U027 Cestování a toulky po Čechách a na Slovensku 3

Vyučující

Ing. Tomáš Löster, Ph.D. (e-mail: tomas.loster@vse.cz)

Zaměření předmětu

Předmět seznamuje posluchače s různými městy a kraji v Čechách, na Slovensku a v dalších vybraných státy Evropy. Posluchač se kromě stručné informace o dané lokalitě dozví, jak jsou v různých městech provozovány systémy veřejné dopravy, jak je financována a technicky zabezpečována. Pozornost bude věnována všem typům dopravy, tj. železniční, silniční, atd. Povídání bude zaměřeno na města a turistické oblasti od západu Čech až po východ Slovenska. Podána bude i stručná informace o historii lokality a to i s ohledem na veřejnou dopravu. Posluchači se taktéž dozví, jak vyhledávat spojení mezi různými místy, jízdní řády v městské, meziměstské, dálkové či mezistátní dopravě, jak optimalizovat spojení s ohledem na různé aspekty, včetně místních zvyklostí.

Výsledky studia

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 • Cestovat ve vybraných městech a lokalitách v Čechách a na Slovensku, využívat jejich systém veřejné dopravy, včetně historie, fotografií, místních zajímavostí a specialit atd.
 • V rámci předmětu budou popsána zajímavá turistická místa dostupná veřejnou dopravou.
 • Zvládat základní pravidla orientace ve vyhledávání spojení v městské, meziměstské a mezistátní dopravě podle vybraných parametrů.
 • Zvládat orientaci a nákup jízdenek veřejné dopravy.

Obsah předmětu

 1. Šumava I.
 2. Šumava II.
 3. Šumava III.
 4. Slovensko I.
 5. Slovensko II.
 6. Slovensko III.
 7. Slovensko IV.
 8. Morava I.
 9. Morava II.
 10. Morava III.
 11. Morava IV.
 12. Krkonoše.
 13. Vánoce a Vánoční trhy v různých městech ČR a SR.