U020 Reálie Latinské Ameriky 2 – Indiánské kultury střední Ameriky

Vyučující

PhDr. Olga Vilímková, Ph.D. (e-mail: olga.vilimkova@vse.cz)

Od roku 1995 jezdí do Peru jako průvodkyně CK Adventura a CK Latintour.

 • Rok 2001 strávila v indiánské vesnici Pucamarca v Andách, kde pracovala jako dobrovolná učitelka peruánské státní ZŠ a bydlela v místní rodině.
 • Autorka výstav o životě indiánů v Peru (také spoluautorka výstavy v Náprstkově muzeu o současných obřadech indiánů Mexika a Peru).
 • Poskytla besedy (přes 500) o životě indiánů v Andách – ve školách, knihovnách, divadlech a v rozhlasových a televizních pořadech.
 • Autorka knih
  • Učitelkou v Peru,
  • Peru děti Inků.

Zimní semestr 2021/2022

Reálie Latinské Ameriky 2 – Indiánské kultury střední Ameriky

Zaměření předmětu

Kurz je určen zájemcům o indiánské národy a kultury v historii a v současnosti.

Výsledky učení
Po úspěšném absolvování budou mít studenti přehled o dějinách a kultuře slavných indiánských národů střední Ameriky.

Obsah předmětu

 1. Přírodní prostředí. Původní obyvatelé Ameriky – osídlování kontinentu.
 2. Významné národy: Olmékové – „mateřská kultura“ Mezoameriky, obří hlavy a další plastiky, města, zemědělství.
 3. Velkolepé město Teotihuacán, význam obsidiánu, vliv Teotihuacánu v Mezoamerice.
 4. Toltékové: monumentální města, mýty o bohu i slavném panovníku Quetzalcóatlovi, vliv pověsti o návratu Quetzalcóatla v době dobývání regionu Španěly;
  „New age“ – módní „toltécká“ filozofie dnes.
 5. Výjimečná architektura města El Tajín. Rituál míčové hry.
 6. Město Monte Albán, kultura Zapotéků a Mixtéků; mixtécké kodexy.
 7. Říše Aztéků – původ a dějiny národa, dobyvačné války, Tenochtitlan – velkolepé stavitelství, květinové zahrady.
 8. Aztékové – výchova a vzdělávání, poezie, náboženství včetně významu krvavých rituálů.
 9. Mayové – historie slavných městských států, aliance a rozpory; známí panovníci.
 10. Mayové – stavitelství: pyramidy a paláce, vyvýšené silnice, zavlažovací systémy; sochařství a malířství.
  Astronomie, záznamy historie a času, kalendáře. Mayské kodexy.
 11. Odkaz starobylých říší a život původních národů dnes, např. význam kalendářů a posvátných textů pro Maye, svébytný způsob vzdělávání u Mayů dnes, živé tradice v Mexiku, indiánské jazyky, kroje, tance, každodenní i slavnostní rituály.
 12. Další starobylé kultury střední Ameriky.
 13. Národy karibské oblasti.

Zimní semestr 2021/22

Reálie Latinské Ameriky 2 – Indiánské kultury střední Ameriky

Zaměření předmětu

Kurz je určen zájemcům o indiánské národy a kultury v historii a v současnosti.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou mít studenti přehled o dějinách a kultuře slavných indiánských národů střední Ameriky.

Obsah předmětu

 1. Původní obyvatelé Ameriky – osídlování kontinentu;
  Významné národy: Olmékové – „mateřská kultura“ Mezoameriky, obří hlavy a další plastiky, zemědělství;
  Velkolepé město Teotihuacán, význam obsidiánu, vliv Teotihuacánu v Mezoamerice;
  Výjimečná architektura města El Tajín; rituál míčové hry
 2. Národ Toltéků, monumentální města, mýty o bohu i slavném panovníku Quetzalcóatlovi, vliv pověsti o návratu Quetzalcóatla v době dobývání regionu Španěly;
  „New age“ – módní „toltécká“ filozofie dnes;
  Město Monte Albán, kultura Zapotéků a Mixtéků; mixtécké kodexy
 3. Říše Aztéků – původ a dějiny národa, dobyvačné války, velkolepé stavitelství, květinové zahrady, výchova a vzdělávání, poezie, náboženství včetně krvavých rituálů
 4. Mayové – historie slavných městských států, aliance a rozpory, velkolepá města, známí panovníci;
  Stavitelství – města pyramid, vyvýšené silnice, sochařství a malířství; Astronomie, záznamy historie a času, kalendáře
  Mayské kodexy, záznamy historie
 5. Odkaz starobylých říší a život původních národů dnes, např. význam kalendářů a posvátných textů pro Maye, svébytný způsob vzdělávání u Mayů dnes, živé tradice v Mexiku, indiánské jazyky, kroje, tance, každodenní i slavnostní rituály

