U029 Dějiny filmu 1

Vyučující 

Ing. Pavel Michalik (e-mail: pavel.michalik@vse.cz)

Zaměření předmětu

Předmět prostřednictvím řady filmových ukázek seznamuje se stručnou historií kinematografie, s jednotlivými formami a druhy filmového vyprávění. V historickém kontextu ukazuje způsob práce jednotlivých evropských a amerických tvůrců, vysvětluje historické kontexty současné dominance americké produkce a odlišnosti produkce evropské.

Předmět je otevřen novým studentům i studentům z předešlých semestrů Historie filmu, kteří ještě úvodní předmět neabsolvovali.

Výuka začíná 24. 9. 2019 a probíhá každých 14 dní (11:00-14:15) dle rozpisu. Mimo to je přidaná hodina 1. 10. 2019 (jen 90 min.) v čase 12:45-14:15.

Série přednášek je úvodním předmětem do studia historie filmu. V následujících semestrech na úvodní kurz navazuje cyklus přednášek věnovaný jednomu konkrétnímu období:
Dějiny filmu 2 – Československá nová vlna – 60. léta 20. století
Dějiny filmu 3 – Evropská a Asijská kinematografie 50. – 70. léta 20. století
Dějiny filmu 4 – Nový Hollywood – 60. – 70. léta 20. století
Dějiny filmu 5 – Expresionismus a Impresionismus ve filmu – 20. léta 20. století

Výsledky učení
Po úspěšném absolvování se budou studenti orientovat v základních formách filmové řeči a jednotlivých směrech a obdobích kinematografie. Budou chápat historické i umělecké důvody, které vedou k používání jednotlivých výrazových forem (prostředků) v audiovizuálním díle.

Obsah

  1. 24. 9. 2019: Vznik filmu, technické předpoklady. Lumieři. Edison, triky, počátky kinematografie. 10. léta němý film- Evropa a Amerika.
  2. 1. 10. 2019, 12:45-14:15: 20. léta – Klasický Hollywood,dokumentární filmy.
  3. 8. 10. 2019: 20. léta – impresionismus a expresionismus,Sovětská montážní škola, Surrealismus, cinema pur, dada – Buňuel, Dali.
  4. 22. 10. 2019: 30. a 40. léta – zvukový film, politický film, poetický realismus, Wells a Ozu, 2. světová válka, zánik malých studií v Evropě, dominance Hollywoodu- Hitchock
  5. 5. 11. 2019: 50. – 80. léta Hollywood, nový Hollywood.
  6. 19. 11. 2019: 50. léta – neorealismus italského filmu.
  7. 3. 12. 2019: 60. léta – Evropa – Nové vlny (francouzská a česká), 80. léta – počátek tisíciletí -globální film kultura.