U032 Kurz tvůrčího psaní

Vyučující

Ing. Aleš Kocourek (e-mail: ales.kocourek.nera@seznam.cz)

Zaměření předmětu

Předmět je určen všem, kteří chtějí proniknout do tajů tvůrčího psaní, zjistit, co to obnáší napsat a případně vydat knihu, i těm, kteří chtějí uchovat v písemné podobě vlastní vzpomínky pro své nejbližší, formou rodové kroniky.

Nejsou vyžadovány žádné speciální znalosti či dovednosti, zúčastnit se mohou i začátečníci s chutí zkusit něco nového. Předpokladem je jen zájem o tvůrčí psaní a ochota plnit domácí úkoly. Náplní bude trocha základní teorie, zejména však budou frekventanti pracovat prakticky – rozvíjet kreativitu a slovní zásobu, vypracovávat vlastní texty. Při výuce se střídá kratší výkladová část s praktickou činností, kde studenti pracují s vlastními texty.

Výsledky učení

Cílem výuky předmětu je přispět k rozvoji schopností tvořivě psát. Při nácviku tvorby textů jde o rozvoj dovedností písemně vyjadřovat své myšlenky, promítnout do nich své citové rozpoložení za využití vhodných jazykových prostředků, obrazotvornosti, logického myšlení, zážitků, zkušeností, smyslových vjemů a dalších.

Osnova

 1. Co nás vede ke tvůrčímu psaní? A co to je?
 2. Kde hledat náměty a jak s nimi pracovat?
 3. Jak a kdy psát, rituály, možnosti a bloky v nás.
 4. Časté chyby začátečníků, ale i těch zkušenějších.
 5. Co budeme psát? Povídku, román, kroniku rodu?
 6. Dialogy postav, způsob vyjadřování.
 7. Postavy a vzpomínky na ně?
 8. Začátek a konec, dějový oblouk, zápletky.
 9. Psaní podle skutečnosti či autorská fikce?
 10. Forma textu – vypravěč či něco jiného?
 11. Kontrolujeme sami sebe, chyb jako máku.
 12. Jaký je život knihy a jak vzniká?
 13. Představujeme svoji práci ostatním.