U032 Psychomotorikou ke zdravé mysli 1

Vyučující

PaedDr. Ivana Schmidtová (e-mail: ivana.schmidtova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Prostřednictvím psychomotorických her a programů pozitivně ovlivňovat procesy myšlení, zdokonalovat rozumové schopnosti a paměť, rozvíjet sociální vazby, posilovat sebevědomí studentů a zvyšovat jejich uspokojení ze života.

Výuka je vhodná pro studenty, kteří si dokáží hrát i v seniorském věku.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování předmětu se schopnost pozitivně ovlivňovat mysl stane součástí životního stylu studentů. Studenti získají základní povědomí o významu psychomotoriky pro duševní zdraví a budou schopni tyto vědomosti a dovednosti využít v běžném životě.

Osnova

 1. Úvod do předmětu, seznamovací hry.
 2. Psychomotorické hry zaměřené na rozvoj paměti a kognitivních funkcí.
 3. Kreativní mysl.
 4. Psychomotorické hry pro skupinové řešení 1.
 5. Psychomotorické hry pro skupinové řešení 2.
 6. Psychomotorické hry pro skupinové řešení 3.
 7. O – A metoda aneb Kocouří cviky 1.
 8. O – A metoda aneb Kocouří cviky 2.
 9. O – A metoda aneb Kocouří cviky 3.
 10. Psychomotorické strukturované hry 1.
 11. Psychomotorické strukturované hry 2.
 12. Psychomotorické strukturované hry 3.
 13. Závěr, hodnocení.