U032 Psychomotorikou ke zdravé mysli 2

Vyučující

PaedDr. Ivana Schmidtová (e-mail: ivana.schmidtova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz využívá znalostí paměťových technik ke kvalitativně vyššímu rozvoji procesů myšlení a tím připravuje mysl na lepší výkony. Psychomotorické aktivity posilují sociální vazby a sebevědomí seniorů.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování předmětu se prohloubí schopnost ovlivňovat mysl, zlepší se pozornost a soustředění seniorů.

Studenti dokáží využívat psychomotoriky pro duševní zdraví a jsou schopni pozitivně ovlivňovat své okolí.

Osnova

 1. Úvod do předmětu, seznamovací hry.
 2. Akrostikum, využití techniky pro zapamatování pojmů.
 3. Technika loci, psychomotorické hry v místnosti.
 4. Týmové hry pro rozvoj komunikace.
 5. Metoda kategorizace.
 6. Skupinové hry pro rozvoj spolupráce.
 7. O – A metoda 1.
 8. O – A metoda 2.
 9. Paměťové mapy.
 10. Psychomotorické hry v přírodě 1.
 11. Psychomotorické hry v přírodě 2.
 12. Turnaj v pétanque.
 13. Závěr, hodnocení.