U030 Píšeme rodovou kroniku

Vyučující

Ing. Aleš Kocourek (e-mail: ales.kocourek.nera@seznam.cz)

Zaměření

Kurz reaguje na stále vzrůstající zájem o genealogii a je určen všem, kteří se o rodinnou historii zajímají, ale i těm, kteří teprve začínají a chtěli by si sestavit rodokmen a sepsat historii vlastního rodu.

Volně navazuje na kurz U018 Na rodokmen internetem aneb počítačová genealogie v praxi a kurzy U008 a U009 kurent, švabach a fraktura, bere v potaz jak účast začátečníků, tak i pokročilých zájemců o genealogii.

V průběhu kurzu se  účastníci dozví, v jakých archivních pramenech a fondech mohou po předcích pátrat, aby vznikl základ budoucí rodové kroniky,  a rodokmenu včetně.

Kurz je jednosemestrální, obsahuje 13 lekcí po 2 hodinách. Součástí každé lekce je volná lektorem moderovaná diskuse, ve které účastníci kurzu mohou pokládat na lektora otázky které je tíží, se kterými potřebují pomoci. Diskuse je vedena tak, aby se do ní zapojili všichni zúčastnění.

Výstupy z učení

Absolventi kurzu budou schopni zpracovat rodokmen své rodiny včetně sepsání kroniky rodu

Obsah

 1. Opakujeme genealogii – Jak se jmenujeme, odkud jsme, jak hledat? Co máme doma?
 2. Opakujeme genealogii – Jak hledat v matrikách a nematričních záznamech hromadné povahy?
 3. Opakujeme genealogii – Jak hledat v kronikách, časopisech, webu?
 4. Opakujeme genealogii – přímá linie, rozrod, nebo vývod? Do jaké hloubky půjdeme?
 5. Prozkoumáme zkušenosti a tvorbu jiných, seznámíme se s dostupnými kronikami rodu na webu.
 6. Zpracování a roztřídění nalezených dat a fotografií, matriční záznamy.
 7. Určíme a zpracujeme časovou postoupnost dat a to nejen z hlediska genealogického, ale též s ohledem na společnost, počasí, nemocnost.
 8. Zohledníme ukotvení v místě a čase, dějiny místa života našich předků.
 9. Zapojme do zrodu kroniky příbuzné a rodinné známé, víc hlav víc ví!
 10. Kronika – Tištěné slovo nebo webová stránka? Co je lepší?
 11. Kronika – Jak začít psát knihu, fáze psaní knihy, formát kroniky.
 12. Kronika – Je možné napsat knihu ve Wordu? Knihu či brožuru?
 13. Kronika – Jak vydat rodovou kroniku? Kdo nám ji vytiskne a jak?