U032 Rodina a partnerské vztahy v proměnách doby

Vyučující

Mgr. Zdena Novotná, Ph.D.

Zaměření předmětu

Problematika vztahů a rodiny v současné době. Vychází především z poznatků kulturologie, sociologie, sociální antropologie a také psychologie. Středem pozornosti jsou nové trendy, vliv tendencí globalizace, moderních technologií, stále intenzivnější interakce mezi lidmi z nejrůznějších světových regionů.

Výstupy z učení

Účastníci budou znát vývoj instituce manželství a rodiny, jejich místo v současné společnosti.

Obsah

Tematické okruhy

 1. Úvod: Role muže a ženy dnes, vztahy, rodina a její formy.
 2. Vybrané kapitoly z historie a současnosti: Kulturní souvislosti manželství v evropské společnosti a křesťanství.
 3. Charakteristika vlivu náboženství jako kulturního faktoru ovlivňujícího manželství.
 4. Manželství a rodina: Aktuální společenské trendy.
 5. O čem se mluví: Fenomén singles, „zelené vdovy“, gender, dilema: kariéra vs. rodina.
 6. Vztahové problémy a rozvody.
 7. Společenské menšiny, homosexuální svazky.
 8. Jsou manželství a tradiční rodina v krizi?
 9. Diskuze: Osobní pohled, subjektivní životní zkušenosti.
 10. Shrnutí: Problematika změn v manželství a rodině.

Doporučená literatura

 • Hasmanová Marhánková, J. – Kreidl, M. (2012). Proměny partnerství. Životní dráhy a partnerství v české společnosti. Praha: SLON.
 • Klimeš, J. (2005). Partneři a rozchody. Praha: Portál.
 • Hamplová, D. – Pikálková S. – Rychtaříková, J. (2003). České ženy: Vzdělání, partnerství, reprodukce a rodina. Praha: Sociologický ústav AV ČR.
 • Matějček, Z. (2003). Co děti nejvíce potřebují. Praha: Portál.
 • Bauman, Z. (2000). Globalizace. Důsledky pro člověka. Praha: Mladá fronta.
 • Fialová L. a kol. (2000). Představy mladých lidí o manželství a rodičovství. Praha: SLON.
 • Možný, I. (1999). Česká rodina v době pozdní modernity. Brno: Sociální studia.
 • Šulová, L. (1995). Jak učit výchovu k manželství a rodičovství? Praha: Grada Publishing.