Zimní semestr 2020/21

Reálie Latinské Ameriky 2 – Indiánské kultury jižní Ameriky

Zaměření předmětu

Kurz je určen zájemcům o indiánské národy a kultury v historii a v současnosti.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou mít studenti přehled o dějinách a kultuře slavných indiánských národů jižní Ameriky.

Obsah předmětu

 1. Národy zlatníků: Tairona, Chibcha, Muisca, bájné El Dorado.
 2. Města Chavín a Caral, kultura Sechín.
 3. Slavný národ Mochiků, města pyramid, Pán ze Sipánu.
 4. Textílie a lékařství Paracasu, záhadná Ica, mystická Nasca.
 5. Tíwanaku – klenot And.
 6. Bojovní Wari a Chankové, Chachapoyas – pevnost Kuelap.
 7. Říše Chimú, Inkové.
 8. Kultury Amazonie, ztracená města.
 9. Národy jihu: Guaraní, Mapuchové.
 10. Indiáni jižní Ameriky dnes – každodenní život, kultura, duchovní tradice.

Zimní semestr 2019/20

Reálie Latinské Ameriky – Indiáni střední Ameriky

Zaměření předmětu
Předmět je určen zájemcům o indiánské národy a kultury v historii a v současnosti.

Výsledky učení
Po úspěšném absolvování budou mít studenti přehled o dějinách a kultuře slavných indiánských národů střední Ameriky.

Obsah předmětu

 1. Původní obyvatelé Ameriky – osídlování kontinentu;
  Významné národy: Olmékové – „mateřská kultura“ Mezoameriky, obří hlavy a další plastiky, zemědělství;
  Velkolepé město Teotihuacán, význam obsidiánu, vliv Teotihuacánu v Mezoamerice;
  Výjimečná architektura města El Tajín; rituál míčové hry.
 2. Národ Toltéků, monumentální města, mýty o bohu i slavném panovníku Quetzalcóatlovi, vliv pověsti o návratu Quetzalcóatla v době dobývání regionu Španěly;
  „New age“ – módní „toltécká“ filozofie dnes;
  Město Monte Albán, kultura Zapotéků a Mixtéků; mixtécké kodexy (dotace 2/0)
 3. Říše Aztéků – původ a dějiny národa, dobyvačné války, velkolepé stavitelství, květinové zahrady, výchova a vzdělávání, poezie, náboženství včetně krvavých rituálů.
 4. Mayové – historie slavných městských států, aliance a rozpory, velkolepá města, známí panovníci;
  Stavitelství – města pyramid, vyvýšené silnice, sochařství a malířství; Astronomie, záznamy historie a času, kalendáře.
  Mayské kodexy, záznamy historie.
 5. Odkaz starobylých říší a život původních národů dnes, např. význam kalendářů a posvátných textů pro Maye, svébytný způsob vzdělávání u Mayů dnes, živé tradice v Mexiku, indiánské jazyky, kroje, tance, každodenní i slavnostní rituály.

Zimní semestr 2018/19

Reálie Latinské Ameriky 2 – Indiánské kultury jižni Ameriky

Zaměření předmětu

Kurz je určen zájemcům o indiánské národy a kultury v historii a v současnosti.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou mít studenti přehled o dějinách a kultuře slavných indiánských národů jižní Ameriky.

Obsah předmětu

 1. Národy zlatníků: Tairona, Chibcha, Muisca, bájné El Dorado.
 2. Města Chavín a Caral, kultura Sechín.
 3. Slavný národ Mochiků, města pyramid, Pán ze Sipánu.
 4. Textílie a lékařství Paracasu, záhadná Ica, mystická Nasca.
 5. Tíwanaku – klenot And.
 6. Bojovní Wari a Chankové, Chachapoyas – pevnost Kuelap.
 7. Říše Chimú, Inkové.
 8. Kultury Amazonie, ztracená města.
 9. Národy jihu: Guaraní, Mapuchové.
 10. Indiáni jižní Ameriky dnes – každodenní život, kultura, duchovní tradice.

