U034 Léčebná moc humoru aneb o humoru humorně

Vyučující

PhDr. Petr Beroušek (e-mail: berousek@vse.cz)

Zimní semestr 2021/22

Zaměření předmětu

Cílem kurzu je prožitek sebepoznání a poznání druhých cestou humoru a získání potřeby humorně nahlížet na přirozenost lidského osudu a to i za mimořádných okolností, jimiž jsme dnes účastníky.

Kurz je volně navazující na předchozí běhy.

Ujasníme si roli humoru a smíchu v historii a současnosti v úsilí člověka zvládat všední, běžné i mimořádné události a okolnosti života jak svého, tak bližních, i celého lidského společenství.
Nabídneme si náměty a podněty pro péči o své psychické zdraví v kontextu celkové potřebné péče o sebe sama i druhé, zvláště blízké cestou pěstování smyslu pro humor.
Dáme si náměty a zdroje pramenů, artefaktů humoru (audio a video ukázky kultury humoru).

V průběhu semestru se blíže budeme seznamovat s produkty humoru, které se u nás autorsky urodily v průběhu období tzv. československého kulturního zázraku, t.j. převážně se zrodivších v šedesátých letech 20. století(kniha, divadlo, film).

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování studenti získají náměty a podněty pro péči o své psychické zdraví v kontextu celkové potřebné péče o sebe sama i druhé, zvláště blízké, cestou pěstování smyslu pro humor.

V retro pohledu na nejen kulturní stopy šedesátých let, který v nemalé míře ovlivňuje kulturní nároky účastníků dnes, získají podněty pro humorná ohlédnutí za svou vlastní dosavadní životní cestou.

Vlastní program předmětu bude tak vycházet ze zájmu účastníků a jejich chutě se aktivně zapojovat. Pořadí témat po dohodě s účastníky.

Obsah předmětu

 1. Humor a humorologie: trocha teorie.
  1. Humor.
  2. Vtip a vtipnosti.
  3. Satira.
 2. Humor v naší každodennosti versus potřeba humoru v kritických situacích jedince a společnosti.
 3. Smysl pro humor jako životní styl, přístup k životu svému i druhých.
 4. Přijímání humoru jako preventivního léku na životní trable.
 5. Humor a spiritualita člověka.
 6. Humor a věk (dětský, rodinný humor).
  1. Humor ve vrstevnických a partnerských vztazích.
  2. Humorný náhled na manželství.
  3. Humorný náhled na rodičovství.
 7. Humor a pohlaví.
  1. Existuje něco jako typicky „mužský humor“ a typicky „ženský humor“?
 8. Humor a lidské slabosti.
 9. Humor jako lék.
  1. Terapie humorem na příkladech psychosomatických onemocnění.
 10. Podoby humoru v lidských subkulturách dříve a nyní 1 – obrázky z krásné literatury.
 11. Podoby humoru v lidských subkulturách dříve a nyní 2 – obrázky z filmového archivu.
 12. Humor a koloběh života: zrození a smrt.
 13. Závěrečná rozprava: co mi kurz přinesl? Co jsem já přinesl k průběžným rozpravám?
  Koho z účastníků oceníme největší přínosností pro naše setkávání?

Letní semestr 2018/19 a zimní semestr 2019/20

Zaměření

Cílem kurzu je prožitek sebepoznání a poznání druhých cestou humoru a získání potřeby humorně nahlížet na přirozenost lidského osudu.

Kurz je volně navazující na předchozí běhy.

Ujasníme si roli humoru a smíchu v historii a současnosti v úsilí člověka zvládat všední, běžné i mimořádné  události  a okolnosti  života  jak svého, tak bližních, i celého lidského společenství.

Nabídneme si náměty a podněty pro péči o své psychické zdraví v kontextu celkové potřebné péče o sebe sama i druhé, zvláště blízké cestou pěstování smyslu pro humor.

Dáme si náměty a zdroje  pramenů,  artefaktů humoru (audio a video ukázky kultury humoru).

V průběhu semestru se blíže seznámíme s produkty humoru, které se u nás autorsky či překladem urodily v průběhu poledních tří desetiletí (kniha, divadlo, film).

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování studenti získají náměty a podněty pro péči o své psychické zdraví v kontextu celkové potřebné péče o sebe sama i druhé, zvláště blízké, cestou pěstování smyslu pro humor.

Obsah předmětu bude vycházet ze zájmu účastníků a jejich chutě se aktivně zapojovat. Pořadí témat po dohodě s účastníky.

