U029 Rozvoj kreativity 3

Vyučující 

Mgr. Markéta Černá

Zaměření předmětu

Semináře volně navazují na předchozí kurzy Rozvoj kreativity 1,2, prohlubují a rozšiřují praktické zkušenosti s arteterapeutickými technikami, které slouží jako psychohygiena a s jejichž pomocí se můžeme dostat do lepšího kontaktu s vlastní kreativitou a poznat sami sebe. Absolvování kurzu Rozvoj kreativity 1 není nutnou podmínkou, ale je nespornou výhodou. Kurz je vhodný pro zájemce, kteří mají chuť se výtvarně vyjadřovat, zejména malbou vnitřně se ztišit a občas nahlédnout do vlastního nitra.

Výsledky učení

Kromě několika uměleckých výtvorů vám zůstane spousta zážitků a nových dovedností, jak žít šťastně a přistupovat tvořivě k vlastnímu životu. Osvojíte si také nové výtvarné techniky a získáte inspiraci pro vlastní tvorbu.

Obsah

 1. Úvod do předmětu. Co budeme tvořit, čím a jak.
 2. Malba štětcem. Uvolnění ruky. Volné křivky. Rytmus barev. Paleta života. Propojení s příběhem.
 3. Příběh a jak ho vyprávět. Komiksové zpracování příběhu s využitím storyboardu.
 4. Monochromatická malba štětcem – příroda. Propojení s poezií.
 5. Téma „RUCE“ ve výtvarné tvorbě. Oslava ruky jako prvního výtvarného nástroje. Volná tvorba na toto téma.
 6. Základy  krajinomalby.
 7. Výtvarné vyjádření chuti a haptické zkušenosti. Propojení s poezií.
 8. Aktivní imaginace na téma louka a potok a následné výtvarné zpracování.
 9. Aktivní imaginace na téma hora a následné výtvarné zpracování.
 10. Téma bezpečí. Ochranná archetypální bytost. Koláž. Maska. Bezpečí kontra nebezpečí.
 11. Moje místo. Aktivní imaginace a následné výtvarné zpracování.
 12. Koncept krásy. Kýč. Kulturní pojetí krásy.
 13. Uzavření celého semestru. Společná reflexe. Závěrečné společné dílo.