U024 Reálie Latinské Ameriky – Indiánské kultury střední Ameriky

Vyučující

PhDr. Olga Vilímková, Ph.D. (e-mail: olga.vilimkova@vse.cz)

Od roku 1995 jezdí do Peru jako průvodkyně CK Adventura a CK Latintour.

 • Rok 2001 strávila v indiánské vesnici Pucamarca v Andách, kde pracovala jako dobrovolná učitelka peruánské státní ZŠ a bydlela v místní rodině.
 • Autorka výstav o životě indiánů v Peru (také spoluautorka výstavy v Náprstkově muzeu o současných obřadech indiánů Mexika a Peru).
 • Poskytla besedy (přes 500) o životě indiánů v Andách – ve školách, knihovnách, divadlech a v rozhlasových a televizních pořadech.
 • Autorka knih
  • Učitelkou v Peru,
  • Peru děti Inků.

Zaměření předmětu

Kurz je určen zájemcům o indiánské národy a kultury v historii a v současnosti.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou mít studenti přehled o dějinách a kultuře slavných indiánských národů střední Ameriky.

Obsah předmětu

 1. Původní obyvatelé Ameriky – osídlování kontinentu;
  Olmékové: „mateřská kultura“ Mezoameriky, obří hlavy a další plastiky, zemědělství.
 2. Velkolepé město Teotihuacán, význam obsidiánu, vliv Teotihuacánu v Mezoamerice.
 3. Národ Toltéků, monumentální města, mýty o bohu i slavném panovníku Quetzalcóatlovi, vliv pověsti o návratu Quetzalcóatla v době dobývání regionu Španěly. „New age“ – módní „toltécká“ filozofie dnes.
 4. Výjimečná architektura města El Tajín; rituál míčové hry.
 5. Město Monte Albán, kultura Zapotéků a Mixtéků; mixtécké kodexy.
 6. Aztékové: původ a dějiny národa, dobyvačné války, vznik říše.
 7. Aztékové: velkolepé stavitelství, květinové zahrady, výchova a vzdělávání, poezie, náboženství včetně krvavých rituálů.
 8. Mayové – historie slavných městských států, aliance a rozpory.
 9. Mayové: velkolepá města, známí panovníci, stavitelství – města pyramid, vyvýšené silnice, sochařství a malířství.
 10. Mayové: astronomie, záznamy historie a času, kalendáře, mayské kodexy, záznamy historie.
 11. Další původní indiánské národy střední Ameriky.
 12. Odkaz starobylých říší a život původních národů dnes, např. význam kalendářů a posvátných textů pro Maye, svébytný způsob vzdělávání u Mayů dnes.
 13. Odkaz slavných původních obyvatel: indiánské jazyky, živé tradice, kroje, tance, každodenní i slavnostní rituály.

Literatura

 • OPATRNÝ, J.: Amerika v proměnách staletí. Praha. Libri. 1998. ISBN 80-85983-42-7.
 • COE, M., SNOW,D., BENSON, E.Svět předkolumbovské Ameriky. Praha: Knižní klub Balios, 1997. ISBN 80-7176-519-8.
 • VILÍMKOVÁ, O. Mayové: Guatemala: transformace indiánské společnosti od 60. let XX. století do současnosti. Praha, Česká rozvojová organizace ve spolupráci s nakl. Smart Press, 2014. ISBN 978-80-87049-77-8.