Osnova

 1. Humor a humorologie: trocha teorie.
  1. Humor.
  2. Vtip a vtipnosti.
  3. Satira.
 2. Humor v naší každodennosti.
 3. Smysl pro humor jako životní styl, přístup k životu svému i druhých.
 4. Přijímání humoru jako preventivního léku na životní trable.
 5. Humor a spiritualita člověka.
 6. Humor a věk (dětský, rodinný humor).
  • Humor ve vrstevnických a partnerských vztazích.
  • Humorný náhled na manželství.
  • Humorný náhled na rodičovství
 7. Humor a pohlaví.
  • Existuje něco jako typicky „mužský humor“ a typicky „ženský humor“?
 8. Humor a lidské slabosti.
 9. Humor jako lék.
  • Terapie humorem na příkladech psychosomatických onemocnění.
 10. Podoby humoru v lidských subkulturách dříve a nyní 1 – obrázky z krásné literatury.
 11. Podoby humoru v lidských subkulturách dříve a nyní 2 – obrázky z filmového archivu.
 12. Humor a koloběh života: zrození a smrt.
 13. Závěrečná rozprava: co mi kurz přinesl? Co jsem já přinesl k průběžným rozpravám?
  Koho z účastníků oceníme největší přínosností pro naše setkávání?

Literatura

 1. Bergson Henri:  Smích, 1993, ISBN 80-206-0404-9.
 2. Budínský Václav: Humorologie Humoroterapie, 2003 ISBN 80-903177-4-x.
 3. Budínský Václav: Slovník štěstí a pohody, 2016 ISBN 978-80-905967-8-8
 4. Freud Sigmund: Vtip a jeho vztah k nevědomí, 2005, ISBN 80-86123-21-9
 5. Horák Jiří: Humor, vtip a satira v české lidové písni, 1947, vyd. Sfinx – Bohumil Janda
 6. Chesterton, G. K., Tomský A. Moudrost a vtip… I, II , 2010 ISBN 978-80-7335-235-6, 978-80-85336-97-9
 7. Kalina Ján l. Tisíc a jeden vtip, 1991, ISBN 80-7115-008-8
 8. Kantorek Pavel: Historické okamžiky, 2000, ISBN 80-7199-051-5
 9. KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel, ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20.století. 1.vyd. Praha : Portál, 2010. 310 s. , ISBN 978-80-7367-698-8.
 10. Neff, Ondřej: Kratochvilné čtení, ilustrace: V. Renčín, 1981
 11. Ondok Josef Petr : Bereme smích vážně?, 2000, ISBN 80-86036-46-4
 12. Schneider JanŠtein:Schneiderova sbírka vtipů na židovský způsob, 2015, ISBN 978-80-7407-273-4
 13. Součková zuzana: Běh života s úsměvem, 2018, ISBN 978-80-249-3560-7
 14. Třeštík Michael: Ledaže se spletu, 2018 ISBN 9788026713142
 15. Vykoupi Libor Historie nebo hysterie? aneb Komično jako nezamýšlený důsledek intelektuální činnosti, 1992, ISBN 80-900802-3-5
 16. Werich Jan, Chromý Zdeněk: Pětsetkrát Jan Werichm 1995, ISBN 361115-412-X
 17. Žídková Anna: Úsměvy svatého Petra, 2007, ISBN 978-80-7192-948-2

Zimní semestr 2018/19

Zaměření

Cílem kurzu je prožitek sebepoznání a poznání druhých cestou humoru a získání potřeby humorně nahlížet na přirozenost lidského osudu.

Kurz je volně navazující na předchozí běhy.

Ujasníme si roli humoru a smíchu v historii a současnosti v úsilí člověka zvládat všední, běžné i mimořádné  události  a okolnosti  života  jak svého, tak bližních, i celého lidského společenství.

Nabídneme si náměty  a podněty pro péči o své psychické zdraví v kontextu celkové potřebné péče o sebe sama i druhé, zvláště blízké cestou pěstování smyslu pro humor.
Dáme si náměty  a zdroje  pramenů,  artefaktů humoru (audio a video ukázky kultury humoru).

V průběhu semestru se blíže seznámíme s historickými a současnými produkty humoru, které se u nás urodily v průběhu 100 let naší Republiky (divadlo, film, fotografie atd.).

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování studenti získají náměty a podněty pro péči o své psychické zdraví v kontextu celkové potřebné péče o sebe sama i druhé, zvláště blízké, cestou pěstování smyslu pro humor.

Obsah předmětu bude vycházet ze zájmu účastníků a jejich chutě se aktivně zapojovat. Pořadí témat po dohodě s účastníky.

