U036 Španělština 2 – na cesty

Vyučující

PhDr. Olga Vilímková, Ph.D. (e-mail: olga.vilimkova@vse.cz)

Od roku 1995 jezdí do Peru jako průvodkyně CK Adventura a CK Latintour.

  • Rok 2001 strávila v indiánské vesnici Pucamarca v Andách, kde pracovala jako dobrovolná učitelka peruánské státní ZŠ a bydlela v místní rodině.
  • Autorka výstav o životě indiánů v Peru (také spoluautorka výstavy v Náprstkově muzeu o současných obřadech indiánů Mexika a Peru).
  • Poskytla besedy (přes 500) o životě indiánů v Andách – ve školách, knihovnách, divadlech a v rozhlasových a televizních pořadech.
  • Autorka knih
    • Učitelkou v Peru,
    • Peru děti Inků.

Kurz je určen úplným začátečníkům, jimž  poskytne základy španělštiny a možnost domluvit se nejjednodušším způsobem v běžných denních situacích.

Obsah

Kurz je určen mírně pokročilým.
Cílem tohoto kurzu je získání a rozvíjení základních dovedností v gramatice a jednoduché konverzaci v běžných situacích na cestách.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni dorozumět se jednoduchým způsobem a komunikovat v základních situacích na cestách.

Osnova

Kurz bude procházet jednotlivá témata podle učebnice Španělština pro samouky a věčné začátečníky lekce 5 – 8.

Komunikace je zaměřena pro použití na cesty: doprava, ubytování, stravování, návštěva pamětihodností.
V každé hodině bude v rámci probíraného tématu představena nejjednodušší formou některá zajímavost z Latinské Ameriky (ve španělštině).

Literatura

  • Macíková, O. – Mlýnková, L.: Španělština pro samouky a věčné začátečníky. Brno, Edika 2012. ISBN 978-80-266-0120-3.
  • Vilímková, O.: Španělština na cesty do Latinské Ameriky. Turismo con especial referencia a América Latina. Praha, Smart Press 2011. ISBN 978-80-87049-47-1.