U021 Účetnictví a daňová evidence živnostníka 1

Vyučující

 • Ing. Monika Randáková, Ph.D. (katedra finančního účetnictví a auditingu, e-mail: randakm@vse.cz)

Forma výuky
Kombinace přednášky a cvičení.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit se s podnikáním drobného živnostníka, který poskytuje služby nebo nakupuje a prodává zboží. Prakticky se naučit vést daňovou evidenci a účetnictví. Cílem kurzu není výklad daňových a účetních předpisů. Kurz je určen pro všechny posluchače Univerzity třetího věku bez vstupních požadavků.

Osnova kurzu

 1. Vymezení pojmu individuální podnikatel (živnostník) a jeho evidenční povinnosti.
 2. Předmět podnikání – nákup a prodej zboží, poskytování služeb.
 3. Vymezení pojmu daňová evidence a její legislativní úprava.
 4. Vedení evidence na peněžní bázi (peněžní příjmy a peněžní výdaje, daňové příjmy a daňové výdaje).
 5. Účetní doklady a jejich vyhotovování – faktura, příjmový pokladní doklad, výdajový pokladní doklad, příjemka, výdejka apod.
 6. Záznamy transakcí, podklad pro daňovou kontrolu.
 7. Řešení konkrétních příkladů při vedení daňové evidence se zaměřením na dlouhodobý majetek, zásoby, pohledávky, závazky a mzdy.
 8. Pokračování v řešení konkrétních příkladů při vedení daňové evidence se zaměřením na dlouhodobý majetek, zásoby, pohledávky, závazky a mzdy.
 9. Regulace účetnictví v ČR.
 10. Rozvaha, základní stavební prvky rozvahy.
 11. Výsledek hospodaření a jeho zjišťování.
 12. Účetní metody, základy vedení účetnictví.
 13. Účetní výkazy ve zjednodušeném rozsahu – rozvaha a výkaz zisku a ztráty.