U020 Bankovní produkty

Vyučující

Ing. Vladimír Šulc (vladimir.sulc@vse.cz)

Zaměření předmětu

Seznámení s fenoménem peněz, resp. financí jako takových, jejich historickým vývojem až po jejich současnou, převážně virtuální podobu. Vysvětlení struktury finančních trhů a principů jejich fungování, seznámení s typy finančních institucí a jejich rolí na finančním trhu. Obeznámení se základními finančními (a speciálně bankovními) produkty a službami, s tím jak funguje platební styk, platební karty a elektronické bankovnictví, úvěry a depozita, co jsou to alternativní a krypto měny.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni lépe porozumět podstatě peněz, oblasti finančních trhů a roli jednotlivých subjektů na nich působících a vyznat se v nabídce finančních produktů a služeb.

Obsah předmětu

Zimní semestr 2023/2024

 1. Peníze a jejich historický vývoj.
 2. Co jsou dnes finance.
 3. Zlato a jiné drahé kovy a cennosti.
 4. Centrální banka – její vznik a vývoj.
 5. Funkce a činnost centrální banky.
 6. Exkurze Návštěvnického centra ČNB.
 7. Komerční banky – jejich vznik a vývoj.
 8. Funkce komerčních bank.
 9. Hotovostí peníze a s nimi spojené transakce, bankomaty, směnárny.
 10. Jak funguje platební styk – tuzemský, zahraniční, SEPA, clearingové systémy.
 11. Co je to běžný účet a služby s ním spojené internetové a mobilní bankovnictví.
 12. Platební a kreditní karty.
 13. Hodina otázek a odpovědí ze světa financí.

Letní semestr 2023/2024

 1. Depozitní produkty bank.
 2. Úvěrové produkty bank.
 3. Spotřební úvěry a hypotéky.
 4. Jakým způsobem banky poskytují úvěry.
 5. Finanční trhy – jejich struktura a podoba.
 6. Další instituce finančních trhů – pojišťovny, fondy, investiční společnosti.
 7. Primární a sekundární finanční trh, cenné papíry a burzy.
 8. Pojišťovny a jejich produkty majetkového pojištění.
 9. Pojišťovny a jejich produkty životního pojištění.
 10. Investiční společnosti.
 11. Podílové fondy.
 12. Budoucí možný vývoj financí a finančních trhů.
 13. Hodina otázek a odpovědí ze světa financí na aktuální téma.