Osnova

 1. Humor a humorologie: trocha teorie.
  1. Humor.
  2. Vtip a vtipnosti.
  3. Satira.
 2. Humor v naší každodennosti.
 3. Smysl pro humor jako životní styl, přístup k životu svému i druhých.
 4. Přijímání humoru jako preventivního léku na životní trable.
 5. Humor a spiritualita člověka.
 6. Humor a věk (dětský, rodinný humor).
 7. Humor a pohlaví.
  • Existuje něco jako typicky „mužský humor“ a typicky „ženský humor“?
 8. Humor a lidské slabosti.
 9. Humor a koloběh života: zrození a smrt.

Upozornění: návštěva kurzu může mít na člověka vliv, spočívající v jeho lepší až výborné náladě, která se může účastníka držet i po celý den!

Letní semestr 2017/18

Zaměření

Cílem kurzu je prožitek sebepoznání a poznání druhých cestou humoru a získání potřeby humorně nahlížet na přirozenost lidského osudu.

Kurz je volně navazující na předchozí běh.

Ujasníme si roli humoru a smíchu v historii a současnosti v úsilí člověka zvládat všední, běžné i mimořádné  události  a okolnosti  života  jak svého, tak bližních, i celého lidského společenství.
Získáte náměty  a podněty pro péči o své psychické zdraví v kontextu celkové potřebné péče o sebe sama i druhé, zvláště blízké cestou pěstování smyslu pro humor.

Získáte náměty  a zdroje  pramenů,  artefaktů humoru (audio a video ukázky kultury humoru).

Osnova

 1. O humoru vědecky (odlehčeně).
 2. Humor a hygiena našeho života 2
  • Selfmanagement smyslu pro humor jako cesta potvrzení smyslu života.
 3. Humor a umění 3.
  • Humor ve filmové tvorbě posledních 50-ti let.
 4. Humor a politika 1.
  • Humor.
  • Vtip a vtipnosti.
  • Satira.
 5. Humor a svět byznysu a reklamy.
  • Humor  jako součást reklamního přehánění, nadsázky.
 6. Náboženství a víra v humorném pojetí.
 7. Humor a pohlaví.
  • Existuje něco jako typicky „mužský humor“ a typicky „ženský humor“?
 8. Humor na pomezí 1 –  černý humor.
  • Šibeniční humor.
 9. Humor na pomezí 2 – lidské slabosti a smrt.

Zimní semestr 2017/18

Zaměření předmětu

Cílem kurzu je prožitek sebepoznání a poznání druhých cestou humoru a získání potřeby humorně nahlížet na přirozenost lidského osudu.

Kurz je volně navazující na předchozí běh.

Ujasníme si roli humoru a smíchu v historii a současnosti v úsilí člověka zvládat všední, běžné i mimořádné  události  a okolnosti  života  jak svého, tak bližních, i celého lidského společenství.

Nabídneme si náměty  a podněty pro péči o své psychické zdraví v kontextu celkové potřebné péče o sebe sama i druhé, zvláště blízké cestou pěstování smyslu pro humor.
Dáme si náměty  a zdroje  pramenů,  artefaktů humoru (audio a video ukázky kultury humoru).

V průběhu semestru se blíže seznámíme s historickými a současnými produkty humoru, které se urodily na britských ostrovech (divadlo, film, televizní a internetová produkce , reklama).

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování studenti získají náměty a podněty pro péči o své psychické zdraví v kontextu celkové potřebné péče o sebe sama i druhé, zvláště blízké, cestou pěstování smyslu pro humor.

Obsah předmětu bude vycházet ze zájmu účastníků a jejich chutě se aktivně zapojovat. Pořadí témat po dohodě s účastníky.

Obsah předmětu

 1. Humor a umění III.
  • Humor ve výtvarném umění dříve a dnes.
  • Humor a žánrová fotografie.
 2. Humor a svět práce, profesní humor.
 3. Humor a politika I.
  • Humor.
  • Vtip a vtipnosti.
  • Satira.
 4. Humor a svět byznysu a reklamy.
  • Humor  jako součást reklamního přehánění, nadsázky.
 5. Humor a právo.
 6. Náboženství a víra v humorném pojetí.
 7. Humor a věk (dětský, rodinný humor).
 8. Humor a pohlaví.
  • Existuje něco jako typicky „mužský humor“ a typicky „ženský humor“?
 9. Humor na pomezí 1 – černý humor.
  • Šibeniční humor.
 10. Humor na pomezí 2 – lidské slabosti a smrt.
 11. Humor a patologie mezilidských vztahů.
  • Vtipy se sexuálním podtextem jako forma sexuálního obtěžování.
  • Humor v oplzlých a sexuálních kontextech.
 12. Humor a hygiena našeho života II.
  • Selfmanagement  smyslu  pro humor  jako cesta  potvrzení   smyslu života.

