U036A Španělština 3 – na cesty

Vyučující

PhDr. Olga Vilímková, Ph.D. (e-mail: sona.nacherova@vse.cz)

Od roku 1995 jezdí do Peru jako průvodkyně CK Adventura a CK Latintour.

 • Rok 2001 strávila v indiánské vesnici Pucamarca v Andách, kde pracovala jako dobrovolná učitelka peruánské státní ZŠ a bydlela v místní rodině.
 • Autorka výstav o životě indiánů v Peru (také spoluautorka výstavy v Náprstkově muzeu o současných obřadech indiánů Mexika a Peru).
 • Poskytla besedy (přes 500) o životě indiánů v Andách – ve školách, knihovnách, divadlech a v rozhlasových a televizních pořadech.
 • Autorka knih
  • Učitelkou v Peru,
  • Peru děti Inků.

Zaměření předmětu

Kurz je určen středně pokročilým.

Cílem tohoto kurzu je získání a rozvíjení základních dovedností v gramatice a jednoduché konverzaci v běžných situacích na cestách.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni dorozumět se jednoduchým způsobem a komunikovat v základních situacích na cestách.

Obsah předmětu

 1. Lekce 12: Orientace ve městě, jak se zeptat na cestu. Madrid a jeho památky. „Návštěva“ slavných měst Latinské Ameriky.
  Rozkazovací způsob a minulý čas ve španělštině.
 2. Lekce Repaso III: Téma geografie – cestování po střední Americe.
  Opakování a procvičování gramatických struktur.
 3. Lekce 13: rezervace ubytování, cestování letadlem, vlakem a autobusy.
  Zájmena – přivlastňovací a vztažná.
 4. Cestování po Latinské Americe, každodenní život místních obyvatel.
  Opakování a procvičování probrané slovní zásoby a gramatických jevů.

Literatura

 • Macíková, O. – Mlýnková, L.: Španělština pro samouky a věčné začátečníky. Brno, Edika 2012. ISBN 978-80-266-0120-3.
 • Vilímková, O.: Španělština na cesty do Latinské Ameriky. Turismo con especial referencia a América Latina. Praha, Smart Press 2011. ISBN 978-80-87049-47-1.