U036A Španělština 3 – na cesty

Vyučující

PhDr. Olga Vilímková, Ph.D. (e-mail: sona.nacherova@vse.cz)

Od roku 1995 jezdí do Peru jako průvodkyně CK Adventura a CK Latintour.

 • Rok 2001 strávila v indiánské vesnici Pucamarca v Andách, kde pracovala jako dobrovolná učitelka peruánské státní ZŠ a bydlela v místní rodině.
 • Autorka výstav o životě indiánů v Peru (také spoluautorka výstavy v Náprstkově muzeu o současných obřadech indiánů Mexika a Peru).
 • Poskytla besedy (přes 500) o životě indiánů v Andách – ve školách, knihovnách, divadlech a v rozhlasových a televizních pořadech.
 • Autorka knih
  • Učitelkou v Peru,
  • Peru děti Inků.

Zaměření předmětu

Předmět je určen mírně pokročilým.
Cílem tohoto předmětu je získání a rozvíjení základních dovedností v gramatice a jednoduché konverzaci v běžných situacích na cestách.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni dorozumět se jednoduchým způsobem a komunikovat v základních situacích na cestách.

Obsah předmětu

 1. Nákupy oděvů a obuvi; co zabalit na cestu; vybavení do hor a do „džungle“; nákup dárků a lokálních suvenýrů na cestách po Latinské Americe; typické artesánie;
  Roční období, měsíce, datum;
  Používání osobních zájmen, budoucí čas, příslovce, číslovky.
 2. Návštěva tržiště; lokální ovoce a zelenina; speciality kuchyní zemí Latinské Ameriky;
  Procvičování gramatických jevů – slovesa, zájmena, stupňování přídavných jmen, podmínková souvětí
 3. V restauraci; stravování v indiánských rodinách a na lidových slavnostech; pochutiny ve městech;
  Budoucí čas a podmiňovací způsob, gerundium.
 4. Návštěva kulturního programu, spojeného s Latinskou Amerikou, nebo rodilý host v hodině.

Literatura

 • Macíková, O. – Mlýnková, L.: Španělština pro samouky a věčné začátečníky. Brno, Edika 2012. ISBN 978-80-266-0120-3.
 • Vilímková, O.: Španělština na cesty do Latinské Ameriky. Turismo con especial referencia a América Latina. Praha, Smart Press 2011. ISBN 978-80-87049-47-1.