Letní semestr 2016/17

Zaměření předmětu

Cílem kurzu je prožitek sebepoznání a poznání druhých cestou humoru a získání potřeby humorně nahlížet na přirozenost lidského osudu.

Kurz je volně navazující na předchozí běh.

Ujasníme si roli humoru a smíchu v historii a současnosti v úsilí člověka zvládat všední, běžné i mimořádné  události  a okolnosti  života  jak svého, tak bližních, i celého lidského společenství.

Získáte náměty  a podněty pro péči o své psychické zdraví v kontextu celkové potřebné péče o sebe sama i druhé, zvláště blízké cestou pěstování smyslu pro humor.
Získáte náměty  a zdroje  pramenů,  artefaktů humoru (audio a video ukázky kultury humoru).

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování studenti získají náměty a podněty pro péči o své psychické zdraví v kontextu celkové potřebné péče o sebe sama i druhé, zvláště blízké, cestou pěstování smyslu pro humor.

Obsah předmětu

 1. Humor a umění II.
  • Kreslený humor; tradice kresleného humoru; komiksy.
  • Humor na celuloidu 1.
  • Humor a  fotografie.
 2. Humor a politika I.
  • Humor.
  • Vtip a vtipnosti.
  • Satira.
 3. Humor a svět byznysu a reklamy.
  • Humor  jako součást reklamního přehánění, nadsázky.
 4. Humor a právo.
 5. Náboženství a víra v humorném pojetí.
 6. Humor a pohlaví.
  • Existuje něco jako typicky „mužský humor“ a typicky „ženský humor“?
 7. Humor na pomezí 1 – černý humor.
  • Šibeniční humor.
 8. Humor na pomezí 2 – lidské slabosti a smrt.
 9. Humor a patologie mezilidských vztahů.
  • Vtipy se sexuálním podtextem jako forma sexuálního obtěžování.
  • Humor v oplzlých a sexuálních kontextech.
 10. Humor a hygiena našeho života II.
  • Selfmanagement  smyslu  pro humor  jako cesta  potvrzení   smyslu života.

Zimní semestr 2016/17

Zaměření předmětu

Cílem kurzu je prožitek sebepoznání a poznání druhých cestou humoru a získání potřeby humorně nahlížet na přirozenost lidského osudu.

 1. Ujasníme si roli humoru a smíchu v historii a současnosti v úsilí člověka zvládat všední, běžné i mimořádné  události  a okolnosti  života  jak svého, tak bližních, i celého lidského společenství.
 2. Získáte náměty  a podněty pro péči o své psychické zdraví v kontextu celkové potřebné péče o sebe sama i druhé, zvláště blízké cestou pěstování smyslu pro humor.
 3. Získáte náměty  a zdroje  pramenů,  artefaktů humoru (audio a video ukázky kultury humoru).

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování studenti získají náměty a podněty pro péči o své psychické zdraví v kontextu celkové potřebné péče o sebe sama i druhé, zvláště blízké, cestou pěstování smyslu pro humor.

Obsah předmětu

 1. Humor, jeho pojetí a definice (Úvod do anatomie a fyziologie humoru).
  1. Humor, smích a komično groteskno a jeho deriváty.
  2. Komika konfrontace a citu.
 2. Humor, člověk a kvalita života.
  1. Humor, smích a lidské zdraví.
  2. Léčebně preventivní moc humoru.
  3. Katarzní funkce smíchu.
 3. Humor a mezilidské vztahy.
  1. Humor jako způsob posilování sounáležitosti.
  2. Smích jako důkaz akceptace jednání.
  3. Smích jako vyjádření převahy.
  4. Situační humor.
 4. Humor a umění.
  1. Kreslený humor; tradice kresleného humoru; komiksy.
  2. Humor na prknech, jež znamenají svět.
  3. Humor na celuloidu.
  4. Humor a  fotografie.
 5. Humor a politika.
  1. Humor.
  2. Vtip a vtipnosti.
  3. Satira.
 6. Humor a svět byznysu a reklamy.
  1. Humor  jako součást reklamního přehánění, nadsázky.
 7. Humor a právo.
 8. Náboženství a víra v humorném pojetí.
 9. Humor a pohlaví.
  1. Existuje něco jako typicky „mužský humor“ a typicky „ženský humor“?
 10. Humor na pomezí 1 – černý humor.
  1. Šibeniční humor.
 11. Humor na pomezí 2 – lidské slabosti a smrt.
 12. Humor a patologie mezilidských vztahů.
  1. Vtipy se sexuálním podtextem jako forma sexuálního obtěžování.
  2. Humor v oplzlých a sexuálních kontextech.
 13. Humor a hygiena našeho života.
  1. Selfmanagement  smyslu  pro humor  jako cesta  potvrzení   smyslu života.