U021 Peníze – historie a současnost

Vyučující

 • prof. Ing. Zbyněk Revenda, Ph.D. (katedra měnové teorie a politiky, e-mail: revenda@vse.cz)

Zaměření předmětu

Hlavním cílem předmětu je poskytnout ucelený výklad o fungování peněz ve vyspělé ekonomice. Historický vývoj je spojen s významem drahých kovů v peněžní oblasti. Současnost je popisována především na údajích v české ekonomice.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni porozumět:

 • emisi a oběhu peněz v ekonomice a měnové politice,
 • postupům centrálních bank ve vyspělých ekonomikách,
 • souvislostem mezi měnovými a ekonomickými veličinami.

Obsah předmětu

 1. Vymezení peněz a jejich význam v současnosti.
 2. Vznik a stručná historie peněz – mince a drahé kovy.
 3. Papírové peníze v minulosti a současnosti.
 4. Význam drahých kovů v peněžních funkcích.
 5. Krytí a směnitelnost peněz.
 6. Charakteristika moderního peněžního systému I.
 7. Charakteristika moderního peněžního systému II.
 8. Obchodní banky a bezhotovostní peníze.
 9. Činnost centrální banky.
 10. Česká národní banka – historie a vývojové trendy.
 11. Měnová politika – postupy, nástroje, cíle.
 12. Měnová politika České národní banky.
 13. Peníze a inflace.