U029 Dějiny filmu 3 – Významní evropští a asijští filmoví tvůrci 50 – 70. let 20. století

Vyučující 

Ing. Pavel Michalik (e-mail: pavel.michalik@vse.cz)

Letní semestr 2021/2022

Zaměření předmětu

Předmět prostřednictvím řady filmových ukázek seznamuje s významnými tvůrci 50. – 70. let Evropské a asijské kinematografie.
Přednášky jsou částečně věnovány konkrétnímu autorovi, jsou doprovázeny filmovými ukázkami jeho děl a jedním jeho celovečerním filmem dle rozpisu dále.

Předmět je otevřen novým studentům i studentům z předešlých semestrů Historie filmu, kteří ještě tento předmět neabsolvovali.

Přednášky probíhají v 1x za 14 dní v liché týdny roku v čase 9:15-12:30, s jednou výjimkou 1. týdne 15. 2. 2022, kdy bude přednáška jen v čase 9:00-10:20. Celkem je tedy 7 lekcí (6x 195 min + 1x90min).

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování se budou studenti orientovat v tvorbě a vyprávěcích postupech významných tvůrců filmové historie minulého století.

Obsah předmětu

 1. Andrej Tarkovskij.
 2. Stalker (1979).
 3. Ingmar Bergman – Persona (1966).
 4. Luis Buňuel – Přízrak svobody (1974).
 5. Michelangelo Antonioni – Noc (1961).
 6. J. L.Godard -Banda pro sebe (1964).
 7. Akira Kurosawa – Rašamón (1950).

Zimní semestr 2021/2022

Zaměření předmětu

Předmět prostřednictvím řady filmových ukázek seznamuje s významnými tvůrci 50. – 70. let Evropské a asijské kinematografie.
Přednášky jsou částečně věnovány konkrétnímu autorovi, jsou doprovázeny filmovými ukázkami jeho děl a jedním jeho celovečerním filmem dle rozpisu dále.

Předmět je otevřen novým studentům i studentům z předešlých semestrů Historie filmu, kteří ještě tento předmět neabsolvovali.

Přednášky probíhají 1x za 14 dní v čase 9:15-12:30, s jednou výjimkou 6. týdne (30. 11. 2021), kdy bude přednáška jen v čase 9:15-11:45. Celkem je tedy 7 lekcí (6x 195 min + 1x90min).

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování se budou studenti orientovat v tvorbě a vyprávěcích postupech významných tvůrců filmové historie minulého století.

Obsah předmětu

 1. Ingmar Bergman – Persona (1966).
 2. Luis Buňuel – Přízrak svobody (1974).
 3. Michelangelo Antonioni – Noc (1961).
 4. J. L. Godard -Banda pro sebe (1964).
 5. Akira Kurosawa – Rašamón (1950).
 6. Andrej Tarkovskij (pouze 2 vyučovací hodiny).
 7. Stalker (1979).

Letní semestr 2020/21

Zaměření předmětu

Předmět prostřednictvím řady filmových ukázek seznamuje s významnými tvůrci 50. – 70. let Evropské a asijské kinematografie.
Přednášky jsou částečně věnovány konkrétnímu autorovi, jsou doprovázeny filmovými ukázkami jeho děl a jedním jeho celovečerním filmem dle rozpisu dále.

Předmět je otevřen novým studentům i studentům z předešlých semestrů Historie filmu, kteří ještě tento předmět neabsolvovali.

Přednášky probíhají v 1x za 14 dní v liché týdny roku v čase 9:15-12:30, s jednou výjimkou 1. týdne 15. 2. 2022, kdy bude přednáška jen v čase 9:00-10:20. Celkem je tedy 7 lekcí (6x 195 min + 1x90min).

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování se budou studenti orientovat v tvorbě a vyprávěcích postupech významných tvůrců filmové historie minulého století.

Obsah předmětu

 1. Andrej Tarkovskij.
 2. Stalker (1979).
 3. Ingmar Bergman – Persona (1966).
 4. Luis Buňuel – Přízrak svobody (1974).
 5. Michelangelo Antonioni – Noc (1961).
 6. J. L.Godard -Banda pro sebe (1964).
 7. Akira Kurosawa – Rašamón (1950).

Letní semestr 2019/20

Zaměření předmětu

Předmět prostřednictvím řady filmových ukázek seznamuje se stručnou historií
kinematografie Československé nové vlny a jejími „známějšími autory“.