Zimní semestr 2017/18 (a letní semestr 2015/16)

Reálie Latinské Ameriky 3 – Mayové a Inkové

Zaměření předmětu

Kurz je určen zájemcům o indiánské kultury.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni orientovat se v reáliích Latinské Ameriky.

Obsah předmětu

 1. Mayové.
  1. Přírodní prostředí střední Ameriky.
   Region Mezoameriky a jeho nejslavnější kultury.
  2. Doba archaická a předklasická – hierarchizace společnosti; stavby prvních měst; klenoty pralesa Peténu: Nakbé, Mirador, Tikal, Uaxactúm, Lamanay; význam obchodního centra Kaminaljuyú.
  3. Doba klasická – dějiny období na základě rozluštěných mayských textů stél; vztahy mezi městskými státy; osudy panovníků; skvosty mayské architektury; rozvoj věd a umění; astronomie a mayské kalendáře; rituál „míčové hry“; mayské kodexy; slavná města: Tikal, Copán, Calacmul, Palenque, Caracol, Yaxhá, Piedras Negras, Bonampak, Yaxchilán; pád některých mocných měst na konci doby klasické.
  4. Doba postklasická – přesun center, rozvoj měst severního Yucatánu; vliv Toléků; významná města: Uxmal, Chichen Itzá, osobitý „puucký styl“, přístav Tulúm;
   rozvoj měst na Guatemalské vysočině; království Quiché a Kaqchikel – slavné město Iximché; posvátné knihy.
  5. Postavení Mayů v době koloniální a novodobých republik; odkaz starých kultur pro dnešní obyvatele regionu;
   Mayové dnes – živé duchovní tradice, používání rituálního kalendáře, kniha Popol Vuh; revitalizace etnické identity v multikulturních státech střední Ameriky.
 2. Inkové.
  1. Přírodní prostředí.
   Slavné národy andského kulturního areálu se zaměřením na Tíwanaku
  2. Původ Inků; putování od jezera Titicaca; příchod do oblasti Cuska; posilování panovnické moci, taktiky získávání vlivu nad místními vládci; legendy a realita.
  3. Vítězství nad Chanky, slavný panovník Pachacutek; přestavba Cuska; organizace státu; první dobyvačné války; rozvoj stavebnictví; význam astronomie a observatoří; kalendář; rozvoj zemědělství; slavná města.
  4. Výboje Inků za Tupaca Yupanquiho; pád říše Chimú; námořní výprava; organizace rozsáhlé říše; slavné incké „silnice“; významná centra; poklad Inků.
   Rebelie podmaněných států za Huayny Capaca.
  5. Dobytí Incké říše Španěly; kroniky;
   andské kultury dnes – jazyk quechua, duchovní tradice, přírodní náboženství a mýty; kultura, folklór.

Letní semestr 2014/15

Reálie Latinské Ameriky 2 – Cestování po Latinské Americe

Zaměření předmětu

Předmět je určen pro zájemce o reálie Latinské Ameriky.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni orientovat se v reáliích Latinské Ameriky.

