U020 Banky, inflace a deflace

Vyučující

 • prof. Ing. Zbyněk Revenda, Ph.D. (e-mail: revy@vse.cz)

Zaměření předmětu

Ucelený výklad o souvislostech mezi penězi a cenovou hladinou ve vyspělé ekonomice se zaměřením na Českou republiku. Předmět rovněž obsahuje možnosti ovlivňovat vývoj cenové hladiny a volně koresponduje s předmětem U021 Peníze – historie a současnost.

Výsledky učení

Pochopení významu bank a tvorby peněz s ohledem na možnosti ovlivňovat cenový vývoj.

Obsah předmětu

 1. Bankovní systém a druhy bank.
 2. Centrální banka – činnost, bilance a rozdíly mezi zeměmi.
 3. Samostatnost centrální banky v měnové oblasti.
 4. Obchodní banka – bilance a emise peněz do ekonomiky.
 5. Regulace a dohled bank.
 6. Podmínky pro získání bankovní licence.
 7. Základní povinnosti bank.
 8. Pojištění vkladů.
 9. Mechanismus pomoci ohroženým bankám.
 10. Vymezení a měření inflace a deflace.
 11. Negativní efekty inflace a deflace.
 12. Měnová politika – proces, nástroje, cíle.
 13. Měnová politika a vývoj cenové hladiny v České republice.