Osnova

 1. Fiestas populares en Espaňa. Danzas nacionales. Písně a dance ve Španělsku. VEN lekce 9.
  Aktuální zprávy.

  1. Španělský folklor. Fiestas populares. Danzas nacionales.
  2. Aktuální zprávy. Četba a překlad.
  3. Časování pravidelných a nepravidelných sloves (opakování).
 2. Nuestra casa. Byt a bydlení. VEN lekce 10.
  1. Estamos de obras. Úpravy v bytě. Různé profese (zedník, instalatér, malíř aj.).
  2. Aktuální zprávy z tisku El Paía, ABC. Komentář a diskuse.
  3. Používání minulých časů.
 3. Nuestra casa. Bydlení a vybavení bytu. VEN lekce 10.
  1. Vybavení bytu. Domácí spotřebiče. Opravy a renovace
  2. Četba aktuálních zpráv ze španělského tisku. Překlad a stručné shrnutí informace.
  3. Používání subjuntivu. Vyjádření přání, žádosti.
 4. Nuestra casa. Un piso con goteras (M. Delibes). VEN lekce 10.
  1. Typy bydlení. Výhody a nevýhody bydlení ve městě, na venkově.
  2. Aktuální zprávy z tisku El Paía, ABC. Shrnutí ústně a písemně.
  3. Tázací zájmena qué, cuál a jejich použití. Podmínkové souvětí skutečné.
 5. Compras. Obchodní dům. Nákupní centrum. VEN lekce 11.
  1. Nákupní možnosti, prodejny, nákupní centra.
  2. Aktuální zprávy ze španělského tisku – komentář, shrnutí.
  3. Rozkazovací způsob (opakování). Zdvořilá žádost.
 6. Compras. Akce a slevy. Viernes negro. způsoby placení. VEN lekce 11.
  1. Akce a slevy. Viernes negro. Způsoby placení.
  2. Četba a komentování aktuálních zpráv ze španělského tisku.
  3. Používání subjuntivu po spojkách a slovesech.
   Vyjádření přání, rozkazu, žádosti, doporučení.
 7. Compras. Potraviny, elektronika, e-shopy. VEN lekce 11.
  1. Nákup potravin, jídlo, pití, stravování, jídelny, rychlé občerstvení.
   Nákupy on-line, e-shopy.
  2. Aktuální zprávy v českém a španělském tisku. Stručné shrnutí.
  3. Vyjadřování příkazu, zákazu, doporučení. Používání subjuntivu.
 8. Consultorio de psicología. Studium a typy profesí. VEN lekce 12.
  1. Školský systém ve Španělsku, Předpoklady ke studiu a k povolání. Zaměstnanost.
  2. Aktuální zprávy ze španělského tisku a jejich komentování.
  3. Vyjádření názoru, souhlasu, nesouhlasu, rady a doporučení. Subjuntiv a kondicionál.
 9. Consultorio de psicología. VEN lekce 12.
  1. Osobnostní a povahové rysy. Typické vlastnosti. Popis osoby.
  2. Četba a komentování aktuálních zpráv ze španělského a českého tisku.
  3. Příslovce a víceslovná příslovečná určení. Srovnávání, superlativ absolutní.
 10. La cultura y el arte. Kultura a umění ve Španělsku. VEN lekce 12.
  1. Kulturní tradice. La Espaňa musulmana. Významní představitelé španělské a španělsky psané literatury, Hudba. Výtvarné umění.
  2. Četba aktuálních zpráv a diskuse, vyjádření názoru.
  3. Úvod do korespondence, psaní soukromých dopisů.
 11. Španělsko. Cesta po Španělsku. Výlety, exkurze, prohlídka města s průvodcem.
  1. Turistické cíle, cestovní kancelář, program cesty, doprava a dopravní prostředky.
  2. Písemné shrnutí aktuální zprávy z tisku.
   Formulace blahopřání, soustrasti.
  3. Anglicismy a přejímání cizích slov.
 12. Hotel a hotelové služby.
  1. Ubytovací možnosti. Hotel a hotelové služby.
  2. Formulace objednávky ubytování. Diskuse k aktuálním otázkám.
  3. Slovosled ve španělštině. Odvozování zdrobnělin. Opakování probrané látky.
 13. Dovolená ve Španělsku. Cestovní pojištění. Reklamace.
  1. Cestovní pojištění. Reklamace v hotelu, na letišti. v cestovní kanceláři.
  2. Formulace písemné reklamace v hotelu. Anketa spokojenosti klienta.
  3. Přehled vybraných gramatických jevů a jejich zopakování.

Literatura

 • HLAVIČKOVÁ, V. — REJZEK, V. — ŠPINKOVÁ, E.: Španělština I. Část 1. Praha, Oeconomica 2004. ISBN 80-245-0751-X.
 • MORENO, Concha, TUTS Martina. Espaňol en el hotel. Madrid, SGEL 2011.