Obsah předmětu

 1. Mayové.
  1. Přírodní prostředí střední Ameriky.
   Region Mezoameriky a jeho nejslavnější kultury.
  2. Doba archaická a předklasická – hierarchizace společnosti; stavby prvních měst; klenoty pralesa Peténu: Nakbé, Mirador, Tikal, Uaxactúm, Lamanay; význam obchodního centra Kaminaljuyú.
  3. Doba klasická – dějiny období na základě rozluštěných mayských textů stél; vztahy mezi městskými státy; osudy panovníků; skvosty mayské architektury; rozvoj věd a umění; astronomie a mayské kalendáře; rituál „míčové hry“; mayské kodexy; slavná města: Tikal, Copán, Calacmul, Palenque, Caracol, Yaxhá, Piedras Negras, Bonampak, Yaxchilán; pád některých mocných měst na konci doby klasické.
  4. Doba postklasická – přesun center, rozvoj měst severního Yucatánu; vliv Toléků; významná města: Uxmal, Chichen Itzá, osobitý „puucký styl“, přístav Tulúm;
   rozvoj měst na Guatemalské vysočině; království Quiché a Kaqchikel – slavné město Iximché; posvátné knihy.
   Postavení Mayů v době koloniální a novodobých republik; odkaz starých kultur pro dnešní obyvatele regionu;
   Mayové dnes – živé duchovní tradice, používání rituálního kalendáře, kniha Popol Vuh; revitalizace etnické identity v multikulturních státech střední Ameriky.
 2. Inkové.
  1. Přírodní prostředí.
   Slavné národy andského kulturního areálu se zaměřením na Tíwanaku.
  2. Původ Inků; putování od jezera Titicaca; příchod do oblasti Cuska; posilování panovnické moci, taktiky získávání vlivu nad místními vládci; legendy a realita.
  3. Vítězství nad Chanky, slavný panovník Pachacutek; přestavba Cuska; organizace státu; první dobyvačné války; rozvoj stavebnictví; význam astronomie a observatoří; kalendář; rozvoj zemědělství; slavná města.
  4. Výboje Inků za Tupaca Yupanquiho; pád říše Chimú; námořní výprava; organizace rozsáhlé říše; slavné incké „silnice“; významná centra; poklad Inků.
   rebelie podmaněných států za Huayny Capaca.
  5. Dobytí Incké říše Španěly; kroniky;
   andské kultury dnes – jazyk quechua, duchovní tradice, přírodní náboženství a mýty; kultura, folklór.

Zimní semestr 2016/17 (a zimní semestr 2014/15)

Reálie Latinské Ameriky 1 – původní národy

Obsah

 • Kurz je určen zájemcům o Latinskou Ameriku.
 • Seznámíme se s původními obyvateli Ameriky od osídlování kontinentu. Budou nás zajímat významná etnika střední Ameriky: Olmékové – „mateřská kultura“ Mezoameriky, monumentální Teotihuacán, Toltékové s jejich mýty o Quetzalcoatlovi, Zapotékové a Mixtékové, říše Aztéků a Mayové – jejich stavitelství, kalendáře, kroniky, život slavných měst. Rovněž se seznámíme s národy Karibiku. V Jižní Americe si představíme zlatníky Chibchů a Muisků a s nimi spojenou legendu El Dorada, kulturu Mochiců, stavitelů pyramid, a další pouštní národy: Paracas se slavnými textiliemi, Nasca s obřími geoglyfy a říši Chimú, jejíž klenotníci vytvářeli „poklady Inků“. Podíváme se do „kolébky andských kultur“ Tíwanacu u jezera Titicaca a do říše Inků.
 • Dále nás bude zajímat situace původních národů v koloniálním období a v době nezávislých republik. Zaměříme se na odkaz starobylých říší a život jejich obyvatel dnes – např. význam kalendářů a posvátných textů pro Maye, živé tradice v Andách, indiánské jazyky, kroje, tance, každodenní i slavnostní rituály.

Literatura

 • Coe, M., Snow, D., Benson, E. Svět předkolumbovské Ameriky. Knižní klub Balios, 1997.
 • Opatrný, J. Amerika v proměnách staletí. Libri, 1998.
 • Longhenová, M., Alva, W. Peru, historie a kultura Inků a dalších andských civilizací. Rebo Productions, 1999.
 • Longhenová, M. Mexiko, dějiny a kultura Mayů, Aztéků a dalších předkolumbovských národů. Rebo Productions, 1998.
 • Drew, D. Ztracené kroniky mayských králů, BB Art, 2001.
 • Popol Vuh a výbor z letopisů Cakchiquelů a z knih Chilama Balama čili proroka jaguára na Yucatánu. ODEON, 1976.
 • Vilímková, O. MAYOVÉ. Transformace indiánské společnosti v Guatemale od 60. let XX. století do současnosti. Smart Press 2014..
 • Vilímková, O. Peruánské mýty a tradice, Smart press, 2012.
 • Vilímková, O. MAYOVÉ. Guatemala: Transformace indiánské společnosti od 60. let 20. století do současnosti, Česká rozvojová organizace a Smart Press, 2014.