Přednášky, věnované vždy konkrétnímu autorovi, jsou spojeny s filmovými projekcemi dle přehledu níže.

Předmět je otevřen novým studentům i studentům z předešlých semestrů Historie filmu, kteří ještě tento předmět neabsolvovali.

Přednášky probíhají v čase 11:00-14:15, s jednou výjimkou 12.5 v čase 11:00-12:15.

Výsledky učení

o úspěšném absolvování se budou studenti orientovat v tvorbě a vyprávěcích postupech významných tvůrců filmové historie minulého století.

Obsah předmětu

 1. 18. 2. 2020: Jan Němec – Démanty noci (1964)
  1. Zlatá šedesátá – E17
  2. Čas slunce a růží (1968)
  3. Proudy lásku odnesou (1969)
 2. 3. 3. 2020: Věra Chytilová – Sedmikrásky (1966)
  1. Zlatá šedesátá – E05
  2. Strop (1962)
 3. 17. 3. 2020: Ivan Passer – Intimní osvětlení (1965)
  1. Zlatá šedesátá – E26
  2. Fádní odpoledne (1964)
 4. 31. 3. 2020: Juraj Jakubisko – Zbehovia a pútníci (1968)
  1. Zlatá šedesátá – E22
  2. Čekají na Godota (1966)
 5. 14. 4. 2020: Juraj Herz – Straka v Hrsti (1983)
  1. Zlatá šedesátá – E03
  2. Sběrné surovosti (1965)
 6. 28. 4. 2020: Jaromil Jireš – Křik – (1963)
  1. Zlatá šedesátá II – E12
  2. Hra na krále (1967)
  3. Strejda (1959)
  4. Sál ztracených kroku (1960)
 7. 12. 5. 2020: Nová vlna v klatbě kompromisu – TV záznam pořadu „Těžká léta ČS filmu“ (Tomáš Hanák, Jan Lukeš)

Zimní semestr 2019/20

Zaměření předmětu

Předmět prostřednictvím řady filmových ukázek seznamuje se stručnou historií kinematografie, s jednotlivými formami a druhy filmového vyprávění. V historickém kontextu ukazuje způsob práce jednotlivých evropských a amerických tvůrců, vysvětluje historické kontexty současné dominance americké produkce a odlišnosti produkce evropské.

Předmět je otevřen novým studentům i studentům z předešlých semestrů Historie filmu, kteří ještě úvodní předmět neabsolvovali.

Výuka začíná 24. 9. 2019 a probíhá každých 14 dní (11:00-14:15) dle rozpisu. Mimo to je přidaná hodina 1. 10. 2019 (jen 90 min.) v čase 12:45-14:15.

Série přednášek je úvodním předmětem do studia historie filmu. V následujících semestrech na úvodní kurz navazuje cyklus přednášek věnovaný jednomu konkrétnímu období:
Dějiny filmu 2 – Československá nová vlna – 60. léta 20. století
Dějiny filmu 3 – Evropská a Asijská kinematografie 50. – 70. léta 20. století
Dějiny filmu 4 – Nový Hollywood – 60. – 70. léta 20. století
Dějiny filmu 5 – Expresionismus a Impresionismus ve filmu – 20. léta 20. století

Výsledky učení
Po úspěšném absolvování se budou studenti orientovat v základních formách filmové řeči a jednotlivých směrech a obdobích kinematografie. Budou chápat historické i umělecké důvody, které vedou k používání jednotlivých výrazových forem (prostředků) v audiovizuálním díle.

Obsah

 1. 24. 9. 2019: Vznik filmu, technické předpoklady. Lumieři. Edison, triky, počátky kinematografie. 10. léta němý film- Evropa a Amerika.
 2. 1. 10. 2019, 12:45-14:15: 20. léta – Klasický Hollywood,dokumentární filmy.
 3. 8. 10. 2019: 20. léta – impresionismus a expresionismus,Sovětská montážní škola, Surrealismus, cinema pur, dada – Buňuel, Dali.
 4. 22. 10. 2019: 30. a 40. léta – zvukový film, politický film, poetický realismus, Wells a Ozu, 2. světová válka, zánik malých studií v Evropě, dominance Hollywoodu- Hitchock
 5. 5. 11. 2019: 50. – 80. léta Hollywood, nový Hollywood.
 6. 19. 11. 2019: 50. léta – neorealismus italského filmu.
 7. 3. 12. 2019: 60. léta – Evropa – Nové vlny (francouzská a česká), 80. léta – počátek tisíciletí -globální film kultura.