U034 Léčebná moc humoru aneb o humoru humorně

Vyučující

PhDr. Petr Beroušek (e-mail: berousek@vse.cz)

Zimní semestr 2018/19

Zaměření

Cílem kurzu je prožitek sebepoznání a poznání druhých cestou humoru a získání potřeby humorně nahlížet na přirozenost lidského osudu.

Kurz je volně navazující na předchozí běhy.

Ujasníme si roli humoru a smíchu v historii a současnosti v úsilí člověka zvládat všední, běžné i mimořádné  události  a okolnosti  života  jak svého, tak bližních, i celého lidského společenství.

Nabídneme si náměty  a podněty pro péči o své psychické zdraví v kontextu celkové potřebné péče o sebe sama i druhé, zvláště blízké cestou pěstování smyslu pro humor.
Dáme si náměty  a zdroje  pramenů,  artefaktů humoru (audio a video ukázky kultury humoru).

V průběhu semestru se blíže seznámíme s historickými a současnými produkty humoru, které se u nás urodily v průběhu 100 let naší Republiky (divadlo, film, fotografie atd.).

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování studenti získají náměty a podněty pro péči o své psychické zdraví v kontextu celkové potřebné péče o sebe sama i druhé, zvláště blízké, cestou pěstování smyslu pro humor.

Obsah předmětu bude vycházet ze zájmu účastníků a jejich chutě se aktivně zapojovat. Pořadí témat po dohodě s účastníky.

Osnova

 1. Humor a humorologie: trocha teorie.
  1. Humor.
  2. Vtip a vtipnosti.
  3. Satira.
 2. Humor v naší každodennosti.
 3. Smysl pro humor jako životní styl, přístup k životu svému i druhých.
 4. Přijímání humoru jako preventivního léku na životní trable.
 5. Humor a spiritualita člověka.
 6. Humor a věk (dětský, rodinný humor).
 7. Humor a pohlaví.
  • Existuje něco jako typicky „mužský humor“ a typicky „ženský humor“?
 8. Humor a lidské slabosti.
 9. Humor a koloběh života: zrození a smrt.

Upozornění: návštěva kurzu může mít na člověka vliv, spočívající v jeho lepší až výborné náladě, která se může účastníka držet i po celý den!

Letní semestr 2017/18

Zaměření

Cílem kurzu je prožitek sebepoznání a poznání druhých cestou humoru a získání potřeby humorně nahlížet na přirozenost lidského osudu.

Kurz je volně navazující na předchozí běh.

Ujasníme si roli humoru a smíchu v historii a současnosti v úsilí člověka zvládat všední, běžné i mimořádné  události  a okolnosti  života  jak svého, tak bližních, i celého lidského společenství.
Získáte náměty  a podněty pro péči o své psychické zdraví v kontextu celkové potřebné péče o sebe sama i druhé, zvláště blízké cestou pěstování smyslu pro humor.

Získáte náměty  a zdroje  pramenů,  artefaktů humoru (audio a video ukázky kultury humoru).

Osnova

 1. O humoru vědecky (odlehčeně).
 2. Humor a hygiena našeho života 2
  • Selfmanagement smyslu pro humor jako cesta potvrzení smyslu života.
 3. Humor a umění 3.
  • Humor ve filmové tvorbě posledních 50-ti let.
 4. Humor a politika 1.
  • Humor.
  • Vtip a vtipnosti.
  • Satira.
 5. Humor a svět byznysu a reklamy.
  • Humor  jako součást reklamního přehánění, nadsázky.
 6. Náboženství a víra v humorném pojetí.
 7. Humor a pohlaví.
  • Existuje něco jako typicky „mužský humor“ a typicky „ženský humor“?
 8. Humor na pomezí 1 –  černý humor.
  • Šibeniční humor.
 9. Humor na pomezí 2 – lidské slabosti a smrt.

Zimní semestr 2017/18

Zaměření předmětu

Cílem kurzu je prožitek sebepoznání a poznání druhých cestou humoru a získání potřeby humorně nahlížet na přirozenost lidského osudu.

Kurz je volně navazující na předchozí běh.

Ujasníme si roli humoru a smíchu v historii a současnosti v úsilí člověka zvládat všední, běžné i mimořádné  události  a okolnosti  života  jak svého, tak bližních, i celého lidského společenství.

Nabídneme si náměty  a podněty pro péči o své psychické zdraví v kontextu celkové potřebné péče o sebe sama i druhé, zvláště blízké cestou pěstování smyslu pro humor.
Dáme si náměty  a zdroje  pramenů,  artefaktů humoru (audio a video ukázky kultury humoru).

V průběhu semestru se blíže seznámíme s historickými a současnými produkty humoru, které se urodily na britských ostrovech (divadlo, film, televizní a internetová produkce , reklama).

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování studenti získají náměty a podněty pro péči o své psychické zdraví v kontextu celkové potřebné péče o sebe sama i druhé, zvláště blízké, cestou pěstování smyslu pro humor.

Obsah předmětu bude vycházet ze zájmu účastníků a jejich chutě se aktivně zapojovat. Pořadí témat po dohodě s účastníky.

