U029 Cestování a toulky po Čechách a na Slovensku 5

Vyučující 

Ing. Tomáš Löster, Ph.D. (e-mail: tomas.loster@vse.cz)

Zaměření předmětu

Předmět seznamuje posluchače s různými městy a kraji v Čechách, na Slovensku a v dalších vybraných státy Evropy. Posluchač se kromě stručné informace o dané lokalitě dozví, jak jsou v různých městech provozovány systémy veřejné dopravy, jak je financována a technicky zabezpečována. Pozornost bude věnována všem typům dopravy, tj. železniční, silniční, atd. Povídání bude zaměřeno na města a turistické oblasti od západu Čech až po východ Slovenska. Podána bude i stručná informace o historii lokality a to i s ohledem na veřejnou dopravu. Posluchači se taktéž dozví, jak vyhledávat spojení mezi různými místy, jízdní řády v městské, meziměstské, dálkové či mezistátní dopravě, jak optimalizovat spojení s ohledem na různé aspekty, včetně místních zvyklostí.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 • Cestovat ve vybraných městech a lokalitách v Čechách a na Slovensku, využívat jejich systém veřejné dopravy, včetně historie, fotografií, místních zajímavostí a specialit atd.
 • V rámci předmětu budou popsána zajímavá turistická místa dostupná veřejnou dopravou.
 • Zvládat základní pravidla orientace ve vyhledávání spojení v městské, meziměstské a mezistátní dopravě podle vybraných parametrů.
 • Zvládat orientaci a nákup jízdenek veřejné dopravy.

Obsah předmětu

 1. Aktuality z krajů.
 2. Aktuality z krajů.
 3. Aktuality z krajů.
 4. Cestování po Čechách a Moravě.
 5. Cestování po Čechách a Moravě.
 6. Cestování po Čechách a Moravě.
 7. Cestování po Čechách a Moravě.
 8. Cestování po Slovensku.
 9. Cestování po Slovensku.
 10. Cestování po Slovensku.
 11. Cestování po Maďarsku.
 12. Cestování po Maďarsku.
 13. Vánoce v ČR.