Obsah předmětu

 1. Humor a umění III.
  • Humor ve výtvarném umění dříve a dnes.
  • Humor a žánrová fotografie.
 2. Humor a svět práce, profesní humor.
 3. Humor a politika I.
  • Humor.
  • Vtip a vtipnosti.
  • Satira.
 4. Humor a svět byznysu a reklamy.
  • Humor  jako součást reklamního přehánění, nadsázky.
 5. Humor a právo.
 6. Náboženství a víra v humorném pojetí.
 7. Humor a věk (dětský, rodinný humor).
 8. Humor a pohlaví.
  • Existuje něco jako typicky „mužský humor“ a typicky „ženský humor“?
 9. Humor na pomezí 1 – černý humor.
  • Šibeniční humor.
 10. Humor na pomezí 2 – lidské slabosti a smrt.
 11. Humor a patologie mezilidských vztahů.
  • Vtipy se sexuálním podtextem jako forma sexuálního obtěžování.
  • Humor v oplzlých a sexuálních kontextech.
 12. Humor a hygiena našeho života II.
  • Selfmanagement  smyslu  pro humor  jako cesta  potvrzení   smyslu života.

Letní semestr 2016/17

Zaměření předmětu

Cílem kurzu je prožitek sebepoznání a poznání druhých cestou humoru a získání potřeby humorně nahlížet na přirozenost lidského osudu.

Kurz je volně navazující na předchozí běh.

Ujasníme si roli humoru a smíchu v historii a současnosti v úsilí člověka zvládat všední, běžné i mimořádné  události  a okolnosti  života  jak svého, tak bližních, i celého lidského společenství.

Získáte náměty  a podněty pro péči o své psychické zdraví v kontextu celkové potřebné péče o sebe sama i druhé, zvláště blízké cestou pěstování smyslu pro humor.
Získáte náměty  a zdroje  pramenů,  artefaktů humoru (audio a video ukázky kultury humoru).

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování studenti získají náměty a podněty pro péči o své psychické zdraví v kontextu celkové potřebné péče o sebe sama i druhé, zvláště blízké, cestou pěstování smyslu pro humor.

Obsah předmětu

 1. Humor a umění II.
  • Kreslený humor; tradice kresleného humoru; komiksy.
  • Humor na celuloidu 1.
  • Humor a  fotografie.
 2. Humor a politika I.
  • Humor.
  • Vtip a vtipnosti.
  • Satira.
 3. Humor a svět byznysu a reklamy.
  • Humor  jako součást reklamního přehánění, nadsázky.
 4. Humor a právo.
 5. Náboženství a víra v humorném pojetí.
 6. Humor a pohlaví.
  • Existuje něco jako typicky „mužský humor“ a typicky „ženský humor“?
 7. Humor na pomezí 1 – černý humor.
  • Šibeniční humor.
 8. Humor na pomezí 2 – lidské slabosti a smrt.
 9. Humor a patologie mezilidských vztahů.
  • Vtipy se sexuálním podtextem jako forma sexuálního obtěžování.
  • Humor v oplzlých a sexuálních kontextech.
 10. Humor a hygiena našeho života II.
  • Selfmanagement  smyslu  pro humor  jako cesta  potvrzení   smyslu života.

Zimní semestr 2016/17

Zaměření předmětu

Cílem kurzu je prožitek sebepoznání a poznání druhých cestou humoru a získání potřeby humorně nahlížet na přirozenost lidského osudu.

 1. Ujasníme si roli humoru a smíchu v historii a současnosti v úsilí člověka zvládat všední, běžné i mimořádné  události  a okolnosti  života  jak svého, tak bližních, i celého lidského společenství.
 2. Získáte náměty  a podněty pro péči o své psychické zdraví v kontextu celkové potřebné péče o sebe sama i druhé, zvláště blízké cestou pěstování smyslu pro humor.
 3. Získáte náměty  a zdroje  pramenů,  artefaktů humoru (audio a video ukázky kultury humoru).

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování studenti získají náměty a podněty pro péči o své psychické zdraví v kontextu celkové potřebné péče o sebe sama i druhé, zvláště blízké, cestou pěstování smyslu pro humor.

Obsah předmětu

 1. Humor, jeho pojetí a definice (Úvod do anatomie a fyziologie humoru).
  1. Humor, smích a komično groteskno a jeho deriváty.
  2. Komika konfrontace a citu.
 2. Humor, člověk a kvalita života.
  1. Humor, smích a lidské zdraví.
  2. Léčebně preventivní moc humoru.
  3. Katarzní funkce smíchu.
 3. Humor a mezilidské vztahy.
  1. Humor jako způsob posilování sounáležitosti.
  2. Smích jako důkaz akceptace jednání.
  3. Smích jako vyjádření převahy.
  4. Situační humor.
 4. Humor a umění.
  1. Kreslený humor; tradice kresleného humoru; komiksy.
  2. Humor na prknech, jež znamenají svět.
  3. Humor na celuloidu.
  4. Humor a  fotografie.
 5. Humor a politika.
  1. Humor.
  2. Vtip a vtipnosti.
  3. Satira.
 6. Humor a svět byznysu a reklamy.
  1. Humor  jako součást reklamního přehánění, nadsázky.
 7. Humor a právo.
 8. Náboženství a víra v humorném pojetí.
 9. Humor a pohlaví.
  1. Existuje něco jako typicky „mužský humor“ a typicky „ženský humor“?
 10. Humor na pomezí 1 – černý humor.
  1. Šibeniční humor.
 11. Humor na pomezí 2 – lidské slabosti a smrt.
 12. Humor a patologie mezilidských vztahů.
  1. Vtipy se sexuálním podtextem jako forma sexuálního obtěžování.
  2. Humor v oplzlých a sexuálních kontextech.
 13. Humor a hygiena našeho života.
  1. Selfmanagement  smyslu  pro humor  jako cesta  potvrzení   smyslu života.